Meld. St. 8 (2012 – 2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no