Velg land

De forente arabiske emirater - reiseinformasjon

Informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å påse at reisedokumentene er gyldig for innreise, og å gjøre deg kjent med gjeldende regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv.

Innreise: Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelse. 

Visum: Norske borgere trenger ikke å søke om visum til De forente arabiske emirater (FAE) for opphold inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. 

For transitt‑passasjerer gjelder regler og betingelser for innreise til siste reisemål. 

Pass: Ved ankomst til FAE må det være minst seks måneder igjen av passets gyldighetstid. Sjekk passets utløpsdato før planlagt avreise.

FAE godtar kun norske pass, diplomatpass og tjenestepass som gyldige reisedokumenter ved innreise. Utlendingspass, nødpass og provisoriske pass er ikke godkjente reisedokumenter for innreise til FAE.

Flyselskapene Etihad og Emirates er gode kilder til informasjon om innreisebestemmelser.

Innførselsbestemmelser: Se emiratiske myndigheters offisielle nettside for informasjon om innførsel av varer.

Innførsel av narkotika og pornografisk materiale til FAE er ulovlig. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. For innførsel av legemidler til personlig bruk se under punktet «Lokale lover og sedvaner».

Landets sikkerhetssituasjon er knyttet til utviklingen i Gulfregionen generelt. Myndighetene i De forente arabiske emirater tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. 

Trafikk. Veistandarden i FAE er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. For opphold inntil 90 dager er norsk førerkort gyldig.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn. Flom etter styrtregn kan forekomme i enkelte områder. 

Båtturer. Ved fiske- og båtturer i grensestrøkene nær Iran bør det vises ekstra aktsomhet. Dette gjelder spesielt i farvannene rundt de omstridte Abu Mousa- og Tunb-øyene, som kontrolleres av Iran.

Reiseregistrering. Nordmenn oppfordres til å reiseregistrere seg. Reiseregistrering kan gjøres via reiseregistrering.no eller appen «Reiseklar». Appen «Reiseklar»  gir lett tilgang til reiseregistrering, reiseinformasjon og reiseråd. I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil det bli sendt melding til dem som har reiseregistrert seg og befinner seg i det risikofylte distriktet.

Følg med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger:  Dubai Health Authority og Abu Dhabi Department of Health

Sykehus. Det er god standard på helsetjenestene. Forhåndsbetaling kan bli krevet, og prisnivået er høyt.

Det er påbudt med bruk av munnbind ved medisinske fasiliteter og sentre for rehabilitering.

Husk gyldig reiseforsikring før avreise. 

Vaksinasjonskrav: Det er ingen vaksinasjonskrav for reisende til FAE. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Ved søknad om oppholdstillatelse må man gjennomføre en medisinsk test for hiv/aids og tuberkulose. Dette gjøres etter ankomst til FAE. 

Det er generelt lite voldskriminalitet og tyveri.

Bruk godkjent taxi eller andre former for offentlig transport.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og 90-100 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Luftforurensingen er høy hele året. Flom etter styrtregn kan forekomme i enkelte områder. 

Emiratene er et muslimsk land, hvor islamsk lovgivning (sharia) regulerer de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste årene har det skjedd en betydelig oppmykning og liberalisering av mange regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv. Håndhevelsen av loven varierer fra emirat til emirat.

Alkohol: Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted. Det er nulltoleranse for å kjøre bil i påvirket tilstand. Alkohol er forbudt i emiratet Sharjah. I de øvrige seks emiratene kan alkohol kjøpes i egne utsalg og i restauranter og barer tilknyttet hoteller. Aldersgrensen for alkoholsalg er 21 år. Det er ikke lov å kjøpe alkohol til personer under 21 år.

Narkotika: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. For mer informasjon: emiratiske helsemyndigheters offisielle nettsider.

Legemidler: For import og oppbevaring av legemidler til personlig bruk er det  egne regler. For mer informasjon: emiratiske helsemyndigheters offisielle nettsider.

Økonomisk kriminalitet: Det er strenge straffer for økonomisk kriminalitet, herunder bruk av sjekker uten dekning og manglende betaling av regninger, også hotellregninger. Straffen er vanligvis utreiserestriksjoner, fengsel og/eller bot. Utenlandske statsborgere blir sjelden løslatt mot kausjon.

Utenomekteskapelige forbindelser: Seksuelle relasjoner mellom personer som ikke er gift er forbudt i FAE. FAE har opphevet det generelle forbudet mot samboerskap, men hvert emirat kan ha egne bestemmelser. Regelverket er under endring.

LHBT+: Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i FAE. Offentlig LHBT+-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd».

Sosiale medier, fotografering og filming: Fotografering og filming er lovregulert. Det er f.eks. straffbart å filme eller ta bilder uten samtykke av personer, og på privat eiendom. Er du i tvil, bør du innhente tillatelse på forhånd. Vær også klar over at enkeltpersoner eller nasjonale myndigheter kan tolke innhold på sosiale medier som fornærmende eller utfordrende.

Droner: Bruk av droner er forbudt i FAE.

Politi: 999
Ambulanse: 998
Brann: 99

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400

Ambassadens hjemmeside

 

De forente arabiske emirater. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
De forente arabiske emirater.