Kuwait - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i De forente arabiske emirater.

Kuwait har opphevet de fleste restriksjoner knyttet til covid-19. Det er ikke lenger krav om PCR-test eller vaksinasjonsbevis før innreise. Visum ved ankomst er fortsatt suspendert.

Innreise. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk gyldig pass. Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til Kuwait. Visum skaffes på forhånd via E-visa portalen.

Andre reisebevis. Nødpass (hvit farge), reisedokument for flyktninger (grønn farge) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blå farge) aksepteres ikke som innreisedokument i Kuwait. Man kan heller ikke mellomlande i Kuwait med nødpass.

Innførselsbestemmelser. Innførsel og bruk av narkotika er forbudt og straffes strengt. Det er ulovlig å innføre alkohol og svinekjøtt.

Trafikk. Veistandarden i Kuwait er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn, og kjøring i ørkenen bør unngås etter nedbør.

Koronavirus (covid-19). Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Kuwait har opphevet de fleste restriksjoner knyttet til covid-19. Det er ikke lenger krav om PCR-test eller vaksinasjonsbevis før innreise. Utstedelse av visum ved ankomst er fortsatt suspendert, men man kan søke om visum på forhånd via E-visa portalen.

Sykehus. Leger og sykehus anses å ha varierende, men generelt god standard. Forhåndsbetaling kan bli krevet.

Vaksinasjonskrav. Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til Kuwait. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Det anses som relativt trygt å reise i Kuwait. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett iaktta vanlige forsiktighetsregler, herunder passe godt på pass og verdisaker og bruke safe når dette er tilgjengelig.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og over 90 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Alkohol: Alkohol er ikke tillatt i Kuwait. 

Narkotika: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt, og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater.

Utenomekteskapelige forbindelser: Det er forbudt å bo sammen med, eller dele hotellrom med, en person av motsatt kjønn dersom en ikke er gift eller har nært slektskap til vedkommende. Man risikerer fengselsstraff og/eller bot og utvisning.

Man risikerer også straffeforfølging for utenomekteskapelig sex, som er ulovlig.

Politi, ambulanse, brann: 112

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00, epost UDs.operative.senter@mfa.no Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400
Ansvarlig ambassades hjemmeside - Nettsiden Norway in Kuwait

 

Kuwait.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kuwait.