De forente arabiske emirater - reiseinformasjon

De forente arabiske emirater (FAE) regnes som et relativt trygt land å reise i. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør likevel utvise normal forsiktighet. FAE er et muslimsk land og besøkende bør respektere lokale normer og regler.

Snarveier:

Sikkerhet

Det regnes som relativt trygt å reise i FAE. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett være forsiktige, passe godt på pass og verdisaker, og bruke safe når de har mulighet til det.

Myndighetene i FAE tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene er blitt styrket blant annet som følge av den regionale situasjonen. FAE deltar i den amerikansk-ledede koalisjonen mot terrorgruppen Isil, og er engasjert i konflikten i Jemen. Dette gjør FAE til et potensielt terrormål for islamistiske ekstremister, og det har blitt publisert trusler mot FAE på islamistiske nettsider. En amerikansk kvinne ble drept på et kjøpesenter i desember 2014 i en terrormotivert handling.

Veistandarden i FAE er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken. Mange bilister tar ikke hensyn til fotgjengere.

Alle ulykker må meldes til politiet og involverte kjøretøy må ikke flyttes på før politiet ankommer ulykkesstedet.

Drosjenæringen er nøye overvåket og anses som trygg. Påse at taksameteret er slått på.

Ved ørkenutflukter bør flere biler med firehjulstrekk kjøre sammen. Det er viktig å medbringe nødvendig utstyr, herunder vann, mat, kart, mobiltelefon og spade. Reiseplaner bør deles med familie eller venner før avreise.

Økonomisk kriminalitet: Det er strenge straffer for økonomisk kriminalitet, herunder bruk av sjekker uten dekning og manglende betaling av regninger, også hotellregninger. En kan straffes med fengsel og/eller bot, og bankkonti kan bli sperret. Utenlandske statsborgere blir sjelden løslatt mot kausjon. Vanligvis må gjelden nedbetales før man løslates.

Sannsynligheten for større naturkatastrofer som jordskjelv, flom og monsunregn er liten.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Pga. et dårlig utbygd avløpssystem kan selv mindre regnskyll føre til oversvømmelser i de større byene, særlig at tunneler fylles opp. Man bør unngå å kjøre under slike forhold, og utvise stor forsiktighet hvis man likevel begir seg ut på veiene. Utforskning av wadier med bil bør unngås etter nedbør.

Ved fiske- og båtturer i grensestrøkene nær Iran bør det vises ekstra aktsomhet. Dette gjelder spesielt i farvannene rundt de omstridte Abu Mousa- og Tunbs-øyene som kontrolleres av Iran. Finske, tyske og franske turister som har forvillet seg inn i disse farvannene er blitt arrestert av den iranske kystvakten. Enkelte er blitt sittende månedsvis i iranske fengsler.

Ambassaden vil oppfordre nordmenn som oppholder seg i eller reiser til FAE til å registrere seg med navn og kontaktinformasjon via http://www.reiseregistrering.no/.  Dette vil gi ambassaden mulighet til å få ut informasjon, samt komme raskt i kontakt med nordmenn i en eventuell krisesituasjon.

Se «Praktisk informasjon» for nødnummer.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til FAE.  Et innreisestempel med 90 dagers gyldighet (over en periode på 180 dager) utstedes gratis i passkontrollen og må ikke søkes om på forhånd.

Alle reisende må påse at de har gyldig, ordinært pass. Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i FAE. Ved mellomlanding kan nødpass benyttes, men du vil ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

Man kan bli nektet innreise dersom man har et israelsk visum eller stempel i passet.

For mer informasjon om utstedelse/fornyelse av pass osv. se Politiets hjemmesider.

For mer informasjon om visumsbestemmelser, se emiratiske myndigheters offisielle websider: UAE Interact og General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Dubai.

Innførselsbestemmelser: Se  oversikt over hvilke varer det er lovlig å føre inn i FAE, og hvilke som ikke tillates.

