Kuwait - reiseinformasjon

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i De forente arabiske emirater.

Kuwait regnes som et relativt trygt land å reise i. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør likevel utvise normal forsiktighet. Kuwait er et muslimsk land og besøkende bør respektere de lokale normer og regler.

Snarveier:

Praktisk informasjon

Kuwait er lokalisert på den arabiske halvøy innerst i Den persiske gulf. Landet har Saudi-Arabia som nabo i vest og Irak i øst. Kun en liten stripe irakisk land skiller Kuwait fra Iran. Hovedstaden er Kuwait City.

Arabisk er det offentlige språket, men engelsk, hindi og urdu er svært utbredt. Det er bred internasjonal tilstedeværelse i Kuwait, og turistfasiliteter er jevnt tilgjengelig.

Nødtelefoner - 
Politi: 256
Ambulanse: 253/254
Ambulanse og politi: 777
UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00

Klimaet er meget varmt store deler av året. I perioden mai til oktober når temperaturene 40-50 grader og luftfuktigheten 90-100 %. Fra november til april kan man regne med pent norsk sommervær og kalde netter.

Myntenhet og kredittkort - Myntenheten er kuwaitiske dinarer, og har fast kurs mot amerikanske dollar på 1 KD = 3,326 USD. Én dinar er inndelt i 1000 fils.

Det finnes mange minibanker. De fleste betalings- og kredittkort aksepteres i hoteller og større forretninger. Enkelte betalingskort kan ha sonerestriksjoner som medfører at de ikke virker uten at man ber sin norske bank om å oppheve sonebegrensningen.

Transport - I de urbane områdene rundt Kuwait City er busstilbudet utbredt, men lite anvendt av vestlige. Spesielt kvinner kan oppleve ubehageligheter og verbale angrep.

Det anbefales å bruke drosje som transportmiddel. Det finnes to type drosjer. De oransje følger faste ruter og deles med andre, mens de private kan bestilles pr. telefon, eller man kan ta dem fra de største hotellene. Det er også mulig å flagge drosjer på gaten.

Adresser anvendes i liten grad. For orientering brukes hovedsakelig landemerker og kjente bygninger.

Leiebil - Internasjonalt førerkort er en forutsetning for å få leie bil. Kontakt NAF før avreise for å få et utstedt. Kortet er gyldig i ett år fra stemplet dato. Ved permanent opphold må lokalt førerkort anskaffes.

Dersom man kommer ut for en trafikkulykke er det at krav om at man blir ved bilen til politiet har kommet og foretatt en utredning. Uten denne utredingen får ikke bilverksteder reparere skaden.

Ved en eventuell ulykke kan man bli dømt til å betale blodpenger. Det kan være snakk om meget høye summer.

Se for øvrig «Transport» under «Sikkerhet».

Åpningstider for butikker, banker og offentlige kontorer

Arbeidsuken i Bahrain er søndag til torsdag. De fleste butikker holder også åpent i helgen.
Forretninger er normalt åpne fra 08:00–13:00 og 16:00–23:00, og kjøpesentre fra 10:00 til 23:00.
Under fastemåneden Ramadan (som forskyves ca. 12 dager fra år til år) forlenger butikker og kjøpesentre vanligvis åpningstidene.

Banker og offentlige kontorer er normalt åpne fra 08:00 til 12:30-14:00.

Nasjonale helligdager - Nasjonaldagen er 25. februar. Muslimske helligdager er bevegelige fra år til år. Helgen er fredag og lørdag.

Strømnettet er på 220 V spenning. Britisk støpsel (tre plugger). Adapter bør medbringes.

God GSM-dekning. Norske telefoner kan benyttes.

Tidsforskjell til Norge - + 1 time ved sommertid i Norge, + 2 timer ved vintertid.

Skikker og regler: Kuwait er et muslimsk land og lokale lover og skikker bør respekteres. Islamsk tro, lov og praksis er inkorporert i landets lover og reguleringer.

Mat og drikke: Det er forbudt å nyte alkohol og svinekjøtt i Kuwait.

