Qatar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i De forente arabiske emirater

Qatar innførte 18. mars  innreiseforbud for alle ikke-qatarske statsborgere.  1. august åpnet landet igjen for innreise for utenlandske borgere med oppholdstillatelse. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Det regnes som relativt trygt å reise i Oatar. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett være forsiktige, passe godt på pass og verdisaker, og bruke safe når de har mulighet til det.

Som en følge av den siste tidens hendelser i Irak (januar 2020) er det en spent situasjon i hele regionen. Nordmenn på reise i Qatar bes være årvåkne, holde seg oppdatert om utviklingen via medier og unngå folkeansamlinger. Alle nordmenn oppfordres også til å legge inn og oppdatere informasjon om sin reise og opphold i Qatar på nettstedet reiseregistrering.no.

Myndighetene i Oatar tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene er blitt styrket blant annet som følge av den regionale situasjonen. Alle land i regionen regnes for å utgjøre potensielle terrormål for islamistiske ekstremister.

Fotografering av olje- og militære installasjoner, samt annen infrastruktur i Gulfen, kan i verste fall medføre arrestasjon. I april og mai 2015 ble flere vestlige journalister arrestert for ulovlig filming av fremmedarbeidere i forbindelse med bygging av anlegg til fotball-VM i 2022.

Transport: Veiene i Qatar har generelt god standard, men høy fart og uvøren kjørestil kan føre til trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken. Mange bilister tar ikke hensyn til fotgjengere.

Hovedveiene mellom Saudi-Arabia og Qatar kan tidvis bli stengt i regnsesongen (desember- januar).

Drosjenæringen er nøye overvåket og anses som trygg. Påse at taksameteret er slått på.

Ved ørkenutflukter bør flere biler med firehjulstrekk kjøre sammen. Det er viktig å medbringe nødvendig utstyr, herunder vann, mat, kart, mobiltelefon og spade. Reiseplaner bør deles med familie eller venner før avreise.

Naturkatastrofer: Sannsynligheten for større naturkatastrofer (jordskjelv, flom, monsun) er liten.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Dårlig utbygd avløpssystem fører til at selv mindre regnskyll kan gi oversvømmelser. Man bør unngå å kjøre under slike forhold, og utvise stor forsiktighet hvis man likevel begir seg ut på veiene.

Kriser og reiseregistering - Ambassaden vil oppfordre nordmenn som oppholder seg eller reiser i Qatar til å registrere seg med navn og kontaktinformasjon på http://www.reiseregistrering.no/. Dette vil gi ambassaden mulighet til å få ut informasjon, samt komme raskt i kontakt med nordmenn i en eventuell krisesituasjon.

Se «Praktisk informasjon» for nødnummer.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Utenriksdepartementet kan gi råd og veiledning, men kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt. Den enkelte norske borger må derfor selv ta ansvar for de valg som gjøres ved reise til utlandet, herunder vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig for seg og sin familie.

Som reisende må man selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid og visum der dette er nødvendig.

Utenriksdepartementet anbefaler reisende å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, sms eller telefon.

Norske borgere som reiser på ordinære pass og diplomatpass kan visumfritt oppholde seg i Qatar i opp til 90 dager i en 180-dagers periode. Passet må være gyldig minst 6 måneder etter innreisedatoen, og det må ved innreise kunne fremlegges returbillett eller flybillett videre til et annet land.

Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i Qatar.

Ved mellomlanding kan nødpass benyttes, men man vil ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

Man kan bli nektet innreise dersom man har et israelsk visum eller stempel i passet.

For mer informasjon om utstedelse/fornyelse av pass osv. se politiets hjemmesider.

I henhold til det lokale sponsorsystemet (kafala) er det vanlig at ansatte må overlate passet til sin arbeidsgiver. Om dette skulle bli aktuelt er det viktig å beholde en kopi av passet. Utenlandske arbeidstakere, også nordmenn, kan bli nektet utreise uten tillatelse fra sin lokale arbeidsgiver.

Norge har ikke ambassade i Qatar, men dekker landet fra ambassaden i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. Dette medfører noe lengre behandlingstid for konsulære saker (f.eks. nødpass).

