Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2061-2080 av 26194 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Reiseråd for USA og Frankrike

  13.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

 • Be om egenmelding for karantene

  13.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt. - Legene må bruke tiden på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Tina Bru møtte olje- og gassnæringen om koronaviruset

  13.03.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru hadde fredag et videomøte både med representanter for olje- og gassnæringen og en telefonsamtale med forbundsleder Frode Alfheim i Industri og Energi om situasjonen på norsk sokkel og i leverandørbedriftene som følge

 • Krevende for norske kommuner

  13.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

 • Foreslår endringer i permitteringsregelverket

  13.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår flere endringer i permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

 • Kultur- og likestillingsministeren: - Norsk kulturliv rammes hardt

  13.03.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  – I dag kom den første tiltakspakken fra regjeringen, og der er det gode tiltak som blant annet inkluderer kutt i antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere fra 15 til to dager, i tillegg til tiltak på skattesiden som vil kunne være til hjelp for

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 12

  13.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Utgifter knyttet til koronavirusutbruddet

  13.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Gjennom en kongelig resolusjon er det vedtatt at statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

 • Tett kontakt med matprodusentene: Matproduksjonen går som normalt

  13.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ansvaret for matforsyningen i Norge ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, men Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for matproduksjonen, fra bonde og frem til meieri og slakteri. Landbruks- og matministeren følger situasjonen

 • Beitekrise i reindriften

  13.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kriseberedskapsutvalgene har konkludert med at det nå er en alvorlig beitekrise i store deler av Finnmark, samt i deler av Troms og Nordland.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 12

  13.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 12, 2020.

 • Odd Emil Ingebrigtsen er ny fiskeri- og sjømatminister

  13.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Odd Emil Ingebrigtsen (H) ble i statsråd i dag utnevnt til ny fiskeri- og sjømatminister.

 • Endelig avgjørelse, Ahmad skal utleveres til Italia

  13.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Najmuddin Faraj Ahmad påklaget Justis- og beredskapsdepartementets utleveringsvedtak 4. mars 2020. Klagen er i dag behandlet av Kongen i statsråd, som ikke tok klagen til følge.

 • Guri Melby er ny kunnskaps- og integreringsminister

  13.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I statsråd fredag 13. mars ble Guri Melby utnevnt til ny kunnskaps- og integreringsminister.

 • Helsepersonell som driver pasientbehandling forbys midlertidig å reise utenlands

  13.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For å forhindre at pasienter smittes av koronaviruset, forbyr Helsedirektoratet helsepersonell som driver med pasientbehandling å reise utenlands. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020. Utgiftene til dem som rammes vil

 • Nordisk krisemøte om koronasituasjonen

  13.03.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen konsulterte i dag med sine nordiske kolleger om utviklingen etter utbruddet av korona-viruset.

 • The Government acts to mitigate effects of the COVID-19 pandemic on the economy

  13.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  The fundamentals of the Norwegian economy are strong, with a dynamic business sector, a well-functioning labour market and resilient banks. A robust economic policy framework provides flexibility, and strong public finances make the government well

 • Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

  13.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet

  Regjeringen legger nå frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

 • Bedre tilgang til smittevernutstyr

  13.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For å sikre at helsetjenesten har god tilgang til smittevernutstyr har regjeringen besluttet at det blant annet kan gis unntak fra kravet om at utstyret må være CE-merket.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mæland i digital pressekonferanse på regjeringen.no kl. 13.30

  13.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Som en følge av at Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er i karantene kan hun ikke møte pressen i dag. Derfor kaller departementet inn til digital pressekonferanse kl. 13.30 på regjeringen.no.