Qatar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i De forente arabiske emirater

Qatar innførte 18. mars 2020 innreiseforbud for alle ikke-qatarske statsborgere.  1. august 2020 åpnet landet igjen for innreise for utenlandske borgere med oppholdstillatelse. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreise. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk gyldig pass. Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til Qatar.  Det er ikke nødvendig å søke om visum på forhånd, og et innreisestempel utstedes gratis i passkontrollen.

Andre reisebevis. Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i Qatar. Ved mellomlanding kan nødpass benyttes, men reisende med nødpass vil ikke kunne forlate den internasjonale sonen ved f.eks. forsinkelser eller kanselleringer.

Innførselsbestemmelser. Innførsel og bruk av narkotika er forbudt og straffes strengt. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Det er ulovlig å innføre svinekjøtt og pornografisk materiale. Videoer, bøker og tidsskrifter kan bli kontrollert og sensurert.

Terrorisme. Myndighetene i Qatar tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene er blitt styrket blant annet som følge av den regionale situasjonen. Alle land i regionen regnes for å utgjøre potensielle terrormål for islamistiske ekstremister.

Trafikk. Veistandarden i Qatar er generelt god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken. Mange bilister tar ikke hensyn til fotgjengere.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn, og kjøring i ørkenen bør unngås etter nedbør.

Koronavirus (covid-19). Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Innreiserestriksjoner: 1. august 2020 åpnet Qatar igjen for innreise for utenlandske borgere med oppholdstillatelse. Reisende fra Norge til Qatar må forhåndsbestille en ukes opphold på karantenehotell. Se ytterligere informasjon på Qatar Airways nettsider Welcome Home Packages with Discover Qatar. Det vil bli utført testing ved ankomst hotellet. Dersom testen er negativ, må man fremdeles være i karantene på hotellet i en uke. Er testen positiv, vil man bli sendt til et annet sted for isolasjon i 14 dager. Det finnes enkelte unntak fra karantenebestemmelsene for fastboende i Qatar som er vaksinert.

Reisende til Qatar må registrere seg på etheraz.gov.qa og må senest 12 timer før reisen ha lastet opp alle påkrevde dokumenter. Det vil bli gitt et «Travel Authorization (QR Code)» som må fremvises ved innsjekking.

Se qatarske myndigheters nettsider Coronavirus (Covid-19) Updates for mer informasjon.

Det er utfyllende informasjon om Qatars innreise- og karantenebestemmelser på nettsiden til Ministry of Public Health Covid19 Qatar Travel and Return Policy (moph.gov.qa)

Sykehus. Det er høy standard på de fleste leger og sykehus. Forhåndsbetaling kan bli krevet.

Vaksinasjonskrav. Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til Qatar. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett være forsiktige, passe godt på pass og verdisaker, og bruke safe når de har mulighet til det.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og over 90 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Alkohol: Alkohol kan nytes i restauranter og barer tilknyttet de største hotellene, men man bør ikke være synlig beruset utenfor hotellområdet. Ved ulykker, arrestasjon eller lignende kan man risikere bøter, og i verste fall fengsel, dersom det viser seg at man har alkohol i blodet. Det gjelder også trafikkulykker man ikke selv har skyld i.

Med gyldig oppholdstillatelse (ikke turistvisum) kan man søke om å få en alkohollisens som kan benyttes på utvalgte alkoholutsalg. 

Narkotika: Myndighetene har nulltoleranse for narkotikarelaterte lovbrudd. Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater.

Utenomekteskapelige forbindelser: Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med, en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning.

Man risikerer også straffeforfølgning for utenomekteskapelig sex, som er ulovlig. Videre plikter leger å melde fra til myndighetene hvis de blir oppsøkt av ugifte, gravide kvinner. Dette gjelder uten hensyn til årsaken til at kvinnen oppsøker lege.  

Politi, ambulanse, brann: 999

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400
Ambassadens hjemmeside

 

Qatar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Qatar.