Kleskode: Man kan i utgangspunktet kle seg som man vil, men det settes pris på om man kler seg mer konservativt enn i vesten, og dekker skuldre og knær. Dette gjelder særlig under ramadan og ved reiser utenfor de største byene.

Offentlig oppførsel: En del vestlig oppførsel kan bli oppfattet som krenkende mot religion eller kultur. Man bør sette seg inn i og respektere de lokale reglene for oppførsel. Banning og fornærmende gester anses som uanstendig og kan føre til fengsel eller deportasjon. Dette gjelder særlig i møte med politi og andre myndighetspersoner.

Å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig bør unngås. Gifte par kan holde hender, men det finnes eksempler på arrestasjon for kyssing (og mer utøvende aktiviteter) i offentlighet.

I møte med kuwaitiske kvinner bør menn vente med å strekke ut hånden til kvinnen gjør det.  

Ramadan: Under fastemåneden ramadan bør man være særlig nøye med å følge de lokale reglene for oppførsel. Ikke-muslimer forventes å vise respekt ovenfor de fastende. Man bør unngå å spise, drikke, tygge tyggegummi og røyke offentlig mellom soloppgang og solnedgang. Videre bør man være ekstra påpasselig med å benytte anstendige klær.

Arbeidstidene og åpningstidene for restauranter og kjøpesentre endres under ramadan. Underholdningstilbudet er svært begrenset.

I 2016 forventes ramadan å vare fra 6. juni til 5. juli, men datoen fastsettes endelig først i det man ser nymånen. Fastemåneden kommer ca. 12 dager tidligere hvert år på den gregorianske kalenderen.

Homofili: Homofili og samboerskap er forbudt i Kuwait.

Narkotiske stoffer: Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv små mengder, kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Er man i tvil bør man undersøke nærmere. Kuwaits ambassade i Stockholm (som er Kuwaits ambassade til Norge) kan kontaktes for mer informasjon.

Pass brukes som legitimasjon ved hoteller og på sjekkpunkter på ulike veistrekninger i Kuwait. Ta derfor med pass både på kortere og lengre turer.

Offentlig sensur finnes, og ytringsfriheten er innskrenket etter demonstrasjonene i Nord-Afrika og Midtøsten i 2011.

Reiseforbud er en hyppigbrukt form for sanksjon. Kuwaitere og ikke-kuwaitere som er under etterforskning eller innblandet i økonomiske konflikter kan bli nektet utreise inntil konflikten er løst.

Man bør alltid spørre om lov før man fotograferer privatpersoner. Dette gjelder spesielt fotografering av lokale kvinner.  Fotografering av militære bygninger og anlegg, samt infrastruktur som oljeinstallasjoner o.l. kan i verste fall medføre arrestasjon. 


Sikkerhet

Det anses som relativt trygt å reise i Kuwait. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør uansett iaktta vanlige forsiktighetsregler, herunder passe godt på pass og verdisaker, og bruke safe når dette er tilgjengelig.

Myndighetene tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene i Kuwait er styrket som følge av den regionale politiske situasjonen. Som del av den amerikansk-ledede koalisjonen mot IS er Kuwait et potensielt terrormål for islamistisk ekstremisme. Det fant sted et terrorangrep mot en sjia-moské 26. juli 2015.

Begivenheter i regionen kan påvirke stemningen i landet. Man bør derfor følge utviklingen både i lokale og internasjonale media og vurdere situasjonen fortløpende.

Ueksplodert ammunisjon fra Gulf- krigen på begynnelsen av 1990- tallet er fortsatt å finne. Ferdsel utenfor offentlige veier bør derfor unngås. Vær observant overfor mistenkelige objekter og hold et godt øye med mindre barn.

Fotografering av militære bygninger og anlegg, samt infrastruktur som oljeinstallasjoner o.l. kan i verste fall medføre arrestasjon.

Transport: Veistandarden i Kuwait er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange ulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være oppmerksom når en ferdes i trafikken. Alle ulykker må meldes til politiet og involverte kjøretøy må ikke flyttes på før politiet ankommer ulykkesstedet.

