RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 181-200 av 82353 treff.

 • Lanserer handlingsplan for villaks

  10.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil styrke innsatsen for å ta vare på dei ville laksebestandane i Noreg. No lanserer regjeringa ein handlingsplan med tiltak mot dei viktigaste truslane.

 • Foreslår strengare krav mot luftforureining

  10.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønsker å senke grensene for kor mykje svevestøv som skal vere tillate i lufta. Dette betyr at terskelen for å setje i gang tiltak mot luftforureining blir lågare.

 • Handlingsplan for ville bestandar av atlantisk laks

  10.09.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa sin handlingsplan viser dei viktigaste overordna prioriteringane og tiltaka for regjeringa innanfor dette feltet i åra som kjem.

 • Norsk rypeforvaltning vekker internasjonal interesse

  10.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nå skal 50 000 rypejegere ut i fjellet. Norge viser vei internasjonalt med bærekraftig forvaltning av bestanden.

 • Oversikt over nasjonale tiltak

  10.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Her er oversikt over nasjonale tiltak, oppdatert 9. september. Dette er nasjonale tiltak som gjelder alle. Sjekk din kommunes nettsider for lokale tiltak.

 • Presseinvitasjon: Kunnskaps- og integreringsministeren til Bodø

  10.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 10. september gjestar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby Bodin videregående skole i Bodø.

 • Ei ny ekspertgruppe skal vurdere digital læringsanalyse

  10.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Marte Blikstad-Balas skal leie ei ekspertgruppe som skal vurdere bruken av digital læringsanalyse i grunnopplæringa, høgare yrkesfagleg utdanning og høgare utdanning. Målet er betre læring for elevar og studentar.

 • Koronasertifikatet etter gjennomgått covid-19 blir grønt i 12 måneder

  10.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Koronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres 10. september slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

 • Rapport: Kartlegging av støtte- og tilskuddsordninger for digital kompetanse og deltakelse

  09.09.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rambøll har på oppdrag for KMD kartlagt støtte- og tilskuddsordninger som har til formålå øke befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Kartleggingen inkluderer også alletype organisasjoner som jobber med digital kompetanse og deltakelse i

 • Kartlegging av støtte- og tilskuddsordninger for digital kompetanse og deltakelse

  09.09.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rambøll har på oppdrag for KMD kartlagt støtte- og tilskuddsordninger som har til formål å øke befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Kartleggingen inkluderer også alle typer organisasjoner som jobber med digital kompetanse og deltakelse i

 • Digital hele livet

  09.09.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen

 • Styrker satsingen på digital inkludering

  09.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Nordmenn er flinke til å ta i bruk digitale tjenester. For de aller fleste er nettbank, netthandel og bruk av ulike apper en forenkling av hverdagen. Men noen faller utenfor. Dette vil vi gjøre noe med. Gjennom strategien Digital hele livet

 • Viderebruk av offentlig informasjon

  09.09.2021 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Å gjøre data tilgjengelig for viderebruk handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til åpne data som offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger av både mennesker og maskiner.

 • Hva er fellesløsninger?

  09.09.2021 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsfeltet, slik som innlogging, autentisering, registre, osv.

 • Høring - forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer

  09.09.2021 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslaget til forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer som forvaltes av Norsk Romsenter. Forskriften skal erstatte forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter 12. desember 2003 nr

  Høringsfrist: 01.11.2021 Status: På høring

 • Digital postkasse for innbyggerne

  09.09.2021 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digital postkasse til innbyggerne er en løsning som gjør at innbyggerne kan få post fra det offentlige digitalt, på samme sted. Innbyggerne kan velge mellom to leverandører av postkasser som staten har inngått avtaler med. For tiden er dette

 • Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen utrede undersjøiske løsninger langs Romsdalsaksen

  09.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker å velge de beste samferdselsprosjektene for Norge. Da må vi sørge for at vi har et godt nok grunnlag for avgjørelsene våre. Trasévalget for E39 Ålesund-Molde ble gjort av regjeringen i 2014. I 2019 ble det gjort en tilleggsutredning av

 • Regjeringen innfører elektrosjokkvåpen i politiet

  09.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at norsk politi skal få bruke elektrosjokkvåpen som maktmiddel. Det vil gi politiet et mer tilpasset verktøy i krevende situasjoner.

 • Pris for beste statlige lærebedrift 2021

  09.09.2021 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 8. oktober 2021. Prisen for beste statlige lærebedrift gis hvert år til en statlig virksomhet som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger.

 • Mat og forbrukarar

  09.09.2021 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Norske forbrukarar viser stor interesse for korleis mat vert produsert, foredla og omsett i Noreg, og forbrukarane sine meningar vert tillagd stor vekt når matpolitikken vert utforma.