RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 161-180 av 78251 treff.

 • Norge øker utdanningsstøtten

  01.12.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Covid-19 har ført til en global utdanningskrise med alvorlige konsekvenser for barn og unges skolegang. Særlig hardt rammet er barn i fattige land. Norge øker utdanningsstøtten til Unesco med 41 millioner over to år og vil bidra med til sammen 202,1

 • Høring Forslag til endring i forskrift om tilskudd til studentboliger

  01.12.2020 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om tilskudd til studentboliger. Departementet foreslår endringer i § 9 for at det ikke skal være et evigvarende krav om tilbakebetaling av mottatt tilskudd som er

  Høringsfrist: 11.12.2020 Status: På høring

 • Rekordlave HIV-tall i Norge

  01.12.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Stadig færre smittes av hiv i Norge. I 2020 forventes det at det blir diagnostisert om lag 125 nye hiv-tilfeller. Det er en betydelig nedgang fra tidligere år.

 • Endrer ikke grensen for kongekrabbefisket

  01.12.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Av hensyn til naturmangfoldet vil den geografiske grensen for kommersiell fangst av kongekrabbe ligge fast.

 • Øker kongekrabbekvoten

  01.12.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Totalkvoten for hannkrabber er fastsatt til 1810 tonn i 2021. Dette er en økning på 280 tonn fra 2020.

 • 112 millioner til grønn flåtefornyelse

  01.12.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I sommer lanserte regjeringen en tiltakspakke for å få fart på grønn omstilling i skipsfarten. Nå har Innovasjon Norge delt ut 112 millioner kroner i lån og tilskudd til ulike miljøvennlige investeringer. Med dette er de fem første grønne

 • Vil gi mulighet til mer hjemmeopplæring under korona-krisen

  01.12.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil åpne for noe mer fleksibilitet til å ta i bruk digital hjemmeopplæring, også når det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. - Vi vet at elevene lærer best når de kan være på skolen. Derfor har vi sagt at det i utgangspunktet

 • Høring Forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring

  01.12.2020 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye midlertidige regler om hjemmeopplæring under utbruddet av covid-19. Forslaget innebærer at det skal åpnes for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet

  Høringsfrist: 07.12.2020 Status: På høring

 • Norske bidrag til internasjonale operasjoner i 2021

  30.11.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvaret fortsetter sitt internasjonale engasjement til neste år på om lag samme nivå som i dag. Det vil bli gjort justeringer dersom de sikkerhetspolitiske og operative behovene endrer seg.

 • Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

  30.11.2020 Brev Statsministerens kontor

  Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

 • Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg

  30.11.2020 Retningslinjer Kulturdepartementet

  Retningslinjer gjeldende søknader til statsbudsjettet.

 • Tilskudd til nasjonale kulturbygg

  30.11.2020 Artikkel Kulturdepartementet

  Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

 • Høring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  30.11.2020 Høring Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

  Høringsfrist: 31.01.2021 Status: På høring

 • Kulturminne og kulturmiljø

  30.11.2020 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne. Her tar vi for oss den fysiske kulturarven. Eit kulturmiljø er eit område der

 • Statsministerens program veke 49

  30.11.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  30.11.2020 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  På denne siden finner du en oversikt over Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.

 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner får unntak ved innreise

  30.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen endrer covid-19-forskriften og forskrift om innreiserestriksjoner slik at personell i kritiske samfunnsfunksjoner, som helsepersonell, får innreise selv om de ikke har attest for negativ test tatt 72 timer før ankomst til Norge.

 • Rapporter og brev

  30.11.2020 Artikkel Finansdepartementet

 • Kraftfulle tiltak til kriserammede bedrifter

  30.11.2020 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Mange bedrifter sliter som følge av nye tiltak for å forhindre smitte, og det er naturlig at mange bedriftseiere og ansatte er frustrerte. I Aftenposten 25. november uttrykker daglig leder i Parkteatret frykt for at staten skal slå kulturlivet

  Av: Statssekretær Magnus Thue Innlegg i Aftenposten 30. november 2020

 • Forskar på internasjonalt sidersamarbeid

  30.11.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norske og utanlandske forskingsmiljø går saman med siderprodusentar i Hardanger og vinprodusentar på Balkan for å samle kunnskap om kva som kjenneteiknar merkevarene i dei to regionane. Målet er å sikre at typiske karaktertrekk blir tatt vare på.