Importgodkjennelse for dyr må innhentes fra landbruksministeriet. Vaksinasjonsattest mot rabies må fremlegges. Handelslisens må fremlegges ved import av frukt og grønnsaker. 


Helse

Norske borgere bør sette seg inn i de lokale forholdene, og ta nødvendige forholdsregler før og under reisen.

I sommermånedene er klimaet preget av meget sterk varme – opptil 45–50 grader – og svært høy luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger. Det er viktig å få i seg rikelig med væske og beskytte seg mot direkte sollys. Drikkevann anbefales kjøpt på flaske.

Spisesteder og matbutikker kontrolleres av myndighetene og holder normalt god hygienisk standard.

Det er høy standard på de fleste leger og sykehus. Forhåndsbetaling kan bli krevet. Gyldig reiseforsikring er nødvendig for å gardere seg mot dyre sykehusopphold.

Vær oppmerksom på at mange reiseforsikringer ikke dekker skade som oppstår når man er beruset.

Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til FAE, men norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Ved søknad om oppholdstillatelse må man gjennomføre en medisinsk test for hiv/aids og tuberkulose. Dette gjøres etter ankomst i FAE. 

Reseptbelagte medisiner: Disse bør oppbevares i originalemballasje og medbringes i håndbagasjen. Resept som er autorisert av norske helsemyndigheter og oversatt til engelsk må medbringes. Enkelte medisiner som er godkjent i Norge, eksempelvis enkelte morfinbaserte preparater og medikamenter for psykiatriske lidelser, kan være forbudt å ta med seg inn i FAE. Godkjenning kan søkes på forhånd ved å kontakte helsedepartementet i FAE.

Se UAE Interacts liste  over hvilke medisiner det foreligger restriksjoner på. Er du i tvil, kan du kontakte kundeservice i «Drug Control Department» i FAEs helsedepartement før avreise for å sjekke om dine medisiner står på listen over godkjente legemidler. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til drugcl.csc@moh.gov.ae, ahosman@moh.gov.ae, mvashokan@moh.gov.ae eller essaj@moh.gov.ae; eller ringe +971 2 611 7240 eller +971 2 611 7342; eller sende en telefaks til +971 2 632 7644 eller +971 2 631 3742.

Ytterligere informasjon på norsk finnes på hjemmesiden til Statens legemiddelverk, under "Medisiner på utenlandsreise".

Dyrehelse: Det er et godt veterinærtilbud i Abu Dhabi og Dubai.


Praktisk informasjon

De forente arabiske emirater ligger i Midtøsten ved Den persiske gulf, med landegrenser mot Saudi-Arabia i vest og sør og Oman i øst. Hovedstaden er Abu Dhabi. Landet er en føderalstat bestående av syv selvstendige emirater: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah og Umm Al Qawain. Turistfasiliteter er jevnt tilgjengelig, og hotellkapasiteten er god, særlig i Dubai og Abu Dhabi.

Arabisk er det offisielle språket, mens engelsk, hindi, urdu og tagalog er svært utbredt. Det er stor arbeidsinnvandring i FAE, og utlendingene utgjør flertallet av de som bor i landet.       

Nødtelefoner
Politi: 999
Ambulanse: 998/999
UDs operative senter: (0047) 23 95 00 00

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren. I perioden mai til oktober kan gradestokken vise 45 – 50 grader, og luftfuktigheten er 90-100 prosent. Fra november til april kan man imidlertid regne med pent norsk sommervær, og luftfuktigheten synker.

Myntenheten er emiratiske dirham, som har en fast kurs mot amerikanske dollar på 1 USD = 3,6725 AED. Én dirham er inndelt i 100 fils.

Det finnes mange minibanker, og de fleste betalings- og kredittkort aksepteres. Visa og Mastercard er mer utbredt enn Diners og Amex. Enkelte betalingskort fra Norge har sonebeskyttelse som gjør at de ikke kan brukes i FAE uten at man kontakter sin norske bank for å få sonebeskyttelsen opphevet.

