De forente arabiske emirater - reiseinformasjon

Siden 25. mars 2020 har det vært restriksjoner på passasjerflytrafikk inn og ut av Emiratene. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Det regnes som relativt trygt å reise i FAE. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett være forsiktige, passe godt på pass og verdisaker, og bruke safe når de har mulighet til det.

Myndighetene i FAE tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene er blitt styrket blant annet som følge av den regionale situasjonen. FAE deltar i den amerikansk-ledede koalisjonen mot terrorgruppen Isil, og er engasjert i konflikten i Jemen. Dette gjør FAE til et potensielt terrormål for islamistiske ekstremister, og det har blitt publisert trusler mot FAE på islamistiske nettsider.

Veistandarden i FAE er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken. Mange bilister tar ikke hensyn til fotgjengere.

Drosjenæringen er nøye overvåket og anses som trygg. Påse at taksameteret er slått på.

Ved ørkenutflukter bør flere biler med firehjulstrekk kjøre sammen. Det er viktig å medbringe nødvendig utstyr, herunder vann, mat, kart, mobiltelefon og spade. Reiseplaner bør deles med familie eller venner før avreise.

Sannsynligheten for større naturkatastrofer som jordskjelv, flom og monsunregn er liten.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Pga. et dårlig utbygd avløpssystem kan selv mindre regnskyll føre til oversvømmelser i de større byene, særlig at tunneler fylles opp. Man bør unngå å kjøre under slike forhold, og utvise stor forsiktighet hvis man likevel begir seg ut på veiene. Utforsking av wadier med bil bør unngås etter nedbør.

Ved fiske- og båtturer i grensestrøkene nær Iran bør det vises ekstra aktsomhet. Dette gjelder spesielt i farvannene rundt de omstridte Abu Mousa- og Tunb-øyene, som kontrolleres av Iran. Finske, tyske og franske turister som har forvillet seg inn i disse farvannene har blitt arrestert av den iranske kystvakten. Enkelte er blitt sittende månedsvis i iranske fengsler.

Ambassaden vil oppfordre nordmenn som oppholder seg i eller reiser til FAE til å registrere seg med navn og kontaktinformasjon via http://www.reiseregistrering.no/.  Dette vil gi ambassaden mulighet til å få ut informasjon, samt komme raskt i kontakt med nordmenn i en eventuell krisesituasjon.

Se «Praktisk informasjon» for nødnummer.

Innreise

Den som reiser er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelsene i FAE, og for å påse at egne reisedokumenter er gyldig for innreise. Vær oppmerksom på at innreisebestemmelsene kan bli endret på kort varsel. Den norske utenrikstjenesten er ikke ansvarlig for eventuelle følger dersom FAEs myndigheter endrer de regler som omtales nedenfor:

Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til FAE.  Det er ikke nødvendig å søke om visum på forhånd. Et innreisestempel med 90 dagers gyldighet (over en periode på 180 dager) utstedes gratis i passkontrollen.

Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i FAE. Ved mellomlanding kan nødpass benyttes, men reisende med nødpass vil ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

For mer informasjon om visumsbestemmelser, se emiratiske myndigheters offisielle websider. For innførselsbestemmelser, se emiratiske myndigheters offisielle websider.

Forbudte varer: Innførsel og bruk av narkotika er forbudt og straffes strengt. Det er ulovlig å innføre svinekjøtt og pornografisk materiale. Videoer, bøker og tidsskrifter kan bli kontrollert og sensurert.

Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, inkludert flyplasser. Emiratisk lov om rusmidler gjelder også for transittpassasjerer ved landets flyplasser. 

Helse

Koronavirus / covid-19: Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Se blant annet hjemmesidene til Dubai Health Authority  og Abu Dhabi Department of Health.

Myndighetene innførte 19. mars 2020 innreiserestriksjoner. Fra 7. juli 2020 åpnet emiratet Dubai for at blant annet norske borgere kan få visum ved ankomst. De øvrige emiratene har ikke åpnet for turister. Emiratiske myndigheter har annonsert at fra 31. januar 2021 må de som skal reise til De forente arabiske emirater fremlegge helseattest som viser negativ covid-19 PCR-test avlagt ikke mer enn 72 timer før reisen. Man vil også kunne bli testet ved ankomst.

Det kreves ikke lengre forhåndsgodkjennelse for å returnere til De forente arabiske emirater, men emiratiske myndigheter oppfordrer reisende om å sikre seg at man er registrert i ICA-portalen på nettsidene til Federal Authority for Identity & Citizenship med samme informasjon som i reisedokumentet man skal reise med. 