Innførselsbestemmelser: Importgodkjennelse for dyr må innhentes fra Landbruksministeriet. Vaksinasjonsattest mot rabies må fremlegges. Handelslisens må fremlegges ved import av frukt og grønnsaker.


Helse

Koronavirus (covid-19): Qatar innførte 18. mars innreiseforbud for alle ikke-qatarske statsborgere.  

1. august åpnet Qatar igjen for innreise for utenlandske borgere med oppholdstillatelse. Reisende fra Norge til Qatar må forhåndsbestille en ukes opphold på karantenehotell. Se ytterligere informasjon på Qatar Airways nettsider Welcome Home Packages with Discover Qatar. Det vil bli utført testing ved ankomst hotellet. Dersom testen er negativ, må man fremdeles være i karantene på hotellet i en uke. Er testen positiv, vil man bli sendt til et annet sted for isolasjon i 14 dager.

Se qatarske myndigheters nettsider Coronavirus (Covid-19) Updates for mer informasjon.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Norske borgere bør sette seg inn i de lokale forholdene, og ta nødvendige forhåndsregler før og under reisen.

I sommermånedene er klimaet preget av meget høye temperaturer - opptil 40-50 grader - og svært høy luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger. Det er viktig å få i seg rikelig med veske, og beskytte seg mot direkte sollys. Drikkevann anbefales kjøpt på flaske.  

Qatar har et fungerende kontrollapparat som sørger for at matvarer og spisesteder normalt holder god hygienisk standard.

Leger og sykehus har stort sett god standard. Det kan bli krevet forhåndsbetaling ved sykehusbesøk.

Det er høy standard på de fleste leger og sykehus. Forhåndsbetaling kan bli krevet. Gyldig reiseforsikring er nødvendig for å gardere seg mot dyre sykehusopphold.

Vær oppmerksom på at mange reiseforsikringer ikke dekker skade som oppstår når man er beruset.

Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til Qatar. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se Folkehelseinstituttet.

Negativ hiv-/aids-test kreves ved søknad om oppholdstillatelse. Dette gjøres etter ankomst til Qatar.

Reseptbelagte medisiner: Reseptbelagte medisiner bør oppbevares i originalemballasjen og medbringes i håndbagasjen. Resept oversatt til engelsk og autorisert av norske helsemyndigheter må medbringes. Enkelte medisiner som er godkjent i Norge, eksempelvis enkelte morfinbaserte preparater og medikamenter for psykiatriske lidelser, kan være forbudt å ta med seg inn i Qatar. 

Se mer informasjon fra helsedepartementet i Qatar om landets helsetilbud. For ytterligere informasjon på norsk se Folkehelseinstituttets hjemmesider.


Praktisk informasjon

Qatar er en halvøy i Den persiske gulf. Doha er hovedstad. Det er fastlandsforbindelse til Saudi-Arabia i sør. Bahrain ligger noen mil østover.

Qatar er et moderne og utviklet land med turistfasiliteter jevnt tilgjengelig. Arabisk er det offentlige språket, mens engelsk, hindi og urdu er svært utbredt. Det er stor internasjonal tilstedeværelse i Qatar.        

Nødtelefoner - 
Nødtelefon: 999
UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren. I perioden mai til oktober når temperaturene 45-50 grader, og luftfuktigheten 90-100 %. Fra november til april kan man imidlertid regne med pent norsk sommervær.

Myntenhet og kredittkort - Myntenheten er qatarsk riyal, som har en fast kurs mot amerikanske dollar på 1 USD = 3,64 QR. Én riyal er 100 dirham.

Det finnes mange minibanker, og de fleste betalings- og kredittkort aksepteres i større forretninger og hoteller. Visa og Mastercard er mer utbredt enn Diners og Amex. Enkelte betalingskort fra Norge har sonebeskyttelse som gjør at de ikke kan brukes uten at man kontakter sin norske bank for å få sonebeskyttelsen opphevet.

Transport - Kollektivtilbudet er dårlig utbygd i Qatar. Det vanlig å leie bil eller kjøre drosje. Drosjer kan flagges på gaten.

Adresser brukes sjelden. For orientering brukes hovedsakelig landemerker og kjente bygninger.

Internasjonalt førerkort er en forutsetning for å få leie bil. Det kan skaffes ved å kontakte NAF før avreise. Kjørekortet er gyldig i ett år fra stemplet dato. Ved permanent opphold i Qatar må lokalt førerkort anskaffes.

