Statsministerens innledning på pressekonferanse om endringer i regjeringen

God ettermiddag. Kronprinsregenten har i dag utnevnt Jan Christian Vestre til ny helse- og omsorgsminister, Cecilie Myrseth til ny næringsminister og Marianne Sivertsen Næss til ny fiskeri- og havminister.

                                                                                  Sjekket mot fremføring

Jan Christian og Cecilie får med dette nye oppgaver i denne regjeringen de sitter i. Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til Marianne til ny gjerning for regjeringen og landet.

Nøkkeloverrekkelsene skjer etter denne presentasjonen i ordnet rekkefølge

Ingvild Kjerkol fikk avskjed i nåde i dag av Kronprinsregenten i statsråd.

Jeg har arbeidet med Ingvild i mange år på Stortinget, og hun har sittet i regjeringen siden oktober 2021.

Hun har vært en hardtarbeidende, kunnskapsrik helse- og omsorgsminister med høye ambisjoner for vår felles helsetjeneste og med stor gjennomføringskraft. Det trengs.

Vi overtok en fastlegekrise som for noen virket nærmest uløselig. Den hadde fått utvikle seg over år. Nå peker pilene i riktig retning:

Rekrutteringen av fastleger er syvdoblet sammenliknet med da vi overtok. 50 000 flere har fått fastlege bare det siste halve året.

Det betyr økt trygghet for veldig mange mennesker, og fastlegene er avgjørende for at vårt helsevesen fungerer.

Vi har lagt frem en ny helse- og samhandlingsplan, en stortingsmelding som har stor betydning for planlegging.

Vi har en melding som styrker helseberedskapen etter pandemien, en helhetlig eldrereform, og en folkehelsemelding som trekker en lang linje til vårt partis historie om at folkehelse ligger til bunn for helsepolitikken, forebygging og så videre.

Så har vi en tiårig opptrappingsplan for psykisk helse, som vi nå er i gang med.

Vi har tatt sterkere politisk styring og kontroll over helsetjenesten, fjernet den etableringsretten som private selskaper har hatt på det offentliges regning, for å kunne bruke ressursene til det beste for pasientene.

Og vi har styrket sykehusøkonomien betraktelig. Det har Ingvild vært førende på. Hun har vært med på å modernisere helsetjenesten – som vi har som mål om at skal være i verdensklasse.

I dag vil jeg takke Ingvild for alt det arbeidet hun har gjort i regjeringen, for regjeringen og med regjeringen.

Jeg vet at hun vil gjøre en solid jobb på Stortinget, der hun vil få viktige oppgaver, og vi får fortsatt et godt samarbeid.

Så går Jan Christian Vestre fra å være næringsminister til å bli ny helse- og omsorgsminister.

Da vil jeg vil først takke Jan Christian for den jobben han har gjort på et veldig viktig område for regjeringen og for det partiet vi representerer.

På tross av økonomisk usikkerhet, prisvekst, svekket kjøpekraft, krig og energikrise, har vi et næringsliv som i det store går bra:

  • Setter investeringsrekorder, overskuddsrekorder og eksportrekorder.
  • Samtidig er skapertrangen stor: Det etableres rundt 5500 foretak hver måned i Norge.
  • Og vi har historisk lav ledighet, over 130 000 nye jobber er skapt. De kommer 90 prosent i private bedrifter.

Jeg mener Jan Christian har brukt tiden på å revitalisere næringspolitikken. Det er en moderne næringspolitikk.

Det «grønne industriløftet» setter spor og blir også studert med interesse fra andre land, kutter utslipp, skaper jobber.

Han har vært synlig, handlekraftig og entusiastisk. Sist med den nye handelsavtalen som jeg vil trekke fram med India, en av verdens største økonomier, kan kanskje bli den aller største, som vi nå får unike muligheter i forhold til.

Det er den tunge politiske erfaringen, gjennomføringskraften, personligheten og verdigrunnlaget som var viktig for meg når jeg ber Jan Christian ta dette viktige oppdraget med å være helse- og omsorgsminister.

Målet er klart: Vi skal fortsatt sikre at folk i hele landet vårt får gode og likeverdige tjenester.

Nå er det viktig, og vi er i gang med det, å redusere ventetidene, som har økt etter pandemien. Vi må få snu dem ned igjen.

Bygge eldreomsorgen for en tid hvor vi blir mange flere eldre.

Ta tak i psykisk helse, et stort folkehelseproblem, særlig for våre unge. Det bekymrer oss.

Og jobbe videre med medarbeidere i helsetjenesten og lokalpolitikere slik at vi får et samspill mellom det kommunale og det statlige.

Du som borger av landet skal ikke falle mellom to stoler om tilbudene tilhører den ene eller den andre sektoren. Du skal få gode, helhetlige tilbud.

Jeg takker Jan Christian for en stor og betydningsfull innsats, og ønsker ham lykke til.

Cecilie Myrseth blir ny næringsminister.

Hun kommer til et næringsliv i Norge som går godt.

