Kuwait - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i De forente arabiske emirater.

Siden 13. mars har den internasjonale flyplassen i Kuwait vært stengt for ordinære flyvninger. 1. august vil flyplassen gjenåpnes. For øvrig informasjon om koronavirus, herunder bestemmelser for inn- og utreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Det anses som relativt trygt å reise i Kuwait. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett iaktta vanlige forsiktighetsregler, herunder passe godt på pass og verdisaker, og bruke safe når dette er tilgjengelig.

Som en følge av den siste tidens hendelser i Irak (januar 2020) er det en spent situasjon i hele regionen. Nordmenn på reise i Kuwait bes være årvåkne, holde seg oppdatert om utviklingen via medier og unngå folkeansamlinger. Alle nordmenn oppfordres også til å legge inn og oppdatere informasjon om sin reise og opphold i Kuwait på nettstedet (om reiseregistrering) nevnt nedenfor.

Myndighetene tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene i Kuwait er styrket som følge av den regionale politiske situasjonen. Som del av den amerikansk-ledede koalisjonen mot Isil er Kuwait et potensielt terrormål for islamistisk ekstremisme. 

Begivenheter i regionen kan påvirke stemningen i landet. Man bør derfor følge utviklingen både i lokale og internasjonale media og vurdere situasjonen fortløpende.

Ueksplodert ammunisjon fra Gulf- krigen på begynnelsen av 1990- tallet er fortsatt å finne. Ferdsel utenfor offentlige veier bør derfor unngås. Vær observant overfor mistenkelige objekter og hold et godt øye med mindre barn.

Fotografering av militære bygninger og anlegg, samt infrastruktur som oljeinstallasjoner o.l. kan i verste fall medføre arrestasjon.

Transport: Veistandarden i Kuwait er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange ulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være oppmerksom når en ferdes i trafikken. Alle ulykker må meldes til politiet, og involverte kjøretøy må ikke flyttes på før politiet ankommer ulykkesstedet.

Drosjenæringen anses som trygg. Påse at taksameteret er slått på, eller at dere har avtalt pris på forhånd.

Ved ørkenutflukter bør flere biler med firehjulstrekk kjøre sammen. Det er viktig å medbringe nødvendig utstyr, herunder vann, mat, kart, mobiltelefon og spade. Reiseplaner bør deles med familie eller venner før avreise.

Se også «Transport» under «Praktisk informasjon»

Naturkatastrofer: Sannsynligheten for større naturkatastrofer (jordskjelv, flom, monsun) er liten.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Dårlig utbygde avløpssystem gjør at selv mindre regnskurer kan føre til oversvømmelser. Man bør unngå å kjøre under slike forhold, og utvise stor forsiktighet hvis man likevel begir seg ut på veiene.

Kriser og reiseregistering: Ambassaden vil oppfordre nordmenn som oppholder seg eller reiser i Kuwait til å registrere seg med navn og kontaktinformasjon via http://www.reiseregistering.no/. Dette vil gi ambassaden mulighet til å få ut informasjon, samt komme raskt i kontakt med nordmenn i en eventuell krisesituasjon.

Se «Praktisk informasjon» for nødnummer.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til Kuwait. Turistvisum for fire uker utstedes i passkontrollen.

Visum kan også skaffes på forhånd via E-visa portalen eller ved den kuwaitiske ambassaden i Stockholm. Unnlater man å reise fra landet innen visumet går ut eller fornyes, vil man bli bøtelagt.

Alle reisende må påse at de har gyldig, ordinært pass. Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokumenter i Kuwait. Man kan heller ikke mellomlande i Kuwait med nødpass.

Man kan bli nektet innreise dersom man har et israelsk visum eller stempel i passet.

Reisende mellom Kuwait og Irak kan oppleve å bli stoppet på grensen. Dette gjelder spesielt nordmenn med irakisk bakgrunn.

For mer informasjon om utstedelse/fornyelse av pass osv. se politiets hjemmesider.

Norge har ikke stedlig ambassade i Kuwait, men dekker Kuwait fra ambassaden i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. Dette medfører noe lengre behandlingstid for konsulære saker.

Innførselsbestemmelser: Importgodkjennelse for dyr må innhentes fra Landbruksministeriet. Vaksinasjonsattest mot rabies må fremlegges. Handelslisens må fremlegges ved import av frukt og grønnsaker.


