Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 2041-2060 av 2579 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Settestatsråd

  10.12.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som settestatsråd for kunnskapsminister Tonje Brenna.

 • Konferanse om arbeid med revisjon av retningslinjer

  10.12.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Det ble avholdt konferanse om revisjonsarbeid 22.-23. november for programgruppene i fase 1. Målet med konferansen var å samle både nye og gamle medlemmer av programgruppene for å starte dialogen om fremtidig revisjonsarbeid.

 • 1,4 milliarder kroner til laboratorier, utstyr og annen forskningsinfrastruktur

  10.12.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  22 nye infrastrukturprosjekter som dekker alt fra batteriforskning til taredyrking er tildelt til sammen 1,4 milliarder kroner. Prosjektene skal gi forsknings- og innovasjonsmiljøer over hele landet tilgang til topp moderne utstyr.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  10.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021.

 • 68 millioner kroner til 11 havprosjekter

  10.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  11 prosjekter innenfor havbruk, fiskeri og grønn skipsfart får til sammen 68 millioner kroner over tre år. Bedrifter fra Lindesnes til Hammerfest skal utvikle nye produkter, teknologi og prosesser.

 • Nett-tv

  Facebook live med kulturministeren om koronasituasjonen fredag 10. desember

  09.12.2021 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fredag kl. 10.00 til 10.40 vil kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ha et digitalt åpent møte på Facebook. Hun tar imot spørsmål og vil si noe kort om hvordan departementet jobber nå.

 • Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på USAs toppmøte om demokrati

  09.12.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  USA arrangerer et internasjonalt digitalt toppmøte om demokrati 9. og 10. desember. Styrking av demokratiet og menneskerettighetene, beskyttelse mot autoritær utvikling og kampen mot korrupsjon er blant temaene som blir diskutert.

 • Matsvinn kartlagt i jordbrukssektoren for første gang

  09.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matsvinnet i jordbrukssektoren ble målt til 41 712 tonn i 2020. Dette utgjør 1,64 prosent for alle produksjoner samlet.

 • Skolemat skal gi bedre læring og næring

  09.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Før pandemien fikk ett av to barn i skolealder på verdensbasis ett måltid på skolen hver dag.  - Med nedstengingen av skoler forsvant ikke bare tilgangen til læring. For millioner av barn verden over er skolematen rett og slett livsviktig. Derfor

 • En hyllemil med UD-dokumenter

  09.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter 60.000 arbeidstimer er jobben med å kartlegge, sortere og ordne Utenriksdepartementets papirarkiver endelig ferdig. Prosjektet har krevd enorm innsats gjennom 15 år fra ansatte i Arkivseksjonen i UD, Stiftelsen Asta og Arkivverket.

 • Norge prioriterer beskyttelse, helse og kampen mot sult i fordeling av humanitær reserve

  09.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - De globale humanitære behovene var rekordhøye ved begynnelsen av året, og de har fortsatt å øke. Derfor prioriterer vi å bekjempe sult og styrke matsikkerhet, beskytte sivile og bedre helsetjenester når vi utbetaler resten av den humanitære

 • Små kommuner har størst legevaktbelastning

  09.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er store variasjoner i fastlegers belastning fra legevakt mellom større og mindre kommuner, viser ny rapport.

 • 32,1 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2021

  09.12.2021 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer er en ordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir

 • Norge støtter grønn omstilling i utviklingsland

  08.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mange utviklingsland har i tråd med Paris-avtalen satt seg ambisiøse klimamål, samtidig som de også etterlyser bistand til å gjennomføre disse. - Norge inngår nå en femårig avtale som skal støtte våre partnere i deres arbeid med å sikre grønn

 • Norge og Færøyene enige om fiskeriavtale

  08.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og Færøyene er enige om en avtale for fisket i 2022.

 • Regjeringen øker bostøtten som hjelp til å dekke høye strømutgifter

  08.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem et forslag for Stortinget om å styrke bostøtten betydelig. - Høye strømpriser er særlig belastende for dem med lave inntekter. Vi vil derfor foreslå at Husbanken utbetaler ekstra støtte til alle bostøttemottakere

 • ESA har godkjent det norske regionalstøttekartet

  08.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente i dag det norske regionalstøttekartet. Bedrifter i 11 nye kommuner får dermed mulighet til å motta distriktsrettet støtte.

 • Nett-tv

  Statsministeren møter fredsprisvinnarane Maria Ressa og Dmitrij Muratov

  08.12.2021 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter fredsprisvinnarane Maria Ressa frå Filippinene og Dmitrij Muratov frå Russland i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien laurdag 11. desember. Følg pressekonferansen her om lag kl. 10.45.

 • Korona: Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter

  08.12.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Pandemien har ikke utviklet seg slik vi hadde håpet. Nå er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Vi regner derfor med at færre reisende kommer til å bruke kollektivtransport. Regjeringen går derfor inn for

 • Presseinvitasjon: Næringsminister Jan Christian Vestre møter partene i arbeidslivet

  08.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen innførte i går nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å begrense smittespredningen. Næringsministeren møter i dag NHO, Virke og LO.