Historisk arkiv

Flere alternativer til løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet bestilte i 2018 en utredning om ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet. Nå har Oslo Economics levert sin rapport.

I rapporten slås det fast at en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet kan oppnås både med konsentrert innsats mot en flyplass, og med spredt innsats mot flere flyplasser. Med en høy vektlegging av brukernytten anbefales det i rapporten at det legges til rette for at Eggemoen ved Hønefoss blir et permanent tilholdssted for småflyaktiviteten. Dersom brukarnytten tillegges mindre vekt, anbefales det i rapporten en løsning der innsatsen blir spredt over flyplassene Jarlsberg, Rakkestad og Rygge. En helt ny flyplass for småfly anbefales ikke.

Følger opp småflystrategien

Rapporten er en direkte oppfølging av strategien for småflyvirksomheten i Norge, som regjeringen la fram i 2017. Der ble det slått fast at mange flyklubber og allmennflygere opplever tilgangen til landingsplasser for norsk småflyaktivitet som utfordrende. Særlig gjelder dette i Østlandsområdet, som følge av at den sivile aktiviteten ved Rygge flyplass er avviklet, og Kjeller flyplass er planlagt avviklet.

Samferdselsdepartementet vil nå gå igjennom rapporten, og vurdere anbefalingene som er gitt.

 

Les hele rapporten her.