Nepal - reiseinformasjon

Landets myndigheter forlenger nedstengingen av internasjonal flytrafikk frem til 31. mai. Myndighetene i Katmandudalens tre bykommuner forlenger nedstengingen (prohibitory order) til 3. juni, 2021. 75 av Nepals 77 distrikter  har innført hel eller delvis nedstenging. Ambassaden er kjent med at det planlegges flere flyvninger ut fra Katmandu, norske borgere som er interessert i å bli med på disse flyene bes kontakte ambassaden på e-post: emb.kathmandu@mfa.no. Alle utenlandske borgere som ankommer Tribhuvan International Airport må umiddelbart innlosjeres på karantenehotell for egen regning i minst ti døgn og må da kunne vise til forhåndsbestilling av karantenehotell for minst ti døgn etter ankomst. For mer informasjon om reiserestriksjoner og koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 28. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Nepal - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nepal.

Sikkerhet

Nepal ble rammet av kraftige jordskjelv 25. april og 12. mai 2015. Disse førte til massive ødeleggelser. 14 distrikter ble hardt rammet.

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Nepal, oppfordres til å holde seg oppdatert via ambassadens hjemmesider, samt til å registrere sin reise via http://www.reiseregistrering.no/ 

Den største risikoen for reiser rundt i Nepal er knyttet til dårlig infrastruktur, transportsikkerhet, jordskred og elver som flommer over, da spesielt i monsunperioden.

De politiske forholdene i Nepal har de siste årene vært relativt stabile, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon etter den ti år lange interne konflikten fra 1996-2006. Nepal har sett en positiv utvikling siden fredsavtalen i 2006, og en ny grunnlov ble vedtatt i 2015. Det kan tidvis forekomme demonstrasjoner av politisk art, men slike demonstrasjoner er sjelden voldelige.

Ambassaden vil minne om at det generelt er viktig å vise aktsomhet og være oppmerksom i områder med folkeansamlinger og demonstrasjoner. Hvis man f. eks. blir stoppet i en veiblokade, bør man forholde seg rolig og vente på at aksjonister og politi eller lokalbefolkning kommer til enighet.

Kriminaliteten i Kathmandudalen er generelt lav. Utover alminnelig aktsomhet, særlig i behandling av pass, penger og kredittkort, er det ikke nødvendig å ta spesielle forholdsregler.

Nepal ligger i en aktiv seismisk sone, som betyr at det finnes mulighet for jordskjelv, snøskred, jordras og oversvømmelse. Besøkende bes ta nødvendige forholdsregler.

Ved reiser rundt i landet bør en på forhånd undersøke sikkerhetssituasjonen i de aktuelle områder. Ta gjerne kontakt med ambassaden for ytterligere informasjon. BBC sin profilside på Nepal har også nyttige lenker til nepalske nettaviser som tilbyr oppdatert informasjon om den politiske situasjonen i landet.

Reiser i Nepal via vei eller luft kan være farlige. Det kreves internasjonalt førerkort for å kjøre i Nepal. Nepal har venstrekjøring. Det bør vises stor forsiktighet i trafikken, både som bilist, syklist og fotgjenger. Veier er stort sett i dårlig stand og det er få fortau utenfor Kathmandu sentrum. Det anbefales ikke å ta offentlig transport annet enn de organiserte turistbussene "green lines". I Kathmandu er det vanlig å ta taxi.

Reiser med nepalske flyselskap kan være forbundet med risiko. Det anbefales å undersøke lista over flyselskaper uten tillatelse til å lande i EU på grunn av dårlig flysikkerhet. Avganger til fjellområdene blir ofte kansellert, noen ganger flere dager på rad, på grunn av dårlige værforhold. Det er lurt å ta hensyn til dette i planlegging av reiser inn og ut av landet. Flyulykker i Nepals fjellområder er dessverre ikke uvanlig på grunn av vanskelige driftsforhold og manglende overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Forholdsregler for fotturister i Nepal: Turister som går alene i gitte fjellområder kan være utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene. Det anbefales også å bruke lokal guide hvor det er mulig.

For nordmenn som skal på trekking og annen turvirksomhet oppfordres det fra ambassaden at man kjøper reiseforsikring og eventuell annen forsikring som dekker de aktiviteter (ekstremsport) man har planer om å foreta seg i Nepal. Vanlige reiseforsikringer vil normalt ikke dekke trekking over 4000 meter. Kontroller nøye om du er dekket for alle dine aktiviteter mens du er i Nepal.

