De forente arabiske emirater - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i De forente arabiske emirater er knyttet til trusselbildet i regionen generelt. Det anses som relativt trygt å reise til landet. Det er ditt eget ansvar å påse at reisedokumentene er gyldig for innreise, og å gjøre deg kjent med gjeldende regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv.

Innreise: Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelse. 

Visum: Norske borgere trenger ikke å søke om visum til De forente arabiske emirater (FAE) for opphold inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. 

For transitt‑passasjerer gjelder regler og betingelser for innreise til siste reisemål. 

Pass: Ved ankomst til FAE må det være minst seks måneder igjen av passets gyldighetstid. Sjekk passets utløpsdato før planlagt avreise.

FAE godtar kun norske pass, diplomatpass og tjenestepass som gyldige reisedokumenter ved innreise. Utlendingspass, nødpass og provisoriske pass er ikke godkjente reisedokumenter for innreise til FAE.

Ved tap av pass ta kontakt med ambassaden i Abu Dhabi.

Flyselskapene Etihad og Emirates er gode kilder til informasjon om innreisebestemmelser.

Innførselsbestemmelser: Se emiratiske myndigheters offisielle nettside for informasjon om innførsel av varer.

Innførsel av narkotika og pornografisk materiale til FAE er ulovlig. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. For innførsel av legemidler til personlig bruk se under punktet «Lokale lover og sedvaner».

Landets sikkerhetssituasjon er knyttet til trusselbildet i regionen generelt. Den senere tids hendelser tilsier økt beredskap. Myndighetene i De forente arabiske emirater tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. 

Trafikk: Veistandarden i FAE er god, men høy fart fører til mange trafikkulykker. For opphold inntil 90 dager er norsk førerkort gyldig.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør  vises særskilt forsiktighet i trafikken ved regn. Flom etter styrtregn  forekommer. 

Båtturer: Ved fiske- og båtturer i grensestrøkene nær Iran bør det vises ekstra aktsomhet. Dette gjelder spesielt i farvannene rundt de omstridte Abu Mousa- og Tunb-øyene, som kontrolleres av Iran.

Reiseregistrering: Nordmenn oppfordres til å registrere seg på reiseregistering.no eller i appen “Reiseklar”.  Appen «Reiseklar» gir lett tilgang til  reiseinformasjon og reiseråd. I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil det bli sendt melding til dem som har registrert seg.

Vaksinasjonskrav: Det er ingen vaksinasjonskrav for reisende til FAE. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se nettsidene til Folkehelseinstituttet om vaksiner og helseinformasjon for De forente arabiske emirater.

Ved søknad om oppholdstillatelse må man gjennomføre en medisinsk test for hiv/aids og tuberkulose. Dette gjøres etter ankomst til FAE. 

Sykehus: Det er god standard på helsetjenestene. Forhåndsbetaling kan bli krevet, og prisnivået er høyt.

Husk gyldig reiseforsikring før avreise. 

Det anses som relativt trygt å reise i FAE.

Det er generelt lite voldskriminalitet og tyveri. Vanlig overvåkenhet bør utvises.

Bruk godkjent taxi eller andre former for offentlig transport.

Klimaet er varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer opp til 50 grader og 90–100 prosent luftfuktighet. Dette, samt tidvis høy luftforurensing, kan gi helsemessige utfordringer.

Luftforurensingen er høy hele året. Flere værvarseltjenester inkluderer informasjon om forurensningsnivå. Flom etter styrtregn forekommer.

Emiratene er et muslimsk land, hvor islamsk lovgivning (sharia) regulerer de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste årene har det skjedd en oppmykning og liberalisering av regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv. Håndhevelsen av loven varierer fra emirat til emirat.

Alkohol: Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted. Det er nulltoleranse for å kjøre bil i påvirket tilstand. Alkohol er forbudt i emiratet Sharjah. I de øvrige seks emiratene kan alkohol kjøpes i egne utsalg og i restauranter og barer tilknyttet hoteller. Aldersgrensen for alkoholsalg er 21 år. Det er ikke lov å kjøpe alkohol til personer under 21 år.

Narkotika: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. For mer informasjon: emiratiske helsemyndigheters offisielle nettsider.

Legemidler: For import og oppbevaring av legemidler til personlig bruk er det egne regler. For mer informasjon: emiratiske helsemyndigheters offisielle nettsider.

Økonomisk kriminalitet: Det er strenge straffer for økonomisk kriminalitet, herunder bruk av sjekker uten dekning og manglende betaling av regninger, også hotellregninger. Straffen er vanligvis utreiserestriksjoner, fengsel og/eller bot. Utenlandske statsborgere blir sjelden løslatt mot kausjon.

Utenomekteskapelige forbindelser: FAE har opphevet det generelle forbudet mot samboerskap, men hvert emirat kan ha egne reguleringer. Regelverket er under endring.

Atferd som lokalt karaktiseres som “usømmelig” er straffbart.

LHBT+: Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i FAE.

Sosiale medier, fotografering og filming: Fotografering og filming er lovregulert. Det er f.eks. straffbart å filme eller ta bilder uten samtykke av personer, på privat eiendom og ved offentlige bygninger. Er du i tvil, bør du innhente tillatelse på forhånd. Vær også klar over at enkeltpersoner eller nasjonale myndigheter kan tolke innhold på sosiale medier som fornærmende eller utfordrende.

Droner: Bruk av droner er forbudt uten tillatelse fra lokale myndigheter.

Ramadan: Under ramadan kan det oppfattes negativt lokalt dersom man spiser, drikker eller røyker i offentligheten mellom soloppgang og solnedgang.

Politi: 999
Ambulanse: 998
Brann: 99

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400

Ambassadens hjemmeside

 

De forente arabiske emirater. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
De forente arabiske emirater.