RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 141-160 av 73563 treff.

 • Gjennomføringsforordningen til aksjonærrettighetsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 17.02.2020
  Celexnr.: 32018R1212 Basis rettsaktnr.: 2007/36/EC

  Forordning med fastsettelse av minimumskrav vedrørende gjennomføringen av bestemmelsene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikasjon av aksjeeiere, videreformidling av opplysninger og tilretteleggelse for

 • Vestby kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  17.02.2020 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område 117 Deli i kommuneplanens arealdel for Vestby kommune. Idrettsanlegg og lekeland her vil beslaglegge dyrket mark av svært god kvalitet, i strid med den nasjonale jordvernpolitikken.

 • Svar på spm. 874 frå stortingsrepresentant Hadia Tajik

  17.02.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Kontrollomfang

 • Storsatsning på norske testsentre

  17.02.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen gir rundt 130 millioner kroner for å videreutvikle dagens testsentre for næringslivet. I disse katapult-sentrene kan norske bedrifter teste ut sine ideer og løsninger, slik at de kan utvikle nye produkter og prosesser. Ordningen gjør

 • Bor du i Norges mest attraktive og bærekraftige by eller bygd?

  17.02.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Mange kommuner jobber for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. For å motivere til økt innsats og løfte frem gode eksempler, deler vi ut Attraktiv by-prisen. Nå trenger vi hjelp til å finne årets vinner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og

 • Rapport om biogass av husdyrgjødsel

  17.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksavtalepartene har i dag mottatt en rapport om husdyrgjødsel til biogass. Rapporten er et oppdrag fra jordbruksoppgjøret 2019 og har en gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

 • Oppfordrer partene til stans i kamphandlingene rundt Idlib

  17.02.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret over den økte spenningen og opptrappingen av konflikten i Idlib i Syria. Sivilbefolkningen rammes hardt, og det er utfordrende å få humanitær tilgang til deler av provinsen. Jeg oppfordrer partene til stanse kamphandlingene

 • Systemet for nye metoder skal evalueres

  17.02.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Systemet som skal sikre pasienter likeverdig tilgang på nye metoder skal evalueres. Alle som ønsker det, kan gi innspill til hva evalueringen bør omhandle.

 • Endring blant dei politiske rådgivarane

  17.02.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert rådgivar Stig-Øyvind Blystad som politisk rådgivar for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Lettvint om vindkraft

  17.02.2020 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget publisert hos NRK Ytring 16. februar 2020.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Paris

  17.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Paris tilbyr to praktikantplasser høsten 2020.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Buenos Aires

  17.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Buenos Aires har utlyst en praktikantplass for høsten 2020.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Dublin

  17.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Dublin søker to studentpraktikanter for høsten 2020.

 • Attraktiv by 2020

  16.02.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Er byen eller stedet du bor Norges mest attraktive? Send inn forslag til hvem som fortjener prisen. Fristen for å komme med nominasjoner er 15. mars.

 • Indian and Norwegian Ministers of Environment commit to explore a Global Agreement to stop Plastic Pollution

  16.02.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norway and India agree to cooperate closely to investigate the possibility of establishing a global agreement to stop plastic pollution. The ministers of environment from the two countries met in Gandhinagar, India today, during the high level

 • Forordning om harmoniserte krav til utslipp fra ikke-veigående maskiner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 16.02.2020
  Celexnr.: R32016R1628 KOM-nr.: KOM(2014)581

  Forordning 2016/1628 om utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner

 • Bistand til Hellas

  15.02.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holtes svar på et innlegg om den humanitære situasjonen på den greske øya Lesvos.

  Av: Statssekretær Jens Frølich Holte innlegg i Klassekampen, 15. februar

 • Nettkode om balansering av kraftsystemet (EB GL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 14.02.2020
  Celexnr.: 32017R2195

  Retningslinje for balansering av kraftsystemet

 • Endringsdirektiv - endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (AMLD V)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.02.2020
  Celexnr.: 32018L0843 KOM-nr.: KOM(2016)450 Basis rettsaktnr.: 2015/849/EU

  Europaparlamentets- og rådets direktiv (EU) om endring av direktiv (EU) 2015/849 om om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og om endring av direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU

 • Praktikanter til stasjonene i Brussel

  14.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel søker studentpraktikanter for høsten 2020.

Til toppen