Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 11. mars 2011

I statsråd i dag vart det lagt fram ei stortingsmelding om oppdatering av forvaltingsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområda utanfor Lofoten.

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. mars 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

Prop. 74 S (2010-2011)

Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Miljøverndepartementet

Meld. St. 10 (2010-2011)

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

(Pressemelding) 

2.      Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om sanksjoner mot Libya.

(Pressemelding) 

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for Langsua.

(Pressemelding) 

3.      Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Klage fra redaktør Kent Steinhaug over Utenriksdepartementets vedtak av
14. februar 2011 om å nekte innsyn i dokument 10/00425-97. Klagen tas ikke til følge.

 

4.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Administrerende direktør Eli Blakstad utnevnes til statssekretær for
statsråd Ola Borten Moe.

(Pressemelding) 

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Robert Kvile utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Wien, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Thomas Hauff utnevnes til generalkonsul i Hamburg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Fiskeri- og kystdepartementet

Utnemning av avdelingsdirektør Vidar Landmark til ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet.

(Pressemelding) 

Forsvarsdepartementet

Kommandør Henning Amundsen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

(Pressemelding) 

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Anders Berg utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenbergs ektefelle Ingrid Schulerud ved deres reise til Japan 14. – 18. mars 2011.  

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Seychellene om opplysningar i skattesaker. 

Miljøverndepartementet

Godkjenning av Fylkesplan for Østfold 2009 – 2012.

(Pressemelding)

Til toppen