Meld. St. 25 (2010 – 2011)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget