Offisielt fra statsråd 7. august 2009

I statsråd i dag ble det fastsatt forskrifter for verning av Breheimen nasjonalpark. Dette er den første nasjonalparken etter ny naturmangfoldlov.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. august 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrifter om verneplan for Breheimen vert fastsett. (Pressemelding)

 

2.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Kjell Lillerud utnevnes til ambassadør i Abuja med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Paramaribo, Surinam.

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Direktør Øyvind Lie åremålsbeskikkes som direktør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Fiskeri- og kystdepartementet bestemmer. (Pressemelding)

Administrerende direktør Tore Nepstad åremålsbeskikkes som administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Fiskeri- og kystdepartementet bestemmer. (Pressemelding)

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Administrerande direktør Nils Arnljot Dugstad vert konstituert som ekspedisjonssjef i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastset  .

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Seniorrådgiver Tage Båtsvik utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

3.      Andre saker

Fiskeri- og kystdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 under kapittel 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter overskrides med inntil kr 110 000 000. (Pressemelding)

Til toppen