Forsiden

Nepal - reiseinformasjon

I forbindelse med koronapandemien har nepalske myndigheter i perioder innført begrensninger i innreise, bevegelser og aktiviteter. Nepal har gjennomgått to store smittebølger, og den videre utviklingen i smittetallene er usikker. Norske borgere henvises til å søke informasjon fra lokale myndigheter. For mer informasjon se kapittelet om helse.

Den internasjonale flyplassen i Katmandu er åpen.

Utlendinger som kvalifiserer til å få visa ved ankomst («Visa-on-arrival») og har avreisestempel fra India, kan ankomme Nepal  via godkjente grenseovergangssteder på landegrensen mellom Nepal og India. Det er obligatorisk å informere nepalske myndigheter om passeringen ved grenseovergangsstedet.

Ved innreise må vaksinerte fremvise vaksinasjonskort. Uvaksinerte må fremvise attest for negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer.

Ved innreise til Nepal må passet være gyldig mer enn seks måneder utover utreisetidspunktet. Reisende har selv ansvar for å kontrollere at visumet er gyldig for perioden de planlegger å oppholde seg i Nepal.

Reisende kan få visum ved ankomst med ordningen «Visa-on-arrival». Det vises til informasjon på Nepals immigrasjonsnettside. Det anbefales å ta med kontanter (USD) for å betale visumgebyret da det er få minibanker på flyplassen og det kan være lange køer.

Nepalske helsemyndigheter vurderer fortløpende risiko knyttet til spredningen av virusvarianter og nye innreiserestriksjoner kan bli innført på kort varsel.

Ved utreise kreves det dokumentasjon i forhold til destinasjonslandets innreisebestemmelser. Flyselskapene vil også sjekke at dokumentasjonen samsvarer med destinasjonslandets innreisebestemmelser. Man kan bli nektet ombordstigning dersom man ikke oppfyller kravene som stilles for innreise i det landet man reiser til. Barn under fem år er unntatt fra disse reglene.

Barn under fem år er unntatt fra disse reglene.

Det gjøres oppmerksom på at inn- og utreisebestemmelser kan endre seg raskt. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om ovennevnte informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Ambassaden henviser til Nepals nettside for visum for mer detaljert informasjon om gjeldende innreiseregler.

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Nepal, oppfordres til å holde seg oppdatert via ambassadens hjemmesider, samt til å registrere sin reise via http://www.reiseregistrering.no/ 

Den største risikoen for reiser rundt i Nepal er knyttet til dårlig infrastruktur, transportsikkerhet, jordskred og elver som flommer over, da spesielt i monsunperioden.

De politiske forholdene i Nepal har de siste årene vært relativt stabile, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon etter den ti år lange interne konflikten fra 1996-2006. Nepal har sett en positiv utvikling siden fredsavtalen i 2006, og en ny grunnlov ble vedtatt i 2015. Det kan tidvis forekomme demonstrasjoner av politisk art, men slike demonstrasjoner er sjelden voldelige.

Ambassaden vil minne om at det generelt er viktig å vise aktsomhet og være oppmerksom i områder med folkeansamlinger og demonstrasjoner. Hvis man f. eks. blir stoppet i en veiblokade, bør man forholde seg rolig og vente på at aksjonister og politi eller lokalbefolkning kommer til enighet.

Reiser i Nepal via vei eller luft kan være farlige. Det kreves internasjonalt førerkort for å kjøre i Nepal. Nepal har venstrekjøring. Det bør vises stor forsiktighet i trafikken, både som bilist, syklist og fotgjenger. Veier er stort sett i dårlig stand og det er få fortau utenfor Kathmandu sentrum. Det anbefales ikke å ta offentlig transport. I Kathmandu er det vanlig å ta taxi.

Reiser med nepalske flyselskap kan være forbundet med risiko. Det anbefales å undersøke lista over flyselskaper uten tillatelse til å lande i EU på grunn av dårlig flysikkerhet. Avganger til fjellområdene blir ofte kansellert, noen ganger flere dager på rad, på grunn av dårlige værforhold. Det er lurt å ta hensyn til dette i planlegging av reiser inn og ut av landet. Flyulykker er dessverre ikke uvanlig på grunn av vanskelige driftsforhold og manglende overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Nordmenn som skal på fottur og annen turvirksomhet oppfordres til å kjøpe reiseforsikring og eventuell annen forsikring som dekker de aktiviteter (ekstremsport) man har planer om å foreta seg i Nepal. Vanlige reiseforsikringer vil normalt ikke dekke trekking over 4000 meter. Kontroller nøye om du er dekket for alle dine aktiviteter mens du er i Nepal.

Besøkende bes ta nødvendige forholdsregler. Ved reiser rundt i landet bør en på forhånd undersøke sikkerhetssituasjonen i de aktuelle områder. Ta gjerne kontakt med ambassaden for ytterligere informasjon. 

