Kuwait - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i De forente arabiske emirater.

Sikkerhetssituasjonen i Kuwait er knyttet til trusselbildet i regionen generelt. Det anses som relativt trygt å reise i Kuwait. Du må gjøre deg kjent med gjeldende regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv.

Visum: Visum må søkes om før avreise via E-visa portalen (evisa.moi.gov.kw).

Pass: Ved ankomst til Kuwait må det være minst seks måneder igjen av passets gyldighetstid. Sjekk passets utløpsdato før planlagt avreise.

Kuwait godtar norske pass, diplomatpass og tjenestepass som gyldige reisedokumenter ved innreise. Utlendingspass, nødpass og provisoriske pass er ikke godkjente reisedokumenter for innreise til Kuwait.

For transitt‑passasjerer gjelder regler og betingelser for innreise til siste reisemål.

Sjekk med ditt flyselskap for mer informasjon om innreise, mellomlanding og utreise.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Innførselsbestemmelser: Innførsel av narkotika er ulovlig og straffes strengt. Det er også ulovlig å innføre alkohol, svinekjøttprodukter og pornografisk materiale.

Landets sikkerhetssituasjon er knyttet til trusselbildet i regionen generelt. Den senere tids hendelser tilsier økt beredskap. Myndighetene i Kuwait tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig.

Trafikk: Veistandarden i Kuwait er god, men høy fart fører til mange trafikkulykker.

Sandstormer og tåke forekommer og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør vises særskilt forsiktighet i trafikken ved regn.

Reiseregistrering: Nordmenn oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen «Reiseklar». Appen «Reiseklar» gir lett tilgang til reiseinformasjon og reiseråd. I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil det bli sendt melding til dem som har registrert seg.

Vaksinasjonskrav: Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til Kuwait. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold. For ytterligere informasjon se Folkehelseinstituttets smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Kuwait.

Sykehus: Leger og sykehus anses å ha varierende, men generelt god standard. Forhåndsbetaling kan bli krevet.

Husk gyldig reiseforsikring før avreise.

Se også under «naturforhold».

Det anses som relativt trygt å reise i Kuwait.

Det er generelt lite voldskriminalitet og tyveri. Vanlig overvåkenhet bør utvises.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer opp til 50 grader og over 90–100 prosent luftfuktighet. Dette, samt tidvis høy luftforurensing, kan gi helsemessige utfordringer.

Luftforurensingen er høy hele året. Flere værvarseltjenester inkluderer informasjon om forurensningsnivå.

Alkohol: Alkohol er ikke tillatt i Kuwait og det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted.

Narkotika: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater.

Utenomekteskapelige forbindelser: Seksuelle relasjoner mellom ugifte er forbudt i Kuwait.

Det er også forbudt å bo sammen meden person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning.

Atferd som lokalt karaktiseres som «usømmelig» er straffbart.

LHBT+: Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i Kuwait. LHBT+-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd».

Sosiale medier, fotografering og filming: Fotografering og filming er lovregulert. Det er f.eks. straffbart å filme eller ta bilder uten samtykke av personer, på privat eiendom og ved offentlige bygninger. Er du i tvil, bør du innhente tillatelse på forhånd. Vær også klar over at enkeltpersoner eller nasjonale myndigheter kan tolke innhold på sosiale medier som fornærmende eller utfordrende.

Droner: Bruk av droner er forbudt uten tillatelse fra lokale myndigheter.

Ramadan: Under ramadan er det ulovlig å spise, drikke eller røyke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang.

Politi, ambulanse, brann: 112

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00, e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400

Ambassadens hjemmeside - Nettsiden Norway in Kuwait

 

Kuwait.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kuwait.