Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2041-2060 av 26111 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren er gjesteforeleser på UiO tirsdag 10. mars

  09.03.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Regjeringen har startet et langsiktig arbeid med å videreutvikle forsvarssektoren. Vi har utbedret grunnmuren, og fremover må vi sørge for at vi har de rette folkene, med den rette kompetansen, på rett sted. Derfor har jeg invitert meg selv til

 • Kvinnerekord i lokalpolitikken

  08.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etter lokalvalget i 2019 har vi for første gang over 40 prosent kvinner i kommunestyrene i snitt. - Vi trenger flere kvinner i lokalpolitikken. Det er viktig for et representativt demokrati som vårt. Derfor blir jeg veldig glad når vi ser en positiv

 • Rapport om evaluering av endringer i salærforskriften

  06.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Vista analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert endringene i godtgjøringsreglene ved reisefravær for advokater, sakkyndige og tolker.

 • Godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

  06.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Molde kommune.

 • Regler om tilgang til legemidler som følge av utbruddet av koronaviruset

  06.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Gjennom kongelig resolusjon av 28. februar har departementet hjemmel til å fastsette regler for å ivareta tilgang på legemidler, medisinsk utstyr og annet utstyr som f.eks. munnbind som følge av koronavirusutbruddet. Helsedirektoratet og

 • Jorda er en del av klimaløsningen

  06.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nå tilslutter Norge seg det internasjonale samarbeidet for å øke karbonlagring i jorda. I tillegg skal bonden få mer kunnskap om jord, jordhelse og jordbiologi.

 • Tre landbruksbranner der husdyr mistet livet i 2019

  06.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I 2019 var det kun tre branner, der til sammen fire husdyr mistet livet. Samlet var det 132 landbruksbranner med skader over 100 000 kroner i 2019, og en samlet utbetaling på 140 millioner kroner.

 • Justerer instruksen for dyrevernnemndene

  06.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet justerer nå instruksen for dyrevernnemndene for å gjøre det tydeligere at de skal prioritere sin tid og kompetanse på de alvorlige sakene og der lekmannsskjønnet er viktig.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 11

  06.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Seminar om klimarisikorapportering - avlyst

  06.03.2020 Nyhet Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  På grunn av det pågående utbruddet av Covid-19 har Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet besluttet å utsette det planlagte seminaret om klimarisikorapportering i selskaper 23. mars, i tråd med helsemyndighetenes råd om større

 • Helsedirektoratet får fullmakt til å sikre helsehjelp

  06.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedirektoratet får videre fullmakter for å sikre befolkningen helsehjelp og hindre smittespredning. Det har regjeringen fastsatt i en kongelig resolusjon.

 • Tydeligere regler for egenandeler hos fysioterapeut

  06.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet er blitt kjent med at forskriften om dekning av utgifter til fysioterapi i noen tilfeller har blitt feiltolket. Departementet foreslår derfor å tydeligere regelverket.

 • DNA-testing i familieinnvandringssaker

  06.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Nå skal søkere og referansepersoner i familieinnvandringssaker pålegges å avlegge DNA-test for å kunne fastslå familierelasjonen. Det foreslår Regjeringen i et lovforslag.

 • Flere får tilgang til fosterdiagnostikk-test

  06.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Bruk av NIPT-test ved fosterdiagnostikk reduserer risikoen for spontanabort og er mindre belastende for kvinnen enn morkake- og fostervannsprøver. Helse- og omsorgsdepartementet åpner opp for at noen flere vil kunne ta testen i bruk.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 11

  06.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 11, 2020.

 • Skal aldri få utnytte au pairer igjen

  06.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Vertsfamilier som utnytter au pairen skal få varig karantene og aldri få au pair igjen. Det foreslår regjeringen i et lovforslag til Stortinget.

 • Konsesjon til Nevervatnet kraftverk

  06.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag gitt Nevervatn Kraft AS konsesjon til å overføre Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatnet, og til å bygge Nevervatnet kraftverk i Sørfold kommune.

 • Alle trafikkofre skal obduseres

  06.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. mai blir det innført krav om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Det vil styrke både trafikksikkerheten og rettssikkerheten, og ikke minst være viktig for mange pårørende og etterlatte.

 • Valgdagen blir 13. september 2021

  06.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det ble bestemt i statsråd i dag.

 • Statsministerens program veke 11

  06.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 10. mars Kl.