Kuwait - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i De forente arabiske emirater.

Kun kuwaitiske borgere, familiemedlemmer av kuwaitiske borgere og privatansatte hos kuwaitiske borgere kan reise inn i landet. For øvrig informasjon om koronavirus, herunder bestemmelser for inn- og utreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreise. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk gyldig pass. Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til Kuwait. Turistvisum for fire uker utstedes i passkontrollen. Visum kan også skaffes på forhånd via E-visa portalen eller ved den kuwaitiske ambassaden i Stockholm.

Andre reisebevis. Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i Kuwait. Man kan heller ikke mellomlande i Kuwait med nødpass.

Innførselsbestemmelser. Innførsel og bruk av narkotika er forbudt og straffes strengt. Det er ulovlig å innføre alkohol og svinekjøtt.

Trafikk. Veistandarden i Kuwait er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn, og kjøring i ørkenen bør unngås etter nedbør.

Koronavirus (covid-19). Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Innreiserestriksjoner: Kun kuwaitiske borgere, familiemedlemmer av kuwaitiske borgere og privatansatte hos kuwaitiske borgere kan reise inn i landet.

Sykehus. Leger og sykehus anses å ha varierende, men generelt god standard. Forhåndsbetaling kan bli krevet.

Vaksinasjonskrav. Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til Kuwait. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Det anses som relativt trygt å reise i Kuwait. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett iaktta vanlige forsiktighetsregler, herunder passe godt på pass og verdisaker og bruke safe når dette er tilgjengelig.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og over 90 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Alkohol: Alkohol er ikke tillatt i Kuwait. 

Narkotika: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater.

Utenomekteskapelige forbindelser: Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med, en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning.

Man risikerer også straffeforfølging for utenomekteskapelig sex, som er ulovlig.

Politi, ambulanse, brann: 112

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00, epost UDs.operative.senter@mfa.no Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400
Ansvarlig ambassades hjemmeside - Nettsiden Norway in Kuwait

 

Kuwait.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kuwait.