Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 10. juni 2011

I statsråd i dag er det utnemnd nye fylkesmenn i Oslo og Akershus,i Sogn og Fjordane og i Sør-Trøndelag, medan fylkesmann i Troms er utnemnd for andre periode.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. juni 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 25 (2010-2011)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Meld. St. 26 (2010-2011)
Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010.
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2011 til lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.)
Lovvedtak 52 (2010-2011)  Lov nr. 15

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2011 til lov om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.).
Lovvedtak 50 (2010-2011)  Lov nr. 16

3.      Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om oppheving av forskrifter om grensejustering mellom kommunar som seinare er slått saman samt enkelte andre forskrifter som ikkje lenger regulerer ei gjeldande kommunegrense blir fastsett.

Kunnskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 29. oktober 2010 nr. 1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

4.      Styrer, utval

Arbeidsdepartementet

Følgende medlemmer og varemedlemmer oppnevnes til Arbeidsretten for perioden 1. september 2011 til 31. august 2014:

Medlemmer ved behandling etter arbeidstvistloven
1.      Tove Stangnes, Kongsvinger (LO)
2.      Kjell Bjørndalen, Øvre Eiker (LO)
3.      Terje Solberg, Moss (NHO)
4.      Lars Chr. Berge, Bærum (NHO) 

Medlemmer ved behandling etter tjenestetvistloven
1.      Morten Øye, Frogn (LO Stat) (ny)
2.      Turid Lilleheie, Drammen (LO Stat) (ny)
3.      Kjell Otto Bjørnå, Bærum
4.      Ingrid Haugen, Oslo

Varamedlemmer
For leder Jakob Wahl, nestleder Tron Løkken Sundet og konst. dommer Marit Bjørånesset Frogner:
1.      Lagdommer Hedda Remen, Bærum
2.      Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo
3.      Pensjonert høyesterettsdommer Trond Dolva, Asker
4.      Spesialrådgiver Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike
5.      Lagdommer Sveinung Koslung, Oslo
6.      Professor Asbjørn Kjønstad, Oslo
7.      Pensjonert høyesterettsdommer Karenanne Gussgard, Bærum (ny)
8.      Pensjonert høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo (ny)
9.      Pensjonert høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch, Oslo (ny)
10.    Pensjonert høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, Oslo (ny)
11.    Pensjonert høyesterettsdommer Eilert Stang Lund, Oslo (ny)
12.    Lagdommer Tone Aasgaard, Oslo (ny)

Varamedlemmer for Tove Stangnes og Kjell Bjørndalen:
1.      Per Østvold, Oslo (LO) (ny)
2.      Arnfinn Nilsen, Bamble (LO)
3.      Hildegunn Brune, Stranda (LO)
4.      Finn Erik Thoresen, Oslo (LO) (ny)
5.      Gerd Torkildson, Førde (Unio)
6.      Dag Søgaard, Elverum (Unio)
7.      Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio)
8.      Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio)
9.      Bjarne Harald Wik, Rælingen (Unio)
10.    Ingunn Alver, Askøy (Unio) (ny)
11.    Didrik Coucheron, Bærum (YS)
12.    Flemming Otto Hansen, Horten (YS)
13.    John Giæver, Oslo (YS) (ny)
14.    Kenneth Hatteberg, Fjell (YS)
15.    Anne Berit Tandberg, Lier (Akademikerne)
16.    Svein Nordenson, Oslo (Akademikerne) (ny)
17.    Hilde Møllerstad, Bærum (Akademikerne) (ny)
18.    Julius Okkenhaug, Skedsmo (Akademikerne) (ny)
19.    Rolf Jacobsen, Asker (Akademikerne) (ny)
20.    Roger Johansen, Sarpsborg (NITO)
21.    Lisbeth Andersen, Tromsø (NITO)
22.    Svein Erik Andersen, Kristiansand (NITO)
23.    Gry Andersen, Tromsø (NITO)

Varamedlemmer for Terje Solberg og Lars Chr. Berge:
1.      Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
2.      Jostein Gaasemyr, Oslo (NHO)
3.      Axel Thuve, Bærum (NHO) (ny)
4.      Bjørg Hjelmås, Oslo (NHO)
5.      Helge Bjørneby, Halden (NHO) (ny)
6.      Ingrid Johansen, Fredrikstad (NHO) (ny)
7.      Sigbjørn Eikefjord, Hamar (KS)
8.      Sunniva Berntsen, Bærum (KS) (ny)
9.      Arne Nils Johansen, Harstad (KS) (ny)
10.    Bente Svendsgam, Drangedal(KS)
11.    Harald Røed, Fjell (KS)
12.    Astrid Sommerstad, Kongsberg (KS)
13.    Per Chr. Andersen, Sandefjord (KS)
14.    Roy S. Vabog, Sandefjord (KS)
15.    Thor Boger, Ski (Spekter)
16.    Roald Andreas Mikkelsen, Oslo (Spekter)
17.    Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter) (ny)
18.    Karin Ask-Henriksen, Drammen (Spekter) (ny)
19.    Hilde Brit Christiansen, Stavanger (Spekter)
20.    Thor Johansen, Ås (Spekter)
21.    Gro Sørbø, Hamar (Spekter)
22.    Rolv Eldar Økland, Asker (Spekter) (ny)
23.    Sten Aage Østby, Oslo (HSH)
24.    Wendla Cathrine Faye Lødrup, Bærum (HSH)
25.    Thorstein Larsen, Skedsmo (HSH)
26.    Christina Styrvold Wiggen, Bærum (HSH) (ny)
27.    Jan Lillevik, Bergen (HSH)
28.    Karin Elisabeth Holme, Ski (HSH)
29.    Inger Elisabeth Meyer, Asker (HSH)
30.    Kjersti Solheim Johansen, Bærum (HSH)
31.    Tom Sverre Vadholm, Oslo (Norges Rederiforbund)
32.    Lisbeth Andersen, Oslo (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
33.    Odd Audun Granås, Oslo (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
34.    Synneva Kjærsteen Vethe, Oslo (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
35.    Rune Lindnes, Lindås (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
36.    Christel Aase Hovrind, Lier (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
37.    Bente Rebnor, Fjell (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
38.    Lars Kåre Smith, Oslo (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
39.    Leif Petter Fjellin, Kongsberg (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) (ny)
40.    Joar K. Eikås, Vestby (SAMFO) (ny)
41.    Hanne Veiby, Oslo (SAMFO) (ny)
42.    Bjørn Neverlien, Lillehammer (SAMFO) (ny)
43.    Eva Lomelde, Bergen (SAMFO) (ny)
44.    Arne Andreas Melander, Bergen (PBL)
45.    Merete Karin Soløy, Nesodden (PBL)
46.    Hanne Rennemo, Asker (PBL) (ny)
47.    Per Helge Myren, Ålesund (PBL) (ny)
48.    Trond Røkke, Trondheim (PBL) (ny)
49.    Kjetil Tuvin Hopen, Bergen (PBL) (ny)
50.    Magnhild Brekke, Bergen (PBL) (ny)
51.    Hege Inger Tryggvason, Bærum (PBL)