Værforhold: Det er viktig å kjenne til værforhold før fottur i fjellene, og holde seg oppdatert på utviklingen underveis. Urolig vær har de siste to årene medført kraftige regn- og snøbyger i enkelte fjellområder under trekking-sesongen. I oktober 2014 omkom titalls personer fra ulike nasjoner som var på fottur i Annapurna-området som følge av dette.

Storm- og snøskredfare: De siste to årene har sykloner i Bengalbukten forårsaket store regn- og snøbyger i fjellene. Titalls personer har omkommet i storm og snøskred i Mount Everest- og Annapurnaområdet i 2014. I kjølvannet av jordskjelvene i april/mai 2015 har det vært flere jord- og snøskred. I forbindelse med monsunen om sommeren er det ofte flere jordskred.

Flomfare: Store deler av Himalaya ligger i Nepal, og smeltingen av isbreer samt mye nedbør, skaper stor fare for flom og oversvømmelse. Nesten hvert år er deler av Nepal rammet av denne typen naturkatastrofer, som ofte får alvorlige følger. Menneskeliv går tapt, og mange mister hjemmene sine. Vi anbefaler at alle reisende til Nepal gjør seg kjent med ambassadens anbefalinger om beredskap og nødsituasjoner.

Jordskjelvfare: Nepal ligger i et område spesielt utsatt for jordskjelv. Himalaya er en forholdsvis ung fjellkjede, som ligger i en seismisk aktiv sone. I 1934 opplevde Nepal et stort jordskjelv, som hadde 8.4 på Richters skala. Nepal ble rammet av et skjelv på 7.8 den 25. april 2015 samt et skjelv på 7.4 den 12. mai 2015. Det antas at flere jordskjelv vil kunne ramme Nepal i fremtiden.

Ambassaden oppfordrer alle reisende til å gjøre seg kjent med naturmessige forhold som kan påvirke deres opphold i Nepal, og ta de nødvendige forholdsregler.

Ambassaden oppfordrer alle norske reisende til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Er du registrert, vil du motta informasjon fra ambassaden, herunder i forbindelse med en eventuell krisesituasjon. 


Innreise

Den internasjonale flyplassen, Tribhuvan International Airport, ble stengt for internasjonal flytrafikk den 5. mai. Forbudet er blitt forlenget og gjelder nå frem til 31. mai. Forbudet gjelder ikke charterfly. Det er ikke lengre tillatt for internasjonale reisende å anvende flyplassen som transitt til andre internasjonale destinasjoner. Det er ikke tillat for tredjelands borgere å reise inn i Nepal over landegrensene fra naboland.

Man må kunne påvise negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer, og man må umiddelbart etter ankomst på Tribhuvan International Airport innlosjeres i ti døgn på forhåndsbestilt karantenehotell for egen regning.

Brudd på visumreglene kan medføre bøter og fengselsstraff. Det vises til informasjon på Nepals immigrasjonsnettside

Nepal har videre kansellert sin ordning med «Visa-on-arrival». Det må søkes om visum via en nepalsk ambassade, eller det må søkes om forhåndsgodkjenning for innreise via lokalt reisebyrå. Har man fått en skriftlig forhåndsgodkjenning, vil man få utstedt visum ved ankomst. Turister som ankommer Nepal må gå i ti dager karantene på et karantenehotell for egen regning. All innreise til Nepal skal gå via Tribhuvan International Airport, Kathmandu. Grensene til Kina og India er stengt for innreise for tredjelandsborgere (dette inkluderer norske statsborgere). 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om ovennevnte informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Ambassaden henviser til Nepals nettside for visum for mer detaljert informasjon om gjeldende innreiseregler.

Ved innreise til Nepal må den reisendes pass være gyldig mer enn seks måneder utover utreisetidspunktet. Reisende har selv ansvar for å kontrollere at visumet er gyldig for perioden de planlegger å oppholde seg i Nepal.

Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende oppfordres til å holde seg løpende oppdatert om hvordan spredningen av koronaviruset utvikler seg i Nepal. Situasjonen, spesielt med nye virus varianter som oppdages regelmessig, kan endre seg raskt. Andre bølge med korona har nå kommet til landet. Det rapporteres daglig mellom 7 og 9000 ny smittetilfeller. Antall dødsfall setter også nye rekorder og det meldes om mellom 150 og 200 dødsfall i døgnet.