Helse

Koronavirus (covid-19):

Myndighetene i Kuwait innførte 13. mars restriksjonersom blant annet innebar atflyvninger til og fra Kuwait ble innstilt på ubestemt tid. Kuwaitiske myndigheter har annonsert at flyplassen vil gjenåpnes 1. august, og har informert at følgende retningslinjer vil gjelde for passasjerer:

Innreise til Kuwait:

  • Må registrere seg i appen Shlonik før avreise.
  • Må ha godkjent helseattest som viser negtiv covid-19-test, avlagt ikke mer enn 96 timer før reisen.
  • Alle ankomne passasjerer må i 14 dagers hjemmekarantene.
  • Kroppstemperatur vil bli sjekket før ombordstigning, og ved ankomst.
  • 10% av passasjeren vil ved ankomst bli tilfeldig plukket ut for covid-19-test.
  • Må følge reglene om bruk av masker, hansker, og holde fysisk avstand til andre.

Utreise fra Kuwait:

  • Passasjerer må registrere seg i appen Kuwait-Musafer, og vise barkode på forskjellige punkter under reisen.
  • Vil avhengig av destinasjonen kunne måtte fremskaffe helseattest som viser negativ covid-19-test fra laboratorier godkjent av Kuwaits Ministry of Health.
  • Må følge reglene om bruk av masker, hansker, og holde fysisk avstand til andre.

Landegrensen til Irak er fortsatt stengt og kun kommersiell transport kan krysse grensen inn til Saudi-Arabia. Det er ikke annonsert når Kuwait igjen vil begynne å utstede visum.

Norske borgere bør sette seg inn i de lokale forholdene, og ta nødvendige forhåndsregler før og under reisen.

Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Se blant annet Ministry of Health sine hjemmesider

I sommermånedene er klimaet preget av meget høye temperaturer – opptil 55 grader - med lav luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger. Det er viktig å få i seg rikelig med væske ved opphold utendørs, og beskytte seg mot direkte sollys. Drikkevann anbefales kjøpt på flaske.

Matvarer og spisesteder holder normalt god hygienisk standard.

Leger og sykehus anses å ha varierende, men generelt god standard. Forhåndsbetaling kan bli krevet. Gyldig reiseforsikring med god dekning er nødvendig for å gardere seg mot dyre sykehusopphold.

Vær oppmerksom på at mange reiseforsikringer ikke dekker skade som oppstår når man er beruset.

Reseptbelagte medisiner bør oppbevares i originalemballasjen og medbringes i håndbagasjen. Resept oversatt til engelsk og autorisert av norske helsemyndigheter må medbringes.  Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden til Statens legemiddelverk, klikk på "Medisiner på utenlandsreise".

Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til Kuwait. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider


Praktisk informasjon

Kuwait er lokalisert på den arabiske halvøy innerst i Den persiske golf. Landet har Saudi-Arabia som nabo i vest og Irak i øst. Kun en liten stripe irakisk land skiller Kuwait fra Iran. Hovedstaden er Kuwait City.

Arabisk er det offentlige språket, men engelsk, hindi og urdu er svært utbredt. Det er bred internasjonal tilstedeværelse i Kuwait, og turistfasiliteter er jevnt tilgjengelig.

Nødtelefoner - 
Politi/ambulanse/brann: 112
UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00

Klimaet er meget varmt store deler av året. I perioden mai til oktober når temperaturene 40-50 grader. Sommermånedene har normalt lav luftfuktighet. Fra november til april kan man regne med pent norsk sommervær og kjølige netter. Vintermånedene desember-februar kan ha kuldegrader.

Myntenhet og kredittkort: Myntenheten er kuwaitiske dinarer, og er knyttet til en internasjonal valutakurv hvor amerikanske dollar er hovedvalutaen. Kursen mot dollar er 1 KD = 3,326 USD. Én dinar er inndelt i 1000 fils.

Det finnes mange minibanker. De fleste betalings- og kredittkort aksepteres i hoteller og større forretninger. Enkelte betalingskort kan ha sonerestriksjoner som medfører at de ikke virker uten at man ber sin norske bank om å oppheve sonebegrensningen.

Transport: I de urbane områdene rundt Kuwait City er busstilbudet utbredt, men lite anvendt av vestlige. Spesielt kvinner kan oppleve ubehagelige episoder.

Det anbefales å bruke drosje som transportmiddel. Det finnes to typer drosjer. De oransje følger faste ruter og deles med andre, mens de private kan bestilles pr. telefon, eller man kan ta dem fra de største hotellene. Det er også mulig å flagge drosjer på gaten.

