Meld. St. 8 (2012 – 2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget