Olje- og energiministen besøkjer Lysebotn 2-kraftverket i Lysebotn i Ryfylke

Stad: Lysebotn

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Lysebotn 2-kraftverket i Lysebotn i Ryfylke.

Pressekontaktar er kommunikasjonsrådgivar Jo Henrik Jarstø, telefon 99 55 75 23, e-post: joja@oed.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Eivind Windingstad Stensrud, telefon 97 67 40 74, e-post: eiws@oed.dep.no