Katmandudalens tre bykommuner (Katmandu, Lalitpur og Bhaktapur) innførte en streng nedstenging (prohibitory order) den 29. april. Nedstengingen er forlenget frem til 3. juni, 2021. Reglene håndheves strengt og det skrives ut bøter opp til NPR 500.000, samt opp til ett års fengsel, for overskridelser. Det gjør det praktisk umulig å ferdes i dalen da kun essensiell transport (politi, ambulanser, osv.) har lov å ferdes.

Alle ikke-essensielle foretak/forretninger må holde stengt. Matbutikker får ha åpent mellom 5 og 9 på morgenen. Apoteker og noen få bankfilialer får ha vanlige åpningstider, men med begrenset bemanning. 75 av landets 77 distrikter har iverksatt lignende tiltak på eget initiativ for å prøve å begrense omfanget av smitte. Reisende bør sette seg inn i hvilke regler som til enhver tid gjelder i det distriktet man oppholder seg i. Videre antas det at smittetallene er høyere enn det myndighetenes egne offisielle tall skulle tilsi og at det derfor finnes mørketall. Det oppfordres til å følge norske myndigheters til enhver tid gjeldende reiseråd for reiser utenfor Norges grenser.

Myndighetenes evne, og sykehusenes kapasitet til å ta hånd om syke, er sterkt begrenset da helsevesenet i Nepal har begrensede ressurser. Gitt dagens covid-19-smitteutvikling er sykehusenes behandlingskapasitet for covid-19 allerede sprengt. Det henvises også til informasjon om innreise.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende til Nepal bør ta sine forholdsregler for å unngå helsemessige plager under oppholdet. Anbefalt vaksinering varierer med årstiden og oppholdets varighet. Det er grunn til å vise varsomhet når det gjelder visse matvarer og vann.

I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Nepal. Det er lett å pådra seg mageinfeksjoner i Nepal. Vann fra springen bør ikke drikkes. Vannet må kokes og filtreres eller kjøpes på flaske. Frukt og grønnsaker må skrelles eller legges i jodvann. For øvrig må maten være godt kokt eller gjennomstekt. Større hoteller og restauranter i øvre prisklasse har som regel tilstrekkelig mathygiene. Lenger ned på prisstigen bør en utvise varsomhet og unngå å spise salater og ukokte grønnsaker. Utenfor turistområdene bør man holde seg til den nepalske nasjonalretten dal bhat (kokt ris, grønnsaker og linsesuppe).

Sanitærforholdene er generelt dårlige, og papirlommetørkler og våtservietter kan være lurt å ha for hånden. Luftforurensningen er høy, spesielt i Kathmandudalen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser. Ambassaden oppfordrer alle som oppsøker de nepalske fjellområdene om å være forsiktige og bruke nødvendig tid på oppstigningen for å unngå høydesyke. Selv om en tidligere har tålt høyder godt, kan en liten forkjølelse, et mageonde eller andre forhold gjøre at akklimatiseringen tar lengre tid. Dersom man får symptomer på høydesyke som hodepine og kvalme, er regelen at man går ned i hvert fall et par hundre høydemeter så raskt som mulig.

I kjølvannet av jordskjelvene i Nepal i april/mai 2015 måtte mange flytte fra boligene sine. Store grupper i de rammede områdene bor midlertidig og enkelt med dårlig tilgang til rent vann og sanitærforhold. Spesielt i forbindelse med monsunperioden kan det oppstå epidemier. Reisende anbefales å søke informasjon lokalt om mulige trusler knyttet til epidemier.

Den generelle standarden på lokale legekontor og sykehus i Nepal er dårlig, og tilgang til skikkelig helsevesen er begrenset utenfor Kathmandudalen. I Kathmandu finnes det en internasjonal klinikk som holder høy standard, Ciwec Clinic. Ciwec ligger rett over veien for den britiske ambassaden i Lazimpat, Kathmandu, tlf (977-1) 4424111. På Ciwecs nettside er det publisert nyttige råd for forebygging av de mest vanlige reisesykdommene, inklusive høydesyke. Kvaliteten på og tilgang til tannhelsetjenester er god i Kathmandu. Tannlegekontoret ”Healthy Smiles” finnes i Lazimpat, tlf 4420800 / 4444689.

