Rapporter og planer

Småflyvirksomhet i Oslo-området

3. desember 2021

Samferdselsdepartementet har bedt Avinor AS om bistand for å gjennomføre en utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Osloområdet, til erstatning for Kjeller flyplass som er
planlagt nedlagt i 2024.

Les rapporten her.