De forente arabiske emirater - reiseinformasjon

Siden 25. mars 2020 har det vært restriksjoner på passasjerflytrafikk inn og ut av Emiratene. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreise. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk gyldig pass. Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til De forente arabiske emirater.  Det er ikke nødvendig å søke om visum på forhånd. Et innreisestempel med 90 dagers gyldighet (over en periode på 180 dager) utstedes gratis i passkontrollen.

Andre reisebevis. Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i FAE. Ved mellomlanding kan nødpass benyttes, men reisende med nødpass vil ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

Innførselsbestemmelser. Innførsel og bruk av narkotika er forbudt og straffes strengt. Det er ulovlig å innføre svinekjøtt og pornografisk materiale. Videoer, bøker og tidsskrifter kan bli kontrollert og sensurert.

De forente arabiske emirater har restriktive bestemmelser for import og besittelse av medisiner. Dette gjelder også ved transitt. Se emiratiske myndigheters nettsider for nærmere informasjon Controlled medicines - The Official Portal of the UAE Government

Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, inkludert flyplasser. Emiratisk lov om rusmidler (se kriminalitet) gjelder også for transittpassasjerer ved landets flyplasser. 

Terrorisme. Myndighetene i FAE tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene er blitt styrket blant annet som følge av den regionale situasjonen. FAE deltar i den amerikansk-ledede koalisjonen mot terrorgruppen Isil, og er engasjert i konflikten i Jemen. Dette gjør FAE til et potensielt terrormål for islamistiske ekstremister, og det har blitt publisert trusler mot FAE på islamistiske nettsider.

Trafikk. Veistandarden i FAE er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken. Mange bilister tar ikke hensyn til fotgjengere.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn, og kjøring i ørkenen bør unngås etter nedbør.

Båtturer. Ved fiske- og båtturer i grensestrøkene nær Iran bør det vises ekstra aktsomhet. Dette gjelder spesielt i farvannene rundt de omstridte Abu Mousa- og Tunb-øyene, som kontrolleres av Iran.

Koronavirus (covid-19). Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Se blant annet hjemmesidene til Dubai Health Authority  og Abu Dhabi Department of Health.

Innreiserestriksjoner. De forente arabiske emirater har åpnet for turister. De som skal reise til Emiratene må fremlegge helseattest som viser negativ covid-19 PCR-test avlagt ikke mer enn 72 timer før reisen. Man vil også kunne bli testet ved ankomst. Fra 24. juni er Norge på FAEs liste over grønne land, som innebærer at det ikke er krav om karantene ved ankomst til landet så sant man ikke tester positivt på grensen.

Emiratiske myndigheter oppfordrer personer som er bosatt i De forente arabiske emirater å sikre seg at man er registrert i ICA-portalen på nettsidene til Federal Authority for Identity & Citizenship som kvalifisert for å returnere til landet.

Flyselskapet Etihad opplyser på sine nettsider at de som skal fly med selskapet må fremlegge negativ covid-19 PCR-test avlagt ikke mer enn 48, 72 eller 96 timer før reisen avhengig av kravet på destinasjonsstedet.

Flyselskapet Emirates opplyser på sine nettsider at passasjerer som skal reise ut fra Dubai, kan måtte fremlegge negativ covid-19 PCR-test avhengig av kravet på destinasjonsstedet. For bestemmelser for reisende som skal mellomlande i Dubai, henvises det til hjemmesiden til Emirates.

Al Hosn. Fra 15. juni ble det innført krav om å vise frem koronasertifikat i appen Al Hosn for å få adgang til kjøpesentre, treningssentre, restauranter, hoteller m.m. Det skal være mulig for turister å ta i bruk appen ved bruk av en «Unified ID» man får ved ankomst.

Grensen Dubai-Abu Dhabi. For å krysse grensen mellom emiratene Dubai og Abu Dhabi kreves det fra 1. juli negativ covid-19-test avlagt innen de siste 48 timer.  

Sykehus. Det er høy standard på de fleste leger og sykehus. Forhåndsbetaling kan bli krevet.

Vaksinasjonskrav. Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til FAE, men norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Ved søknad om oppholdstillatelse må man gjennomføre en medisinsk test for hiv/aids og tuberkulose. Dette gjøres etter ankomst i FAE. 

Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men du bør uansett være forsiktig, passe godt på pass og verdisaker, og bruke safe når du har mulighet til det.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og 90-100 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Alkohol: Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, og å kjøre bil i påvirket tilstand (0-toleranse). Alkohol er forbudt i emiratet Sharjah. I de øvrige seks emiratene kan alkohol kjøpes i egne utsalg og i restauranter og barer tilknyttet en del hoteller. Aldersgrensen for alkoholsalg er 21 år, og dette gjelder også om man gir alkohol til personer under 21 år, og det er straffbart å bryte denne loven. Hvert enkelt emirat kan i tillegg ha egne bestemmelser.

Narkotika: Myndighetene har nulltoleranse for narkotikarelaterte lovbrudd. Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Se emiratiske myndigheters offisielle websider for mer informasjon. I listen er det brukt generiske navn på medisinene, som kan ha andre navn i Norge. Det betyr at et legemiddel fra Norge kan være forbudt selv om det ikke står på listen. Er man i tvil, bør man undersøke nærmere før reisen finner sted.

Økonomisk kriminalitet: Det er strenge straffer for økonomisk kriminalitet, herunder bruk av sjekker uten dekning og manglende betaling av regninger, også hotellregninger. Straffen er vanligvis fengsel og/eller bot, og bankkonti i FAE kan bli sperret. Utenlandske statsborgere blir sjelden løslatt mot kausjon. Vanligvis må gjelden betales før man løslates.

Utenomekteskapelige forbindelser: Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift, er samboer eller har nært slektskap med vedkommende. Utenomekteskapelig sex er ulovlig. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning fra FAE. Hvert emirat kan ha egne bestemmelser som kan fravike fra dette.

En ugift kvinne som føder barn i FAE kan møte på problemer med å få utstedt fødselsattest. Dette gjelder også om tidspunktet for inngåelsen av ekteskapet var kort tid før fødselen.

Sosiale medier: Lovgivningen om bruk av sosiale medier er streng, og mye som ikke er straffbart i Norge kan bli ansett straffbart i FAE. Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot FAE, myndighetene, lederne eller kulturen i landet kan bli straffet. Det er også straffbart å legge ut bilder av andre på sosiale medier uten deres samtykke.

Politi: 999
Ambulanse: 998
Brann: 99

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400

Konsulatet i Dubai: +971 (0)4 382 3880

Ambassadens hjemmeside

 

De forente arabiske emirater. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
De forente arabiske emirater.