Nepal - reiseinformasjon

Nepal anses som et trygt reisemål, men er svært utsatt for naturkatastrofer, har lav transportsikkerhet og dårlig infrastruktur. Vi anbefaler reisende å registrere seg i UDs reiseregistrering og laste ned appen Reiseklar.

Husk pass: For innreise til Nepal må passet være gyldig i minimum seks måneder fra innreisetidspunktet.

Visum: Visum er påkrevd. Reisende kan få visum ved ankomst med ordningen «Visa-on-arrival». Det vises til informasjon på Nepals immigrasjonsnettside. Det anbefales å ta med kontanter (USD) for å betale visumgebyret da det er få minibanker på flyplassen og det kan være lange køer. Reisende har selv ansvar for å kontrollere at visumet er gyldig for perioden de planlegger å oppholde seg i Nepal.

Utlendinger som kvalifiserer til å få visa ved ankomst («Visa-on-arrival») og har avreisestempel fra India, kan ankomme Nepal via godkjente grenseovergangssteder på landegrensen mellom Nepal og India. Det er obligatorisk å informere nepalske myndigheter om passeringen ved grenseovergangsstedet.

Nepal har høyt gebyr hvis du er lenger enn visumet tillater. Dersom du ikke kan betale gebyret og boten ved utreise, kan det ende med fengsel. 

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Nepal, oppfordres til å holde seg oppdatert via ambassadens hjemmesider, samt til å registrere sin reise via reiseregistrering.no/

Den største risikoen for reiser rundt i Nepal er knyttet til dårlig infrastruktur, transportsikkerhet, jordskred og elver som flommer over, da spesielt i monsunperioden.

De politiske forholdene i Nepal har de siste årene vært relativt stabile, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon etter den ti år lange interne konflikten fra 1996-2006. Det kan tidvis forekomme demonstrasjoner av politisk art, men slike demonstrasjoner er sjelden voldelige. Ambassaden vil minne om at det generelt er viktig å vise aktsomhet og være oppmerksom i områder med folkeansamlinger og demonstrasjoner. Hvis man f. eks. blir stoppet i en veiblokade, bør man forholde seg rolig og vente på at aksjonister og politi eller lokalbefolkning kommer til enighet.

Reiser i Nepal via vei eller luft kan være farlige. Det kreves internasjonalt førerkort for å kjøre i Nepal. Nepal har venstrekjøring. Det bør vises stor forsiktighet i trafikken, både som bilist, syklist og fotgjenger. Veier er stort sett i dårlig stand, og det er få fortau utenfor Katmandu sentrum. Det anbefales ikke å ta offentlig transport. I Katmandu er det vanlig å ta taxi.

Reiser med nepalske flyselskap kan være forbundet med risiko. Det anbefales å undersøke listen over flyselskaper uten tillatelse til å lande i EU på grunn av dårlig flysikkerhet (europa.eu). Avganger til fjellområdene blir ofte kansellert, noen ganger flere dager på rad, på grunn av dårlige værforhold. Det er lurt å ta hensyn til dette i planlegging av reiser inn og ut av landet. Flyulykker er dessverre ikke uvanlig på grunn av vanskelige driftsforhold og manglende overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Nordmenn som skal på fottur og annen turvirksomhet oppfordres til å kjøpe reiseforsikring og eventuell annen forsikring som dekker de aktiviteter (ekstremsport) man har planer om å foreta seg i Nepal. Vanlige reiseforsikringer vil normalt ikke dekke fotturer over 4000 meter. Kontroller nøye om du er dekket for alle dine aktiviteter mens du er i Nepal.

Besøkende bes ta nødvendige forholdsregler. Ved reiser rundt i landet bør en på forhånd undersøke sikkerhetssituasjonen i de aktuelle områder.

Koronavirus (covid-19): Smittetallene i Nepal har holdt seg lave over lengre tid, men norske reisende oppfordres til å holde seg løpende oppdatert om hvordan spredningen av koronaviruset utvikler seg, da situasjonen kan endre seg raskt.

Andre helsemessige forhold: Reisende til Nepal bør ta sine forholdsregler for å unngå helsemessige plager under oppholdet. Anbefalt vaksinering varierer med årstiden og oppholdets varighet.

Reisende bør sjekke hvilke vaksiner som anbefales for reiser og opphold i Nepal på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Denguefeber er blitt mer utbredt over større områder i Nepal, inkludert Katmandu. Beskyttende påkledning, myggnetting og myggmiddel er de viktigste forebyggende tiltakene. Det er mulig å få vaksine mot denguefeber i Norge. For rådgivning om vaksiner bør man konsultere helsepersonell.

Det er lett å pådra seg mageinfeksjoner i Nepal. Det er grunn til å vise varsomhet når det gjelder visse matvarer og vann. Vann fra springen bør ikke drikkes. Vannet må kokes og filtreres eller kjøpes på flaske. Frukt og grønnsaker må skrelles eller legges i jodvann. For øvrig må maten være godt kokt eller gjennomstekt.