Flyselskapet Etihad opplyser på sine nettsider at de som skal fly med selskapet må fremlegge negativ covid-19 PCR-test avlagt ikke mer enn 48,72 eller 96 timer før reisen avhengig av kravet på destinasjonsstedet.

Flyselskapet Emirates opplyser på sine nettsider at passasjerer som skal reise ut fra Dubai, kan måtte fremlegge negativ covid-19 PCR-test avhengig av kravet på destinasjonsstedet. For bestemmelser for reisende som skal mellomlande i Dubai, henvises det til hjemmesiden til Emirates.

For å krysse grensen mellom emiratene Dubai og Abu Dhabi kreves det fra 1. juli negativ covid-19-test avlagt innen de siste 48 timer.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren. I perioden mai til oktober kan gradestokken vise 45–50 grader, og luftfuktigheten kan komme opp i 90-100 prosent. Dette kan gi helsemessige påkjenninger. Det er viktig å få i seg rikelig med væske og beskytte seg mot direkte sollys. Drikkevann anbefales kjøpt på flaske. Om vinteren (oktober til april) er temperaturen mer som pent norsk sommervær, og luftfuktigheten er for det meste lavere.

Spisesteder og matbutikker kontrolleres av myndighetene og holder normalt god hygienisk standard.

Det er høy standard på de fleste leger og sykehus. Forhåndsbetaling kan bli krevet. Gyldig reiseforsikring er nødvendig for å gardere seg mot dyre sykehusopphold.

Vær oppmerksom på at mange reiseforsikringer ikke dekker skade som oppstår når man er beruset.

Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til FAE, men norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Ved søknad om oppholdstillatelse må man gjennomføre en medisinsk test for hiv/aids og tuberkulose. Dette gjøres etter ankomst i FAE. 

Det er restriktive bestemmelser for innførsel og besittelse av medisiner og narkotika til De forente arabiske emirater. Restriksjonene gjelder også ved transitt. Straffene for besittelse og smugling av narkotika, selv små kvanta er strenge. Å ha narkotiske stoffer i blodet regnes som besittelse. Enkelte krydder regnes som narkotika. Se emiratiske myndigheters offisielle websider for mer informasjon. Dersom du er i tvil, bør du kontakte De forente arabiske emiraters ambassade før reisen finner sted.

Se også Statens legemiddelverks "Medisiner på utenlandsreise" for ytterligere informasjon.

Dyrehelse: Det er et godt veterinærtilbud i Abu Dhabi og Dubai.

Praktisk informasjon

De forente arabiske emirater ligger i Midtøsten ved Den arabiske gulf, med landegrenser mot Saudi-Arabia i vest og sør og Oman i øst. Hovedstaden er Abu Dhabi. Landet er en føderalstat bestående av syv selvstendige emirater: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah og Umm Al Qawain. Hotellkapasiteten er god, særlig i Dubai og Abu Dhabi. Det er turistfasiliteter tilgjengelig mange steder i landet.

Arabisk er det offisielle språket. Engelsk, hindi, urdu og flere andre asiatiske språk er utbredt, da det er stor arbeidsinnvandring i FAE, og utlendingene utgjør flertallet av de som bor i landet.       

Nødtelefoner
Politi: 999
Ambulanse: 998/999
UDs operative senter: (0047) 23 95 00 00

Valutaen er emiratisk dirham (AED), som har en fast kurs mot amerikanske dollar på 1 USD = 3,6725 AED. Én dirham er inndelt i 100 fils.

Det finnes mange minibanker, og de fleste betalings- og kredittkort aksepteres. Visa og Mastercard er mer utbredt enn Diners og Amex. Enkelte betalingskort fra Norge har sonebeskyttelse som gjør at de ikke kan brukes i FAE uten at man kontakter sin norske bank for å få sonebeskyttelsen opphevet.

I Dubai er kollektivtilbudet (t-bane, trikk, buss) godt utviklet og billig å bruke. I Abu Dhabi sentrum er buss et billig, men lite effektivt alternativ. Leiebil eller taxi benyttes i utstrakt grad og er rimeligere enn i Norge. Det finnes buss og taxiservicer som knytter de ulike emiratene sammen.

Det anbefales å bruke kun offentlig registrerte taxier som benytter taksameter. Det er vanligvis ikke noe problem å flagge taxier på gaten. De kan også bestilles på telefon. Dubai: (+971) 042 08 08 08. Abu Dhabi: (+971) 600 53 53 53

Adresser anvendes i liten grad. For orientering brukes hovedsakelig landemerker og kjente bygninger.