Vi har bedrifter som sliter med å rekruttere nok folk. Det er et problem for mange, men det er et uttrykk for at det er høy aktivitet.

Det er en oppgave for næringsministeren, arbeidsministeren, helseministeren og hele regjeringen å sørge for at vi har folk med riktig kompetanse og riktige oppgaver.

Vi har over 600 000 mennesker utenfor arbeid i Norge, i arbeidsfør alder. Mange av dem kan, med tilrettelegging, komme i jobb.

Det er en jobb for næringsliv, offentlig sektor og oss alle.

Vi har bedrifter som fortjener et enklere og mer digitalt møte med det offentlige.

Vi har gründere som leverer utrolig mange spennende oppstartsbedrifter, som vi vil legge enda bedre til rette for, slik at det blir lettere å få nye ideer og produkter ut i markedet.

Og så har vi store omstillinger som alle land i hele verden møter: Digitalisering, teknologiutvikling, kunstig intelligens, klimaomstilling.

Alt dette skal en moderne næringspolitikk møte.

Jeg har kjent Cecilie i mange år, fra før hun kom på Stortinget, gjennom arbeidet i næringskomiteen en hel periode, og oppgaver hun har tatt på seg.

Hun var helsepolitisk talsperson, hun har vært fiskeri- og havminister, og viser stor evne til å gå inn i de fagene og oppgaver hun får.

Som fiskeri- og havminister leverte hun raskt, synlig og godt.

To måneder etter at hun ble statsråd, leverte hun kvotemeldingen til Stortinget, som den forrige regjeringen strevde med, leverte, trakk tilbake, og det hele var ikke på stell.

I dag, 19. april, er det kommet et flertall bak en kvotemelding  som kommer til å fordele mer rettferdig de viktige fiskeressursene.

Som Cecilie selv har sagt det, har det vært viktig både for fiskeflåten og for lokalsamfunn langs hele kysten.

Det takker jeg deg for, Cecilie, og det er egentlig en god overgang. Du har vært næringsminister for en av våre største eksportnæringer, en fremtidsnæring, og du kjenner Nærings- og fiskeridepartementet godt. Så dette er et godt utgangspunkt, og jeg gleder meg til samarbeid med deg

Dere to må tåle at jeg sier dette: Det er spesielt gledelig å ønske et helt nytt medlem av regjeringen velkommen – en politiker som jeg har fulgt i mange år, og som jeg tenker har et potensiale til å bringe med seg erfaring fra den delen av landet hun kommer, og det hun har gjort i livet.

For meg er det viktig å markere at i dag er Finnmark representert i regjeringen på statsrådsnivå. Det sier noe om den tiden vi lever i, i tillegg til at Finnmark er viktig i seg selv.

Jeg er veldig glad for at Marianne har takket ja til å bli ny fiskeri- og havminister.

Hun kommer fra Hammerfest. Da hun ble valgt inn på Stortinget i 2021 la hun bak seg ti år som ordfører og varaordfører i verdens nordligste by. Det siste kombinerte hun med å være rektor på Hammerfest videregående skole. Hun kjenner samfunnet i denne flotte byen, der oppe langs kysten.

På Stortinget har hun ledet energi- og miljøkomiteen, og dermed har hun også erfaringer fra havets næringer.

Sameksistens i havet er noe både Cecilie, Jan Christian og jeg har jobbet med. Forvaltningsplan, næringsplan, hvordan vi skal få de fantastiske havområdene i et land som har sju ganger mer hav enn land.

Maritim sektor er utrolig viktig for norsk økonomi, og som fiskeri- og havminister vil Marianne både bidra til at næringen kan vokse videre, men også på en måte som er bærekraftig og som kan respektere miljøet.

Vi skal gjennomføre kvotemeldingen, legge til rette for økt sjømateksport, skape nye arbeidsplasser og flere verdier langs kysten.

Politikk er ikke silo. En god næringspolitikk avhenger av at helsepolitikken er på stell. En god næringspolitikk handler om at vi har god kunnskapspolitikk, at vi motiverer unge mennesker til å gjennomføre praktiske utdanninger, akademiske utdanninger.

Egentlig burde vi ikke hatt departementer, men én stor helhet. Men vi organiserer oss i departementer, så er det regjeringens oppgave å jobbe på tvers. De to statsrådene som fortsetter, har vist at de er gode på det. Og det vil trengs også framover.

Det er 500 dager til valget. Det er en rundingsbøye for denne regjeringen, mener jeg, så legger vi ut på et nytt løp etter det. Det er målet.

Vi har et sterkt lag og en klar plan:

Vi skal vinne valget, med resultatene vi har, verdiene vi står for, og at vi når dette vendepunktet i økonomien, som jeg tror alle i Norge ønsker seg. At folk skal få bedre råd, prisstigningen skal snu og peke nedover. Og at renta også følger etter.

Få flere i arbeid og færre på trygd.

Skape mer, sånn at vi også kan fordele bedre.

Og med dagens omrokeringer på laget, så har vi et sterkt lag til å møte de neste 500 dagene på.