Jan Christian Vestre er ny helse- og omsorgsminister

Jan Christian Vestre ble i ekstraordinært statsråd fredag 19. april utnevnt til ny helse- og omsorgsminister i Støre-regjeringen.

– Helse og omsorg er et område som opptar oss alle, og jeg gleder meg til å følge opp det gode arbeidet Ingvild Kjerkol allerede har gjort så langt i regjeringa, sier ny helse og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

– Det er avgjørende at vi som samfunn har stor oppmerksomhet om vår felles helsetjeneste. Regjeringen skal sikre at alle har gode helsetjenester av høy kvalitet. Vi skal jobbe godt forebyggende, få ned ventetidene, sørge for at tjenestene henger godt sammen, og fortsette å forbedre fastlegeordningen, sier Vestre.