Leiebil: Internasjonalt førerkort er en forutsetning for å få leie bil. Kontakt NAF før avreise for å få et utstedt. Kortet er gyldig i ett år fra stemplet dato. Ved permanent opphold må lokalt førerkort anskaffes.

Dersom man kommer ut for en trafikkulykke er det at krav om at man blir ved bilen til politiet har kommet og foretatt en utredning. Uten denne utredingen får ikke bilverksteder reparere skaden.

Ansvarlige for trafikkulykker som medfører at noen omkommer kan etter loven dømmes til å betale blodpenger. Det kan være snakk om meget høye summer.

Se for øvrig «Transport» under «Sikkerhet».

Åpningstider:Arbeidsuken i Kuwait er søndag til torsdag. De fleste butikker holder også åpent i helgen.

Forretninger er normalt åpne fra 10:00-21:00, og kjøpesentre fra 10:00 til 23:00.

Under fastemåneden Ramadan (som forskyves ca. tolv dager fra år til år) forlenger butikker og kjøpesentre vanligvis åpningstidene.

Banker og offentlige kontorer er normalt åpne fra 08:00 til 14:30

Nasjonale helligdager: Nasjonaldagen er 25. februar. Muslimske helligdager er bevegelige fra år til år. Helgen er fredag og lørdag.

Strømnettet er på 220 V spenning. Britisk støpsel (tre plugger). Adapter bør medbringes.

God GSM-dekning. Norske telefoner kan benyttes.

Tidsforskjell til Norge: + 1 time ved sommertid i Norge, + 2 timer ved vintertid.

Skikker og regler: Kuwait er et muslimsk land og lokale lover og skikker bør respekteres. Islamsk tro, lov og praksis gjenspeiles i landets lover og reguleringer.

Mat og drikke: Det er forbudt å nyte alkohol og svinekjøtt i Kuwait.

Kleskode: Man kan i utgangspunktet kle seg som man vil, men det settes pris på om man kler seg mer konservativt enn i vesten, og dekker skuldre og knær. Dette gjelder særlig under ramadan og ved reiser utenfor de største byene.

Offentlig oppførsel: En del vestlig oppførsel kan bli oppfattet som krenkende mot religion eller kultur. Man bør sette seg inn i og respektere de lokale reglene for oppførsel. Banning og fornærmende gester anses som uanstendig og kan føre til fengsel eller deportasjon. Dette gjelder særlig i møte med politi og andre myndighetspersoner.

Å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig bør unngås. Gifte par kan holde hender, men det finnes eksempler på arrestasjon for kyssing (og mer utøvende aktiviteter) i offentlighet.

I møte med kuwaitiske kvinner bør menn vente med å strekke ut hånden til kvinnen gjør det.

Ramadan: Under fastemåneden ramadan bør man være særlig nøye med å følge de lokale reglene for oppførsel. Ikke-muslimer forventes å vise respekt ovenfor de fastende. Det er ulovlig å spise, drikke, tygge tyggegummi og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang (dette gjelder ikke for barn). Videre bør man være ekstra påpasselig med å benytte anstendige klær.

Arbeidstidene og åpningstidene for restauranter og kjøpesentre endres under ramadan. Underholdningstilbudet er svært begrenset.

I 2017 forventes ramadan å vare fra 26. mai – 24. juni, men datoen fastsettes endelig først i det man ser nymånen. Fastemåneden kommer ca. tolv dager tidligere hvert år på den gregorianske kalenderen.

Homofili: Homofili og samboerskap er forbudt i Kuwait.

Narkotiske stoffer: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv små mengder, kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Er man i tvil, bør man undersøke nærmere. Kuwaits ambassade i Stockholm (som er Kuwaits ambassade til Norge) kan kontaktes for mer informasjon.

Pass brukes som legitimasjon ved hoteller og på sjekkpunkter på ulike veistrekninger i Kuwait. Ta derfor med pass både på kortere og lengre turer.

Offentlig sensur finnes, og ytringsfriheten er innskrenket etter demonstrasjonene i Nord-Afrika og Midtøsten i 2011.

Reiseforbud er en hyppig brukt form for sanksjon. Kuwaitere og ikke-kuwaitere som er under etterforskning eller innblandet i økonomiske konflikter kan bli nektet utreise inntil konflikten er løst.

Man bør alltid spørre om lov før man fotograferer privatpersoner. Dette gjelder spesielt fotografering av lokale kvinner. Fotografering av militære bygninger og anlegg, samt infrastruktur som oljeinstallasjoner o.l. kan i verste fall medføre arrestasjon.