Qatar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i De forente arabiske emirater

Sikkerhetssituasjonen i Qatar er knyttet til trusselbildet i regionen generelt. Det anses som relativt trygt å reise i Qatar. Du må gjøre deg kjent med gjeldende regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv.

Pass: Ved ankomst til Qatar må det være minst seks måneder igjen av passets gyldighetstid. Sjekk utløpsdato før planlagt avreise.   

Qatar godtar kun norske pass, diplomatpass og tjenestepass som gyldige reisedokumenter ved innreise. Utlendingspass, nødpass og provisoriske pass er ikke godkjente reisedokumenter for innreise til Qatar. Ved utreise og mellomlanding kan nødpass benyttes, men ved mellomlanding vil reisende ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

Dersom man mister passet, må man kontakte nærmeste ambassade for å søke om nødpass. Siden Norge ikke har ambassade i Qatar, ta kontakt med den norske ambassaden i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater: Norway in the United Arab Emirates. Ambassaden i Abu Dhabi vil hjelpe med å få utstedt nødpass som du vil få utlevert i Qatar. Dette vil imidlertid kunne ta inntil en uke.

Flyselskapet Qatar Airways er en god kilde til informasjon om innreisebestemmelser. 

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Visum: Norske borgere trenger ikke å søke om visum til Qatar for opphold inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. For opphold lengre enn 30 dager må man søke om å forlenge visumfritaket før det utløper hos qatarske myndigheters hjemmesider. 

For transitt-passasjerer gjelder regler og betingelser for innreise til siste reisemål. 

Innførselsbestemmelser: Den internasjonale flyplassen (dohahamadairport.com) i Qatar er en god kilde til informasjon om innførsel av varer.

Innførsel av alkohol, narkotika, svinekjøttprodukter og pornografisk materiale til Qatar er ulovlig. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. For innførsel av legemidler til personlig bruk se under punktet «Lokale lover og sedvaner».  Videoer, bøker og tidsskrifter kan bli kontrollert og sensurert.

Landets sikkerhetssituasjon er knyttet til utviklingen i Gulfregionen generelt. Den senere tids hendelser tilsier økt beredskap. Myndighetene i Qatar tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig.

Trafikk: Veistandarden i Qatar er generelt god, men høy fart fører til mange trafikkulykker. 

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør vises særskilt forsiktighet i trafikken ved regn.

Reiseregistrering: Nordmenn oppfordres til å egistrere seg på  reiseregistrering.no eller i appen «Reiseklar». Appen «Reiseklar» gir lett tilgang til  reiseinformasjon og reiseråd. I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil det bli sendt melding til dem som har registrert seg.

Helseforsikring: Helseforsikring er et krav for tilreisende til Qatar for opphold lengre enn 30 dager. Tilreisende må kjøpe helseforsikring fra et av de godkjente forsikringsselskapene angitt på qatarske myndigheters hjemmeside. Se qatarske myndigheters hjemmeside for informasjon om hvilke vilkår som gjelder på nettsiden Mandatory Insurance Health Scheme.

Vaksinasjonskrav: Det er ingen vaksinasjonskrav for reisende til Qatar. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte andre vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se nettsiden til Folkehelseinstituttet om vaksiner når du reiser til Qatar.

Sykehus: Det er god standard på helsetjenestene. Forhåndsbetaling kan bli krevet.

Husk gyldig reiseforsikring før avreise.

Det anses som relativt trygt å reise i Qatar.

Det er generelt lite voldskriminalitet og tyveri. Vanlig overvåkenhet bør utvises.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer opp til 50 grader og 90–100 prosent luftfuktighet. Dette, samt tidvis høy luftforurensing, kan gi helsemessige utfordringer.

Luftforurensingen er høy hele året. Flere værvarseltjenester har også informasjon om forurensningsnivå.

Qatar er et muslimsk land hvor islamsk lovgivning (sharia) regulerer de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste årene har det skjedd en viss oppmykning og liberalisering av regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv.

Alkohol: Det er ikke lov å innføre alkohol til landet. Alkohol kan nytes i restauranter og barer tilknyttet de største hotellene, men man bør ikke være synlig beruset utenfor hotellområdet. Det er nulltoleranse for å kjøre bil i påvirket tilstand. Ved ulykker, arrestasjon eller lignende kan man risikere bøter, og i verste fall fengsel, dersom det viser seg at man har alkohol i blodet. Det gjelder også trafikkulykker man ikke selv har skyld i.

Narkotika: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater.

For mer informasjon om hvilke regler som gjelder for innførsel av legemidler til personlig bruk se guide fra lokale helsemyndigheters offisielle nettsider: Guideline of Controlled Drugs for Travellers.

Utenomekteskapelige forbindelser: Seksuelle relasjoner mellom personer som ikke er gift er forbudt i Qatar.

Det er forbudt å bo sammen med en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning.

Atferd som lokalt karaktiseres som «usømmelig» er straffbart.

LHBT+: Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i Qatar. LHBT+-personer risikerer å bli arrestert og siktet, også for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd», og bør utvise forsiktighet.

Sosiale medier, fotografering og filming: Fotografering og filming er lovregulert. Det er for eksempel straffbart å filme eller ta bilder uten samtykke av personer, på privat eiendom og ved offentlige bygninger. Ved tvil, innhent tillatelse på forhånd. Vær også klar over at enkeltpersoner eller nasjonale myndigheter kan tolke innhold på sosiale medier som fornærmende eller utfordrende.

Journalister som ønsker å filme/ta bilder må innhente tillatelse fra Qatar News Agency før innreise.

Personer som arresteres for kriminelle forhold må regne med å bli anholdt i en til to dager før en høring finner sted. Dette er uavhengig av om det tas ut tiltale. Det er kun påtalemyndigheten og rettsvesenet som har myndighet til å gi løslatelse.

Droner: Bruk av droner er forbudt uten tillatelse fra lokale myndigheter.

Ramadan: Under ramadan er det ulovlig å spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi i offentlighet, inkludert i bilen, mellom soloppgang og solnedgang.

Politi, ambulanse, brann: 999

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400
Ambassadens hjemmeside

 

Qatar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Qatar.