Drosjenæringen anses som et trygg. Påse at taksameteret er slått på.

Ved ørkenutflukter bør flere biler med firehjulstrekk kjøre sammen. Det er viktig å medbringe nødvendig utstyr, herunder vann, mat, kart, mobiltelefon og spade. Reiseplaner bør deles med familie eller venner før avreise.

Se også «Transport» under «Praktisk informasjon»

Naturkatastrofer: Sannsynligheten for større naturkatastrofer (jordskjelv, flom, monsun) er liten.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Dårlig utbygde avløpssystem gjør at selv mindre regnskurer kan føre til oversvømmelser. Man bør unngå å kjøre under slike forhold, og utvise stor forsiktighet hvis man likevel begir seg ut på veiene.

Kriser og reiseregistering: Ambassaden vil oppfordre nordmenn som oppholder seg eller reiser i Kuwait til å registrere seg med navn og kontaktinformasjon via www.reiseregistering.no. Dette vil gi ambassaden mulighet til å få ut informasjon, samt komme raskt i kontakt med nordmenn i en eventuell krisesituasjon.

Se «Praktisk informasjon» for nødnummer.


Innreise

Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst 6 måneders gyldighet ved innreise til Kuwait. Turistvisum for to uker utstedes i passkontrollen. Visumgebyret er 3 KD.

Visum kan også anskaffes på forhånd via ambassaden i Stockholm. Det kan være nyttig å ha med seg informasjon/dokumentasjon om formålet med oppholdet i Kuwait. Unnlater man å reise fra landet innen visumet går ut eller fornyes, vil man bli bøtelagt.

Alle reisende må påse at de har gyldig, ordinært pass. Provisorisk pass (grønn farge), nødpass (oransje farge), reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokumenter i Kuwait. Man kan heller ikke mellomlande i Kuwait med nødpass.

Man kan bli nektet innreise dersom man har et israelsk visum eller stempel i passet.

Reisende mellom Kuwait og Irak kan oppleve å bli stoppet på grensen. Dette gjelder spesielt nordmenn med irakisk bakgrunn.

Det er vanlig praksis at utenlandske arbeidstakere må overlate passet til sin lokale arbeidsgiver. I slike tilfeller er det viktig å beholde en kopi av passet.  

For mer informasjon om utstedelse/fornyelse av pass osv. se politiets hjemmesider.

Norge har ikke stedlig ambassade i Kuwait, men dekker Kuwait fra ambassaden i Abu Dhabi, Forente Arabiske Emirater. Dette medfører noe lengre behandlingstid for konsulære saker.

Innførselsbestemmelser - Importgodkjennelse for dyr må innhentes fra Landbruksministeriet. Vaksinasjonsattest mot rabies må fremlegges. Handelslisens må fremlegges ved import av frukt og grønnsaker.


Helse

Norske borgere bør sette seg inn i de lokale forholdene, og ta nødvendige forhåndsregler før og under reisen.

I sommermånedene er klimaet preget av meget høye temperaturer – opptil 45-50 grader - og svært høy luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger. Det er viktig å få i seg rikelig med veske ved opphold utendørs, og beskytte seg mot direkte sollys. Drikkevann anbefales kjøpt på flaske.

Matvarer og spisesteder holder normalt god hygienisk standard.

Leger og sykehus anses å ha varierende, men tilfredsstillende standard. Forhåndsbetaling kan bli krevet. Gyldig reiseforsikring med god dekning er nødvendig for å gardere seg mot dyre sykehusopphold.

Vær oppmerksom på at mange reiseforsikringer ikke dekker skade som oppstår når man er beruset.

Reseptbelagte medisiner bør oppbevares i originalemballasjen og medbringes i håndbagasjen. Resept oversatt til engelsk og autorisert av norske helsemyndigheter må medbringes.  Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden til Statens legemiddelverk, klikk på "Medisiner på utenlandsreise".

Det er ingen vaksinasjonskrav for reiser til Kuwait. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se Folkehelseinstituttet