Ambassaden anbefaler alle nordmenn i Nepal å registrere seg ved å gå til følgende nettside: http://www.reiseregistrering.no/. Dette gjelder både fastboende og besøkende. Dette er for at nordmenn i Nepal skal kunne motta informasjon fra ambassaden, herunder i forbindelse med en eventuell krisesituasjon eller evakuering.


Praktisk informasjon

Tradisjoner, samt skikk og bruk er forankret i landets to største religioner; hinduisme og buddhisme. Det nepalske samfunnet er i stor grad tradisjonsbundet og konservativt.

Respekt for lokal skikk og bruk tilsier at man prøver å overholde en del enkle regler: Man håndhilser tradisjonelt ikke i Nepal. Isteden holder man håndflatene mot hverandre foran brystet (med fingertuppene pekende opp mot ansiktet) og bruker det nepalske hilsningsordet Namaste. Namaste betyr ”jeg hilser det hellige i deg”. Hilsenen er mer respektfull jo høyere man holder hendene i forhold til kroppen.

Nepalere er vennlige og gjestfrie. Når man kommer inn i et nepalsk hjem eller et tempel, tar man av seg skoene ved inngangsdøren. Føttene anses for å være urene. Det er derfor god skikk å holde bena samlet inn under seg når man sitter slik at andre slipper å gå over andres ben når man eventuelt må passere. Tilsvarende er venstrehånden også betraktet som uren og man bør unngå å berøre andre, eller ta i ting andre skal spise, med venstre hånd.

Nepalere har et annet forhold til den private sfære enn nordmenn. Det å være nysgjerrig på andre er helt normalt og må ikke taes ille opp – ta det heller som et kompliment når fremmede stirrer på deg, tar kontakt, eller stiller spørsmål av privat art.  

Det er ansett som naturlig å dele sin velstand og gi til trengende. Skulle man ønske å hjelpe, vil en donasjon til en lokal humanitær organisasjon være mer nyttig enn å gi til tiggere og gatebarn.

Nepal har over 50 anerkjente språk. Engelsk er kun utbredt i Kathmandudalen og der det ferdes turister, så det å lære seg noen enkle gloser på nepali er nyttig.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Nepal har meget strenge straffer for besittelse av narkotika. Det er viktig å være klar over at når man er turist i landet, er man underlagt landets lover og regler.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Ambassaden i Kathmandu kan utstede pass. Se egen side om passutstedelse.

Ambassaden i Kathmandu er ikke bemyndiget til å foreta vigsler. Se egne sider om ekteskap og vielser i Nepal.

Annen praktisk informasjon: Strømspenningen er 220 volt med tre pins stikkontakt. Det er store spenningsvariasjoner og til tider strømbrudd.  Det anbefales å bruke spenningsstabilisator på alt teknisk utstyr. Stabilisatorer kan kjøpes lokalt.  

Kathmandu og Pokhara har etablert et minibanksystem som opererer 24 timer i døgnet og tar de viktigste bank og kredittkort, herunder American Express, Mastercard og Visa. Kredittkort kan også i stadig større grad brukes i forretninger, reisebyråer og på større restauranter og hoteller. Det er imidlertid tilrådelig å ha en passe reserve i US dollar. For øvrig kan man få ut lokal valuta mot kredittkort i alle større banker mot et gebyr på 500 rupis per uttak.

Åpningstider varierer, men i hovedsak gjelder følgende for bank og offentlige kontorer - sommer:  10.00 - 17.00  (fredag 15.00), vinter:  10.00 - 16.00  (fredag 15.00), butikker: 10.00 - 19.00. Banker, offentlige kontorer og en del butikker er stengt lørdag.  Autoriserte vekslingskontorer har lengre åpningstid, vanligvis som for butikker.

Lørdag er ukens helligdag i Nepal. I tillegg kommer en rekke helligdager gjennom hele året som ofte er knyttet opp til eller har religiøs opprinnelse. Datoene varierer fra år til år. 

Nødtelefonnumre er: Politi 100, brannvesen 101, ambulanse: Røde Kors, Lalitpur 5545666, Røde Kors, Kathmandu 4228094, turistpoliti 4223681

Ambassaden i Nepal kan kontaktes på tlf: (+977) 980 108 8596 eller pr e-post: emb.kathmandu@mfa.no.

Åpningstider: 09.00-16.00, fredager 09.00-14.00

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Tidsforskjellen til Norge er 3¾ timer når det er sommertid i Norge, og  4¾ timer når det er vintertid i Norge. Retningsnummer for samtaler fra Norge til Nepal er +977.