Utviklingsministeren leder de internasjonale plastforhandlingene

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim leder det norske arbeidet med å få på plass en internasjonal plastavtale mens klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen er i foreldrepermisjon.

– Uten nye, effektive tiltak vil plastforurensning nesten dobles de neste 20 årene. Nå har vi muligheten til å få på plass en historisk plastavtale innen utgangen av 2024, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Plastforurensing er et av de raskest voksende miljøproblemene i verden. FNs miljøforsamling vedtok i 2022 å utvikle en internasjonal rettslig bindende avtale for å stanse plastforurensning. Norge er en pådriver i forhandlingene. 

I høst skal Bjelland Eriksen ha foreldrepermisjon. For å sikre kontinuitet i arbeidet med plastforhandlingene, gir han allerede nå stafettpinnen videre til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.  

Klima- og miljødepartementet vil fortsatt ha ansvaret for forhandlingsprosessen, som også omfatter Høyambisjonskoalisjonen mot plastforurensning. Den består av 65 medlemsland fra alle verdens regioner, og ledes av Norge og Rwanda.  

– Det vil være flere møter i høst, og innspurten i forhandlingene krever at Norge er tydelig til stede. Jeg er glad for at utviklingsministeren kan videreføre det norske lederskapet slik at vi kan få denne viktige avtalen på plass, sier Bjelland Eriksen. 

Til helgen reiser utviklingsministeren til Canada for å delta på politiske møter i forbindelse med det fjerde forhandlingsmøtet i Ottawa. 

– Jeg ser frem til å lede dette viktige arbeidet. Samtidig vet vi at det blir krevende forhandlinger når alt fra store plastproduserende land til stillehavsøyer som drukner i plast, skal bli enige om en avtale med felles globale regler. Plastforurensning er skadelig for dyrelivet og økosystemene. Det påvirker også menneskers helse og livskvalitet negativt, og rammer særlig de fattigste, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. 

Plastavtalen skal ferdigforhandles i Busan i Sør-Korea i november.