Veiene mellom de største byene er av svært god kvalitet. I andre deler av landet er veikvaliteten varierende. Skiltingen er varierende, og til dels dårlig eller mangler. Stedvis kan det være mangel på veibelysning.

Leiebil: Som turist kan man leie bil med norsk førerkort (EØS-modell 1 og 2). Ved permanent opphold i landet må lokalt førerkort anskaffes.

Trafikkforholdene: FAE har nulltoleranse for å kjøre i påvirket tilstand. Ved ulykker og arrestasjon kan man risikere bøter, og i verste fall fengsel dersom det viser seg at man har alkohol i blodet. Dette gjelder også trafikkulykker man selv ikke har skyld i.

Ved trafikkulykker må man følge reglene i emiratet hvor ulykken skjer. Politiet må uansett tilkalles. Det er straffbart å forlate ulykkesstedet før politiet har kommet. I Abu Dhabi kan man flytte kjøretøyet til siden av veien for å unngå å hindre trafikken hvis det ikke er personskade og skaden på kjøretøyet er liten. I Dubai kan kjøretøyet flyttes hvis det hindrer andre kjøretøyer fra å komme fram. I andre emirater kan kjøretøyene bare flyttes hvis de hindrer andre kjøretøyer fra å komme fram, og de involverte førerne er enige om hvem som har skylden.

Ved personskade kan man bli dømt til å betale blodpenger. Det kan være snakk om meget høye summer.

Åpningstider for butikker, banker og offentlige kontorer: Den emiratiske arbeidsuken er søndag til torsdag. De fleste butikker holder åpent også i helgen.

Forretninger er normalt åpne 08:00–17:00, og kjøpesentre fra 10:00 til 23:00. På fredager åpner noen kjøpesentre og forretninger klokken 16.00.

Under fastemåneden ramadan (som forskyves ca. tolv dager fra år til år) forlenger butikker og kjøpesentre vanligvis åpningstidene utover natten.

Banker og offentlige kontorer er normalt åpne fra 08:00 til 12:30-14:00.

Nasjonale helligdager: Nasjonaldagen er 2. desember, og minnedagen (til minne om nasjonale martyrer) er 30. november. Muslimske helligdager er bevegelige fra år til år.

Strømnettet har 220 V spenning. Britisk støpsel (tre plugger). Adapter bør medbringes.

God GSM-dekning. Norske telefoner kan benyttes.

Tidsforskjell til Norge: + 2 timer ved sommertid i Norge, + 3 timer ved vintertid

Skikker og regler: FAE er på mange måter er tolerant samfunn, og privatlivet respekteres på de fleste områder. Noen lover og regler er imidlertid helt annerledes enn de norske. FAE er et muslimsk land, og lokale lover og skikker bør respekteres. Dette gjelder i særlig grad under fastemåneden ramadan.

Offentlig oppførsel: En del vestlig oppførsel kan bli oppfattet som krenkende mot religion eller kultur. Man bør opptre med respekt og sette seg inn i de lokale forholdene. Emiratiske kvinner vises stor respekt, og noen av dem håndhilser ikke.

Banning og fornærmende gester anses som uanstendig og kan føre til fengsel eller deportasjon. Dette gjelder særlig i møte med politi og andre myndighetspersoner.

Å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig bør unngås. Gifte par kan holde hender, men det finnes flere eksempler på arrestasjoner for kyssing (og mer utøvende aktiviteter) i offentlighet.

Kleskode: Man kan i utgangspunktet kle seg som man vil i Emiratene, men det settes pris på om man kler seg noe mer konservativt enn i Vesten. Dette innebærer at man dekker til skuldre og knær.

Badetøy brukes kun på strender (offentlige og private) eller ved svømmebasseng. Bikini tolereres vanligvis, men kvinner anbefales å se an situasjonen for å unngå uønsket oppmerksomhet.

Økonomisk kriminalitet: Det er strenge straffer for økonomisk kriminalitet, herunder bruk av sjekker uten dekning og manglende betaling av regninger, også hotellregninger. Straffen er vanligvis fengsel og/eller bot, og bankkonti i FAE kan bli sperret. Utenlandske statsborgere blir sjelden løslatt mot kausjon. Vanligvis må gjelden betales før man løslates.

Seksuell omgang utenfor ekteskap er forbudt.

Ekteskap mellom personer av samme kjønn anerkjennes ikke. Homoseksuell aktivitet er straffbart, og fengsel kan bli idømt, særlig hvis noen anser seg fornærmet eller det har skjedd offentlig. Også transvestittisme er ulovlig.

