Olje- og energiminister Terje Aasland

Olje- og energiministeren besøkjer Stranda på Sunnmøre

Stad: Stranda

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Stranda på Sunnmøre, der han får ei orientering frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om overvaking og varsling av fjellskred og om det ustabile fjellpartiet Åkneset.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.