De forente arabiske emirater - reiseinformasjon

Siden 25. mars 2020 har det vært restriksjoner på passasjerflytrafikk inn og ut av Emiratene. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

Innreise. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19.

Husk gyldig pass. Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til De forente arabiske emirater. Det er ikke nødvendig å søke om visum på forhånd. Et innreisestempel med 90 dagers gyldighet (over en periode på 180 dager) utstedes gratis i passkontrollen.

Andre reisebevis. Nødpass (hvit farge), reisedokument for flyktninger (grønn farge) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blå farge) aksepteres ikke som innreisedokument i FAE. Ved mellomlanding kan ovennevnte reisedokumenter benyttes, men reisende vil ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

Innførselsbestemmelser. Innførsel og bruk av narkotika er forbudt og straffes strengt. Det er ulovlig å innføre svinekjøtt og pornografisk materiale. Videoer, bøker og tidsskrifter kan bli kontrollert og sensurert.

De forente arabiske emirater har restriktive bestemmelser for import og besittelse av medisiner. Dette gjelder også ved transitt. Se emiratiske myndigheters nettsider for nærmere informasjon Controlled medicines - The Official Portal of the UAE Government.

Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, inkludert flyplasser. Emiratisk lov om rusmidler (se kriminalitet) gjelder også for transittpassasjerer ved landets flyplasser. 

Terrorisme. Myndighetene i De forente arabiske emirater tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene er blitt styrket de senere år. 

Landets sikkerhetssituasjon er knyttet til utviklingen i Gulfregionen generelt. Nordmenn oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no samt laste ned appen Reiseklar som speiler innholdet på reiseinformasjonssidene på regjeringen.no på mobilen.

I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil det bli sendt melding til dem som befinner seg i det risikofylte distriktet og som har registrert seg på reiseregistrering.no.

Trafikk. Veistandarden i FAE er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken. Mange bilister tar ikke hensyn til fotgjengere.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn, og kjøring i ørkenen bør unngås etter nedbør.

Båtturer. Ved fiske- og båtturer i grensestrøkene nær Iran bør det vises ekstra aktsomhet. Dette gjelder spesielt i farvannene rundt de omstridte Abu Mousa- og Tunb-øyene, som kontrolleres av Iran.

Koronavirus (covid-19). Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan pandemien utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Se blant annet hjemmesidene til Dubai Health Authority  og Abu Dhabi Department of Health

Innreiserestriksjoner. De forente arabiske emirater har åpnet for turister. Reisende til De forente arabiske emirater må fremlegge negativ covid-19 PCR-test avlagt før reisen, 48 eller 72 timer, avhengig av destinasjonsstedet. Man vil også kunne bli testet ved ankomst.

Helsenorges koronasertifikat (EU) er gyldig i FAE.

Emiratiske myndigheter oppfordrer personer som er bosatt i De forente arabiske emirater å sikre seg at man er registrert i ICA-portalen på nettsidene til Federal Authority for Identity & Citizenship som kvalifisert for å returnere til landet.

Flyselskapene Etihad og Emirates er gode kilder til informasjon om innreisebestemmelser.

Abu Dhabi. Det er krav om å vise frem koronasertifikat og negativ PCR-test for å få adgang til kjøpesentre, treningssentre, restauranter, hoteller m.m. Det er også mulig å ta i bruk appen Al Hosn.

Sykehus. Det er høy standard på de fleste leger og sykehus. Forhåndsbetaling kan bli krevet, og prisnivået er høyt.

Vaksinasjonskrav. Det er ingen vaksinasjonskrav for reisende til FAE utover covid-19 vaksinen. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Ved søknad om oppholdstillatelse må man gjennomføre en medisinsk test for hiv/aids og tuberkulose. Dette gjøres etter ankomst i FAE. 

Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men man bør uansett være forsiktig og ta forholdsregler for å beskytte seg selv og sine verdisaker. Bruk kun godkjent taxi eller andre former for offentlig transport.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og 90-100 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Alkohol: Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, og å kjøre bil i påvirket tilstand (nulltoleranse). Alkohol er forbudt i emiratet Sharjah. I de øvrige seks emiratene kan alkohol kjøpes i egne utsalg og i restauranter og barer tilknyttet en del hoteller. Aldersgrensen for alkoholsalg er 21 år, og dette gjelder også om man gir alkohol til personer under 21 år. Det er straffbart å bryte denne loven. Hvert enkelt emirat kan i tillegg ha egne bestemmelser.

Narkotika: Myndighetene har nulltoleranse for narkotikarelaterte lovbrudd. Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Se emiratiske myndigheters offisielle nettsider for mer informasjon. I listen er det brukt generiske navn på medisinene, som kan ha andre navn i Norge. Det betyr at et legemiddel fra Norge kan være forbudt selv om det ikke står på listen. Er man i tvil, bør man undersøke nærmere før reisen finner sted.

Økonomisk kriminalitet: Det er strenge straffer for økonomisk kriminalitet, herunder bruk av sjekker uten dekning og manglende betaling av regninger, også hotellregninger. Straffen er vanligvis utreiserestriksjoner, fengsel og/eller bot. Utenlandske statsborgere blir sjelden løslatt mot kausjon.

Utenomekteskapelige forbindelser: Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift, er samboer eller har nært slektskap med vedkommende. Utenomekteskapelig sex er ulovlig. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning fra FAE. Hvert emirat kan ha egne bestemmelser som kan fravike fra dette. 

Utenomekteskapelige forbindelser: FAE har opphevet det generelle forbudet mot samboerskap, men hvert emirat kan ha egne bestemmelser. Regelverket er under endring.

Sosiale medier, fotografering og filming: Lovgivningen er meget streng. Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot FAE, myndighetene, lederne eller kulturen i landet kan bli straffet. Det er også straffbart å legge ut bilder av andre på sosiale medier uten samtykke.

Politi: 999
Ambulanse: 998
Brann: 99

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400

Konsulatet i Dubai: +971 (0)4 382 3880

Ambassadens hjemmeside

 

De forente arabiske emirater. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
De forente arabiske emirater.