Voldtekt forekommer sjelden, men ofre vil ha vanskelig for å bli trodd på at det som skjedde ikke var frivillig, særlig hvis de involverte hadde drukket alkohol og kjente hverandre fra før. De involverte risikerer fengselsstraff for seksuell omgang utenom ekteskap og/eller utvisning.

Alkohol: Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, og å kjøre bil i påvirket tilstand (0-toleranse). Alkohol er forbudt i emiratet Sharjah. I de øvrige seks emiratene kan alkohol kjøpes i egne utsalg og i restauranter og barer tilknyttet en del hoteller. Etter loven kreves lisens for å kjøpe, transportere og drikke alkohol. Lisensen gjelder kun i emiratet hvor den er utstedt. Fastboende kan søke myndighetene om alkohollisens mot en avgift. Plikten til å ha lisens gjelder også for besøkende, men loven gir ingen regler om hvordan de kan få en lisens. Emiratet Dubai har innført en regel om at besøkende kan be alkoholutsalg om å utstede en gratis alkohollisens som er gyldig i 30 dager ved å vise fram passet og undertegne en erklæring om at de vil overholde FAEs alkohollovgivning. De øvrige emiratene har ikke etablert en ordning med alkohollisens for besøkende. Normalt blir ikke besøkende spurt om å fremvise alkohollisens, men det har forekommet at manglende lisens har blitt en sak bl.a. ved beruset opptreden på offentlig sted. Aldersgrensen for å drikke alkohol er 18 år i Abu Dhabi (21 år på hoteller), og 21 år i Dubai og de nordlige emiratene.

Svinekjøtt kan kjøpes av ikke-muslimer i adskilte deler av enkelte matbutikker (unntatt i Sharjah, hvor svinekjøtt er forbudt).

Utenomekteskapelige forbindelser: Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap med vedkommende. Utenomekteskapelig sex er ulovlig. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning fra FAE.

En kvinne som blir gravid utenfor ekteskap risikerer fengsel og/eller deportasjon sammen med partneren. Leger og sykehus som får inn en gravid kvinne til kontroll eller behandling kan komme til å spørre om ekteskapssertifikat, og plikter å melde fra til politiet hvis kvinnen er ugift. Konsekvensene kan være alt fra fengselsstraff til bot og utvisning.

En ugift kvinne som føder barn i FAE får ikke utstedt fødselsattest. Kvinner som er blitt gift kort tid for fødselen risikerer at myndighetene sjekker fødselstidspunktet opp mot tidspunktet for inngåelsen av ekteskapet.

Ramadan: Under fastemåneden ramadan bør man være særlig nøye med å følge de lokale reglene for oppførsel. Ikke-muslimer forventes å vise respekt ovenfor de fastende. Man bør unngå å spise, drikke, tygge tyggegummi og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang. Videre bør man være ekstra påpasselig med å benytte anstendige klær.

Arbeidstidene og åpningstidene for restauranter og kjøpesentre endres under ramadan. Alkoholservering og konserttilbud er svært begrenset.

Fastemåneden kommer ca. tolv dager tidligere hvert år på den gregorianske kalenderen. Oversikt over ventet dato for ramadan finnes her.

Narkotiske stoffer: Myndighetene har nulltoleranse for narkotikarelaterte lovbrudd. Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Se emiratiske myndigheters offisielle websider for mer informasjon. I listen er det brukt generiske navn på medisinene, som kan ha andre navn i Norge. Det betyr at et legemiddel fra Norge kan være forbudt selv om det ikke står på listen. Er man i tvil, bør man undersøke nærmere før reisen finner sted.

Fotografering: Det er betydelige restriksjoner på fotografering av offentlig bygninger og militære installasjoner. Man bør alltid spørre om lov før man fotograferer privatpersoner. Dette gjelder spesielt fotografering av lokale kvinner og familier. Hobbyer som fuglekikking og fly-spotting kan misforstås, spesielt om dette finner sted nær militære områder, offentlige bygg og flyplasser.

Sosiale medier: Lovgivningen om bruk av sosiale medier er streng, og mye som ikke er straffbart i Norge kan bli ansett straffbart i FAE. Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot FAE, myndighetene, lederne eller kulturen i landet kan bli straffet. Det er også straffbart å legge ut bilder av andre på sosiale medier uten deres samtykke. Fra juni 2017 har det vært forbudt å vise sympati for Qatar på sosiale medier eller på annen måte.

De forente arabiske emiraters ambassade i Oslo kan kontaktes på e-post  osloEMB@mofaic.gov.ae  eller over telefon 0047 22 12 24 22.