Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame

Regjeringen har forslått en endring av kringkastingsloven som i praksis vil fjerne reklame for utenlandske pengespillselskap fra norske TV-skjermer. Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartement vurdert mulige konsekvenser av lovendringen for det norske TV-markedet.

Rapporten "Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame" (.pdf)