Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport om konsekvenser av å stoppe pengespillreklame

Kulturdepartementet har mottatt rapport om konsekvenser av å stanse utenlandsk pengespillreklame.

Kulturdepartementet sendte 15. mars 2019 forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet med lovendringen er å stanse ulovlig pengespillreklame som sendes fra utlandet, for å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt forslaget og det er viktig for oss å belyse mulige konsekvenser. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er et verdivalg. Hensynet til de som sliter med pengespillproblemer må veie tyngst, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven. Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Parallelt med høringsrunden, som ble avsluttet 17. juni, har Oslo Economics på oppdrag fra departementet utarbeidet en rapport om konsekvenser av stansing av utenlandsk pengespillreklame. Rapporten belyser konsekvensene og effektene en slik lovendring kan ha for aktører i ulike deler av verdikjeden.

Oslo Economics vurderer at forslaget vil ha en betydelig negativ inntektseffekt for kringkasterne som i dag sender utenlandsk pengespillreklame. Samtidig mener Oslo Economics at flere mekanismer i markedet taler for at kringkasternes etterspørsel etter norsk innhold vil reduseres mindre enn inntektstapet.

– Vi er opptatt av å legge til rette for norsk innhold og TV-produksjon, men det må løses med andre virkemidler enn å tillate pengespillreklame, sier Skei Grande.

Kulturdepartementet inviterer alle som ønsker til å kommentere/gi innspill til rapporten. Slike innspill kan sendes til [email protected] innen 31. august. Merk e-posten med Pengespill. I den videre prosessen vil departementet gjennomgå alle høringsinnspill, i tillegg til eventuelle innspill til Oslo Economics-rapporten.

Les hele rapporten her.

Innspill til rapporten:

Akan kompetansesenter (.pdf)

Discovery Networks Norge (.pdf)

Kabel Norge (.pdf)

Kindred (.pdf)

NENT Group (.pdf)

Spillavhengighet Norge (.pdf)

Telenor (.pdf)

Til toppen