Pressemeldinger

Rapport om småflyvirksomheten i Oslo-området

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området.

Arbeidet har tatt utgangspunkt i rapporten Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet, som ble utarbeidet av Oslo Economics og Vista Utredning på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2018.

–Rapporten gir ikke en entydig anbefaling, men den styrker grunnlaget for det videre arbeidet med småflyplassaken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Opprinnelig var planen at Kjeller flyplass, der småflymiljøet har tilhold i dag, skulle stenge innen utløpet av 2023. Forsvaret har imidlertid, i lys av endret fremdrift i Lillestrøm kommunes planprosess og ut fra Forsvarets egne behov, besluttet at aktiviteten på Kjeller kan opprettholdes til 2026. Departementet vil i tiden fremover vurdere hvordan utredningen skal følges opp.

Eventuelle innspill og synspunkter knyttet til utredningen kan sendes til Samferdselsdepartementet (postmottak@sd.dep.no).