I Dubai er kollektivtilbudet (t-bane, trikk, buss) godt utviklet og billig å bruke. I Abu Dhabi sentrum er buss et billig, men lite effektivt alternativ. Leiebil eller taxi benyttes i utstrakt grad og er rimeligere enn i Norge. Det finnes buss og taxiservicer som knytter de ulike emiratene sammen.

Det anbefales å bruke kun offentlig registrerte taxier som benytter taksameter. Det er vanligvis ikke noe problem å flagge taxier på gaten. De kan også bestilles på telefon. Dubai: (+971) 042 08 08 08. Abu Dhabi: (+971) 600 53 53 53

Adresser anvendes i liten grad. For orientering brukes hovedsakelig landemerker og kjente bygninger.

Veiene mellom de største byene er av svært god kvalitet, men av varierende kvalitet på landsbygda. Tidvis kan det være dårlig skilting og mangel på belysning.

Leiebil: Som turist kan man leie bil med norsk førerkort (EØS-modell 1 og 2). Ved permanent opphold i landet må lokalt førerkort anskaffes.

Dersom man kommer ut for en trafikkulykke, er det krav om at man blir ved bilen til politiet kommer og foretar en undersøkelse. Uten politiets utreding får ikke bilverksteder reparere skaden. Kun i Dubai kan kjøretøy som er involvert i mindre uhell flyttes over til siden av veien i påvente av politiet.

Ved en eventuell personulykke kan man bli dømt til å betale blodpenger. Det kan være snakk om meget høye summer.

Forbudte varer: Det er ikke lov til å besitte alkohol, valmuefrø eller pornografisk materiale uten tillatelse i FAE. I emiratet Sharjah er både alkohol og svinekjøtt forbudt.

Åpningstider for butikker, banker og offentlige kontorer: Den emiratiske arbeidsuken er søndag til torsdag. De fleste butikker holder åpent også i helgen.

Forretninger er normalt åpne 08:00–17:00, og kjøpesentre fra 10:00 til 23:00. På fredager åpner noen kjøpesentre og forretninger klokken 16.00.

Under fastemåneden ramadan (som forskyves ca. tolv dager fra år til år) forlenger butikker og kjøpesentre vanligvis åpningstidene utover natten.

Banker og offentlige kontorer er normalt åpne fra 08:00 til 12:30-14:00.

Nasjonale helligdager: Nasjonaldagen er 2. desember, martyrdagen er 30. november, muslimske helligdager er bevegelige fra år til år, helgen er fredag og lørdag.

Strømnettet er på 220 V spenning. Britisk støpsel (tre plugger). Adapter bør medbringes.

God GSM-dekning. Norske telefoner kan benyttes.

Tidsforskjell til Norge: + 2 timer ved sommertid i Norge, + 3 timer ved vintertid

Skikker og regler: FAE er et muslimsk land, og lokale lover og skikker bør respekteres. Dette gjelder i særlig grad under fastemåneden ramadan.

Kleskode: Man kan i utgangspunktet kle seg som man vil i Emiratene, men det settes pris på om man kler seg noe mer konservativt enn i Vesten. Dette innebærer at man dekker til skuldre og knær.

Badetøy bør kun brukes på strender (offentlige og private) eller ved svømmebasseng. Bikini tolereres vanligvis, men kvinner anbefales å se an situasjonen for å unngå uønsket oppmerksomhet.

Mat og drikke: Alkohol kan nytes i restauranter og barer tilknyttet de største hotellene. Man bør ikke være synlig beruset, særlig ikke utenfor hotellområdet. Ved ulykker, arrestasjon eller lignende kan man risikere bøter, og i verste fall fengsel dersom det viser seg at man har alkohol i blodet. Aldersgrensen for å drikke alkohol er 18 år i Abu Dhabi (21 år på hoteller), 21 år i Dubai og i de nordlige emiratene, mens alkohol er fullstendig forbudt i Sharjah.

Med gyldig oppholdstillatelse (ikke turistvisum) kan ikke-muslimer søke om alkohollisens som kan benyttes på utvalgte alkoholutsalg. Enkelte utsalg selger også til ikke-muslimske kunder som ikke har alkohollisens.