Sanitærforholdene er generelt dårlige. Luftforurensningen er høy, spesielt i Katmandudalen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

Alle som oppsøker de nepalske fjellområdene bør være forsiktige og bruke nødvendig tid på oppstigningen for å unngå høydesyke. Dersom man får symptomer på høydesyke som hodepine og kvalme, bør man gå ned igjen så raskt som mulig.

Den generelle standarden på lokale legekontor og sykehus i Nepal er dårlig, særlig utenfor Katmandudalen. I Katmandu finnes det imidlertid private klinikker og sykehus med akseptabel standard.  

Kriminaliteten i Nepal er generelt lav. Utover alminnelig aktsomhet, særlig i behandling av pass, penger og kredittkort, er det ikke nødvendig å ta spesielle forholdsregler.

Turister som går alene i gitte fjellområder kan være utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene. Det anbefales også å bruke lokal guide hvor det er mulig. Se kapittelet om lokale lover og sedvaner for krav om bruk av lokal guide i nasjonalparker og beskyttede områder.

Nepal ligger i en aktiv seismisk sone, som betyr at det finnes mulighet for jordskjelv, snøskred, jordras og oversvømmelse.

Det er viktig å kjenne til værforhold før fottur i fjellene, og holde seg oppdatert på utviklingen underveis. Kraftige regn- og snøbyger kan også forekomme under trekking-sesongen. Ambassaden oppfordrer alle reisende til å gjøre seg kjent med naturmessige forhold som kan påvirke deres opphold i Nepal, og ta de nødvendige forholdsregler.

Storm- og snøskredfare: Sykloner i Bengalbukta kan forårsake store regn- og snøbyger i Himalaya. Dette øker faren for jord- og snøskred. I forbindelse med monsunen om sommeren er det ofte flere jordskred og veiene er farligere.

Flomfare: Store deler av Himalaya ligger i Nepal, og smeltingen av isbreer samt mye nedbør, skaper stor fare for flom og oversvømmelse. Nesten hvert år er deler av Nepal rammet av denne typen naturkatastrofer, som ofte får alvorlige følger. Menneskeliv går tapt, og mange mister hjemmene sine.

Jordskjelvfare: Nepal ligger i et område spesielt utsatt for jordskjelv. Himalaya er en forholdsvis ung fjellkjede, som ligger i en seismisk aktiv sone. I 1934 opplevde Nepal et stort jordskjelv, som hadde 8.4 på Richters skala. Nepal ble rammet av et skjelv på 7.8 den 25. april 2015 samt et skjelv på 7.4 den 12. mai 2015. Det antas at flere større jordskjelv vil kunne ramme Nepal i fremtiden.

Tradisjoner, samt skikk og bruk er forankret i landets to største religioner; hinduisme og buddhisme. Det nepalske samfunnet er i stor grad tradisjonsbundet og konservativt.

Språk: Nepal har over 50 anerkjente språk. Engelsk er kun utbredt i Katmandudalen og der det ferdes turister, så det å lære seg noen enkle gloser på nepali er nyttig.

Identifikasjon: Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Lokal guide: Fra 1. april 2023 introduserte Nepals turiststyre (Nepal Tourism Board – NTB) krav om at alle utenlandske besøkende som går på tur i Nepals nasjonalparker eller beskyttede områder må være i følge med en lokal guide. Se turiststyrets nettsider for mer informasjon og oppdateringer.

Narkotika: Nepal har meget strenge straffer for besittelse av narkotika. Det er viktig å være klar over at når man er turist i landet, er man underlagt landets lover og regler.

Bank: De største byene har minibanker som opererer 24 timer i døgnet og tar de viktigste bank- og kredittkort, herunder American Express, Mastercard og Visa. Kredittkort kan også i stadig større grad brukes i forretninger, reisebyråer og på større restauranter og hoteller. Det er imidlertid tilrådelig å ha en reserve i US dollar. For øvrig kan man få ut lokal valuta mot kredittkort i alle større banker mot et gebyr på 700 rupis per uttak. 

LHBT+: Likekjønnede forhold er tillatt i Nepal. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at kjærtegn, kyssing osv. i det offentlige rom, uavhengig av seksualitet eller kjønnsidentitet, anses upassende. Slik oppførsel kan derfor tiltrekke seg negativ oppmerksomhet og føre til trakassering.

Nødtelefonnumre i Nepal er: Politi 100, brannvesen 101, ambulanse: Røde Kors, Lalitpur 5545666, Røde Kors, Katmandu 4228094, turistpoliti 14247041

Ambassaden i Nepal kan kontaktes på tlf: (+977 1) 42 35 900 eller pr e-post: emb.kathmandu@mfa.no.

Åpningstider: 08.30-16.30, fredager 08.30-14.00

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Tidsforskjellen til Norge er 3¾ timer når det er sommertid i Norge, og  4¾ timer når det er vintertid i Norge. Retningsnummer for samtaler fra Norge til Nepal er +977.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, UD
Nepal.