Varamedlemmer for Morten Øye og Turid Lilleheie:
1.      Odd Jørgen Sørengen, Modum (LO Stat)
2.      Gro Standnes, Oslo (LO Stat)
3.      Erik Grønvold, Oslo (Unio)
4.      Live Rasmussen, Oslo (Unio)
5.      Solfrid Agersten, Oslo (Unio)
6.      Arild Sandstøl, Time (Unio) (ny)
7.      Kjetil Rekdal, Bergen (Unio) (ny)
8.      Vivian Ellingsen Gotaas, Oslo (Akadmikerne)
9.      Vegad Munthe Ommedal, Oslo (Akademikerne) (ny)
10.    Kathinka Mohn, Oslo (YS) (ny)

Varamedlemmer for Kjell Otto Bjørnå og Ingrid Haugen:
1.      Ingrid S. Høymork, Oslo
2.      Tore Auberg, Oslo
3.      Aase Skjebstad, Oslo
4.      Jan Helge Pettersen, Oslo
5.      Tone Westlie, Oslo
6.      Sjurd Tveit, Oslo  

5.      Klagesaker m.m.

Finansdepartementet

Klage fra Innsynspesialisten på Finansdepartementets avslag på begjæring om innsyn i følgende fire dokumenter:

- Vedlegg til brev av 2. februar 2010 fra Justis- og politidepartementet til Finansdepartementet
- E-post av 20. april 2010 fra Justis- og politidepartementet til Finansdepartementet
- Brev av 3. mai 2010 fra Justis- og politidepartementet til Finansdepartementet
- Rapport av 23. august 2010, utarbeidet av konsulentselskapet Gartner for Direktoratet for nødkommunikasjon
Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Ekspedisjonssjef Heidi Heggenes utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Alger, Arild Retvedt Øyen, utnevnes tillike til ambassadør i Tunis, Republikken Tunisia.

Ambassadør i Madrid, Torgeir Larsen, utnevnes tillike til ambassadør i Andorra.

Avdelingsdirektør Terje Theodor Nervik utnevnes til ambassadør i Kuala Lumpur med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Alf Arne Ramslien utnevnes til ambassadør i Kathmandu med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

 Seniorrådgiver Bård Hopland utnevnes til ambassadør i Asmara med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Avdelingsdirektør Pål Longva utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Rita Rix konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Astri Tverstøl konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Åremålsutnevning av kirkeverge Valgerd Svarstad Haugland til fylkesmann i Oslo og Akershus, for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av assisterende fylkesmann Anne Karin Hamre til fylkesmann i Sogn og Fjordane, for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av departementsråd Jørn Aksel Krog til fylkesmann i Sør-Trøndelag for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av fylkesmann Svein Ludvigsen til fylkesmann i Troms for sin andre åremålsperiode på seks år, med tiltredelse fra 17. januar 2012.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av oberst Trond Kotte som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2011.

Beordring av oberst Odd Inge Botillen som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2011, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Frabeordring av orlogskaptein Odd Roar Kaspersen som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2011.

Beordring av orlogskaptein Monica Forcehammer som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2011, for en periode på 3 år.
(Pressemelding)

Frabeordring av kaptein Bjørn Gunnar Auran som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2011.

Beordring av kaptein Hans Olav Ingdal som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2011, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Pensjonert sorenskriver Ingolv Joa konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. juli 2011 til og med 30. juni 2013.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Jorunn Anne Salthella konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 1. april 2012.

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Rigmor Aasrud oppnevnes som settestatsråd for statsråd Kristin Halvorsen i sak om konstituering av ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Hong Kong SAR, en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Hong Kong SAR og en avtale mellom mellom EFTA-statene og Hong Kong SAR om arbeidstakerrettigheter.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenbergs ektefelle Ingrid Schulerud ved deres reise til Polen 10. juni 2011.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Visund Sør.
Kongen samtykker i at Petoro AS, som rettighetshaver for statens direkte deltakerandel (SDØE) kan delta i utbyggingen og drift av Visund Sør.

 

 

 

 

 

Til toppen