Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet

Oslo Economics har på vegne av Samferdselsdepartementet gjennomført en utredning om ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet.

Les rapporten (pdf).