Olje- og energiministeren har møte med Fiskebåt, Norges Fiskarlag og Offshore Norge

Stad:

Olje- og energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran har møte med Fiskebåt, Norges Fiskarlag og Offshore Norge. Tema for møtet er sameksistens mellom fiskeri og havvind. Møtet går føre seg i Nærings- og fiskeridepartementet.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.