Qatar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i De forente arabiske emirater

Informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å påse at reisedokumentene er gyldig for innreise, og å gjøre deg kjent med gjeldende regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv.

Innreise: Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Visum: Norske borgere trenger ikke å søke om visum til Qatar for opphold inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. For opphold lengre enn 30 dager må man søke om å forlenge visumfritaket før det utløper hos qatarske myndigheters hjemmesider. 

For transitt-passasjerer gjelder regler og betingelser for innreise til siste reisemål. 

Pass: Ved ankomst til Qatar må det være minst tre måneder igjen av passets gyldighetstid. Sjekk utløpsdato før planlagt avreise.   

Qatar godtar kun norske pass, diplomatpass og tjenestepass som gyldige reisedokumenter ved innreise. Utlendingspass, nødpass og provisoriske pass er ikke godkjente reisedokumenter for innreise til Qatar. Ved utreise og mellomlanding kan nødpass benyttes, men ved mellomlanding vil reisende ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

Dersom man mister passet, må man kontakte nærmeste ambassade for å søke om nødpass. Siden Norge ikke har ambassade i Qatar,  ta kontakt med den norske ambassaden i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater: Norway in the United Arab Emirates. Ambassaden i Abu Dhabi vil hjelpe med å få utstedt nødpass som du vil få utlevert i Qatar. Dette vil imidlertid kunne ta inntil en uke.

Flyselskapet Qatar Airways er en god kilde til informasjon om innreisebestemmelser. 

Innførselsbestemmelser: Den internasjonale flyplassen i Qatar er en god kilde til informasjon om innførsel av varer.

Innførsel av alkohol, narkotika, svinekjøttprodukter og pornografisk materiale til Qatar er ulovlig. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. For innførsel av legemidler til personlig bruk se under punktet «Lokale lover og sedvaner».  Videoer, bøker og tidsskrifter kan bli kontrollert og sensurert.

Landets sikkerhetssituasjon er knyttet til utviklingen i Gulfregionen generelt. Myndighetene i Qatar tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig.

Trafikk. Veistandarden i Qatar er generelt god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. 

Sandstormer og tåke forekommer og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn.

Reiseregistrering. Nordmenn oppfordres til å reiseregistrere seg. Registrering kan gjøres via reiseregistrering.no eller appen «Reiseklar». Appen «Reiseklar» gir lett tilgang til reiseregistrering, reiseinformasjon og reiseråd. I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil det bli sendt melding til dem som har reiseregistrert seg og befinner si det risikofylte distriktet.

Innreise: Følg med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger. Se informasjon på nettsiden til qatarske helsemyndigheter: Covid-19 Qatar Travel and Return Policy (moph.gov.qa)

Helseforsikring: Helseforsikring er et krav for tilreisende til Qatar for opphold lengre enn 30 dager. Tilreisende må kjøpe helseforsikring fra et av de godkjente forsikringsselskapene angitt på qatarske myndigheters hjemmeside. Se qatarske myndigheters hjemmeside for informasjon om hvilke vilkår som gjelder på nettsiden Mandatory Insurance Health Scheme.

Vaksinasjonskrav: Det er ingen vaksinasjonskrav for reisende til Qatar. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte andre vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Sykehus: Det er god standard på helsetjenestene. Forhåndsbetaling kan bli krevet.

Det er påbudt med bruk av munnbind ved medisinske fasiliteter.

Husk gyldig reiseforsikring før avreise.

Det er generelt lite voldskriminalitet og tyveri.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og over 90 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Luftforurensingen er høy hele året.

Qatar er et muslimsk land hvor islamsk lovgivning (sharia) regulerer de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste årene har det skjedd en viss oppmykning og liberalisering av mange regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv.

Alkohol: Det er ikke lov å innføre alkohol til landet. Alkohol kan nytes i restauranter og barer tilknyttet de største hotellene, men man bør ikke være synlig beruset utenfor hotellområdet. Det er nulltoleranse for å kjøre bil i påvirket tilstand. Ved ulykker, arrestasjon eller lignende kan man risikere bøter, og i verste fall fengsel, dersom det viser seg at man har alkohol i blodet. Det gjelder også trafikkulykker man ikke selv har skyld i.

Narkotika: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater.

For mer informasjon om hvilke regler som gjelder for innførsel av legemidler til personlig bruk se guide fra lokale helsemyndigheters offisielle nettsider: Guideline of Controlled Drugs for Travellers.

Utenomekteskapelige forbindelser: Seksuelle relasjoner mellom personer som ikke er gift er forbudt i Qatar.

Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med, en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning.

LHBT+: Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i Qatar. Offentlig  LHBTI-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd», og bør utvise forsiktighet.

Sosiale medier, fotografering og filming: Fotografering og filming er lovregulert. Det er f.eks. straffbart å filme eller ta bilder uten samtykke av personer, og på privat eiendom. Ved tvil, innhent tillatelse på forhånd.  Vær også klar over at enkeltpersoner eller nasjonale myndigheter kan tolke innhold på sosiale medier som fornærmende eller utfordrende.

Journalister som ønsker å filme/ta bilder må innhente tillatelse fra Qatar News Agency før innreise.

Personer som arresteres for kriminelle forhold må regne med å bli anholdt i en til to dager før en høring finner sted. Dette er uavhengig av om det tas ut tiltale. Det er kun påtalemyndigheten og rettsvesenet som har myndighet til å gi løslatelse.

Politi, ambulanse, brann: 999

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400
Ambassadens hjemmeside

 

Qatar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Qatar.