Det er nulltoleranse for å kjøre i påvirket tilstand. Forsikringen er da ikke gyldig, og man kan bli holdt ansvarlig for betydelige beløp, avhengig av hvor alvorlig ulykken er. Dette gjelder også trafikkulykker man selv ikke har skyld i.

Svinekjøtt kan ikke-muslimer kjøpe i adskilte deler av vanlige matbutikker (unntatt i Sharjah).

Offentlig oppførsel: En del vestlig oppførsel kan bli oppfattet som krenkende mot religion eller kultur. Man bør opptre med respekt og sette seg inn i de lokale forholdene. Banning og fornærmende gester anses som uanstendig og kan føre til fengsel eller deportasjon. Dette gjelder særlig i møte med politi og andre myndighetspersoner.

Å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig bør unngås. Gifte par kan holde hender, men det finnes flere eksempler på arrestasjoner for kyssing (og mer utøvende aktiviteter) i offentlighet.

Emiratiske kvinner håndhilser vanligvis ikke og vises stor respekt.

Utenomekteskapelige forbindelser: Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Utenomekteskapelig sex er ulovlig. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning fra FAE.

En ugift kvinne som føder barn i FAE vil møte problemer, da ekteskapsattest er nødvendig for å få utstedt fødselsattest. Konsekvensene kan være alt fra ikke å få fødselsattest til fengselsstraff. En kvinne som er utsatt for en ulykke e.l. og må oppsøke lege, plikter å melde fra dersom hun er gravid. Dette kan skape problemer dersom hun ikke er gift.

Ramadan: Under fastemåneden ramadan bør man være særlig nøye med å følge de lokale reglene for oppførsel. Ikke-muslimer forventes å vise respekt ovenfor de fastende. Man bør unngå å spise, drikke, tygge tyggegummi og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang. Videre bør man være ekstra påpasselig med å benytte anstendige klær.

Arbeidstidene og åpningstidene for restauranter og kjøpesentre endres under ramadan.

Alkoholservering og konserttilbud er svært begrenset.

Fastemåneden kommer ca. tolv dager tidligere hvert år på den gregorianske kalenderen. Oversikt over ventet dato for ramadan finnes her.

Homofili: Homofili og transvestittisme er ulovlig, og homofile partnerskap er ikke anerkjent.

Narkotiske stoffer: Myndighetene har nulltoleranse for narkotikarelaterte lovbrudd. Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Se FAE Interacts liste over forbudte legemidler. I listen er det brukt generiske navn på medisinene, som kan ha andre navn i Norge. Det betyr at et legemiddel fra Norge kan være forbudt selv om det ikke står på listen. Er man i tvil, bør man undersøke nærmere.

Emiratisk lov om rusmidler gjelder også for transittpassasjerer ved landets flyplasser.

Se «Innreise og helse» for mer informasjon.

Fotografering: Det eksisterer betydelige restriksjoner på fotografering av offentlig bygninger og militære installasjoner. Man bør alltid spørre om lov før man fotograferer privatpersoner. Dette gjelder spesielt fotografering av lokale kvinner og familier. Hobbyer som fuglekikking og fly-spotting kan misforstås, spesielt om dette finner sted nær militære områder, offentlige bygg og flyplasser.

Generelt: Offentlig sensur finnes, og ytringsfriheten er innskrenket etter demonstrasjonene i Nord-Afrika og Midtøsten i 2011.

Pass brukes som legitimasjon både ved flere hoteller og på sjekkpunkter på ulike veistrekninger i FAE. Ta derfor med pass både på kortere og lengre turer.

Se for øvrig sidene GulfNews' turistguide og UAE Interact for nyttig informasjon for den som skal besøke eller bosette seg i FAE.

For informasjon om innreise bestemmelser fra FAE til Norge kontakt den emiratiske ambassaden i Oslo. Ambassaden kan kontaktes på e-post oslo@mofa.gov.ae eller over telefon 0047 215 15 735.

Til toppen