Dersom man kommer ut for en trafikkulykke er det at krav om at man blir ved bilen til politiet har kommet og foretatt en utredning. Uten denne utredingen får ikke bilverksteder reparere skaden.

Åpningstider for butikker, banker og offentlige kontorer - Arbeidsuken i Qatar er fra søndag til torsdag. De fleste butikker holder åpent også i helgen. Banker og offentlige kontorer er normalt åpne fra 08:00 til 12:30-14:00.

Forretninger er normalt åpne fra 08:00–13:00 og 1600–23:00, og kjøpesentre fra 10:00 til 23:00. Under fastemåneden ramadan (som forskyves ca. 12 dager fra år til år) forlenger butikker og kjøpesentre vanligvis åpningstidene.

Nasjonale helligdager - Nasjonaldagen er 18. desember.  Muslimske helligdager er bevegelige fra år til år. Helgen er fredag og lørdag.

Strømnettet er på 220 V spenning. Britisk støpsel (tre plugger). Adapter bør medbringes.

God GSM-dekning. Norske telefoner kan benyttes.

Tidsforskjell til Norge - + 1 time ved sommertid i Norge, + 2 timer ved vintertid.

Skikker og regler: Qatar et muslimsk land, og lokale lover og skikker bør respekteres.

Kleskode: Man kan i utgangspunktet kle seg som man vil, men det settes pris på om man kler seg mer konservativt enn i vesten, og dekker til skuldre og knær. Dette gjelder særlig under ramadan og ved reiser utenfor Doha.

Mat og drikke: Alkohol kan nytes i restauranter og barer tilknyttet de største hotellene, men man bør ikke være synlig beruset utenfor hotellområdet. Ved ulykker, arrestasjon eller lignende kan man risikere bøter, og i verste fall fengsel, dersom det viser seg at man har alkohol i blodet. Det gjelder også trafikkulykker man ikke selv har skyld i.

Med gyldig oppholdstillatelse (ikke turistvisum) kan man søke om å få en alkohollisens som kan benyttes på utvalgte alkoholutsalg. 

Offentlig oppførsel - En del vestlig oppførsel kan bli oppfattet som krenkende mot religion eller kultur. Man bør opptre med respekt og sette seg inn i de lokale forholdene. Banning og fornærmende gester anses som uanstendig og kan føre til fengsel eller deportasjon. Dette gjelder særlig i møte med politi og andre myndighetspersoner.

Å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig bør unngås. Gifte par kan holde hender, men det finnes flere eksempler på arrestasjoner for kyssing (og mer utøvende aktiviteter) i offentlighet.

Utenomekteskapelige forbindelser - Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med, en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Dette praktiseres strengere i Qatar enn i andre Gulf-land (unntatt Saudi-Arabia). Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning.

Man risikerer også straffeforfølgning for utenomekteskapelig sex, som er ulovlig. Videre plikter leger å melde fra til myndighetene hvis de blir oppsøkt av ugifte, gravide kvinner. Dette gjelder uten hensyn til årsaken til at kvinnen oppsøker lege.  

Ramadan: Under fastemåneden Ramadan bør man være særlig nøye med å følge de lokale reglene for oppførsel. Ikke-muslimer forventes å vise respekt ovenfor de fastende. Man bør unngå å spise, drikke, tygge tyggegummi og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang. Videre bør man være ekstra påpasselig med å benytte anstendige klær.

Arbeidstidene og åpningstidene for restauranter og kjøpesentre endres under ramadan.

Underholdningstilbudet er svært begrenset.

Homofili: Homofili og transvestittisme er ulovlig, og homofile partnerskap er ikke anerkjent.

Narkotiske stoffer: Myndighetene har null-toleranse for narkotikarelaterte lovbrudd. Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Er man i tvil bør man undersøke nærmere.

Offentlig sensur finnes, og ytringsfriheten er innskrenket etter demonstrasjonene i Nord-Afrika og Midtøsten i 2011. Fotball-VM 2022 er et svært sensitivt tema.

Pass brukes som legitimasjon ved mange hoteller og på sjekkpunkter på ulike veistrekninger i Qatar. Ta derfor med pass både på kortere og lengre turer.