Koronavirus (covid-19): Norske reisende oppfordres til å holde seg løpende oppdatert om hvordan spredningen av koronaviruset utvikler seg i Nepal. Situasjonen, spesielt med nye virusvarianter som oppdages regelmessig, kan endre seg raskt.

Nepal har gjennomgått to store smittebølger under koronapandemien og den videre utviklingen i smittetallene er usikker. Landet har i perioder hatt streng nedstengning og nye tiltak kan raskt bli innført.

Reisende bør sette seg inn i hvilke regler som til enhver tid gjelder i det distriktet man oppholder seg i. Det antas at smittetallene er høyere enn det myndighetenes egne offisielle tall skulle tilsi og at det derfor finnes mørketall.

Myndighetenes evne, og sykehusenes kapasitet til å ta hånd om syke, er begrenset grunnet svak kapasitet i det nepalske helsevesenet.  

Det oppfordres til å følge norske myndigheters til enhver tid gjeldende reiseråd for reiser utenfor Norges grenser. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Andre helsemessige forhold: Denguefeber er blitt mer utbredt over større områder i Nepal, inkludert Katmandu. Beskyttende påkledning, myggnetting og myggmiddel er de viktigste forebyggende tiltakene.

Reisende til Nepal bør ta sine forholdsregler for å unngå helsemessige plager under oppholdet. Anbefalt vaksinering varierer med årstiden og oppholdets varighet.

Reisende bør sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Nepal. Det er lett å pådra seg mageinfeksjoner i Nepal. Det er grunn til å vise varsomhet når det gjelder visse matvarer og vann. Vann fra springen bør ikke drikkes. Vannet må kokes og filtreres eller kjøpes på flaske. Frukt og grønnsaker må skrelles eller legges i jodvann. For øvrig må maten være godt kokt eller gjennomstekt.

Sanitærforholdene er generelt dårlige. Luftforurensningen er høy, spesielt i Kathmandudalen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

Alle som oppsøker de nepalske fjellområdene bør være forsiktige og bruke nødvendig tid på oppstigningen for å unngå høydesyke. Dersom man får symptomer på høydesyke som hodepine og kvalme, bør man gå ned så raskt som mulig.

Den generelle standarden på lokale legekontor og sykehus i Nepal er dårlig, særlig utenfor Kathmandudalen. I Kathmandu finnes det imidlertid private klinikker og sykehus med god standard.  

Kriminaliteten i Nepal er generelt lav. Utover alminnelig aktsomhet, særlig i behandling av pass, penger og kredittkort, er det ikke nødvendig å ta spesielle forholdsregler.

Turister som går alene i gitte fjellområder kan være utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene. Det anbefales også å bruke lokal guide hvor det er mulig.

Nepal ligger i en aktiv seismisk sone, som betyr at det finnes mulighet for jordskjelv, snøskred, jordras og oversvømmelse.

Det er viktig å kjenne til værforhold før fottur i fjellene, og holde seg oppdatert på utviklingen underveis. Kraftige regn- og snøbyger kan også forekomme under trekking-sesongen. Ambassaden oppfordrer alle reisende til å gjøre seg kjent med naturmessige forhold som kan påvirke deres opphold i Nepal, og ta de nødvendige forholdsregler.

Storm- og snøskredfare: Sykloner i Bengalbukta kan forårsake store regn- og snøbyger i Himalaya. Dette øker faren for jord- og snøskred. I forbindelse med monsunen om sommeren er det ofte flere jordskred og veiene er farligere.

Flomfare: Store deler av Himalaya ligger i Nepal, og smeltingen av isbreer samt mye nedbør, skaper stor fare for flom og oversvømmelse. Nesten hvert år er deler av Nepal rammet av denne typen naturkatastrofer, som ofte får alvorlige følger. Menneskeliv går tapt, og mange mister hjemmene sine.

Jordskjelvfare: Nepal ligger i et område spesielt utsatt for jordskjelv. Himalaya er en forholdsvis ung fjellkjede, som ligger i en seismisk aktiv sone. I 1934 opplevde Nepal et stort jordskjelv, som hadde 8.4 på Richters skala. Nepal ble rammet av et skjelv på 7.8 den 25. april 2015 samt et skjelv på 7.4 den 12. mai 2015. Det antas at flere større jordskjelv vil kunne ramme Nepal i fremtiden.

Tradisjoner, samt skikk og bruk er forankret i landets to største religioner; hinduisme og buddhisme. Det nepalske samfunnet er i stor grad tradisjonsbundet og konservativt.

Respekt for lokal skikk og bruk tilsier at man prøver å overholde en del enkle regler: Man håndhilser tradisjonelt ikke i Nepal. Isteden holder man håndflatene mot hverandre foran brystet (med fingertuppene pekende opp mot ansiktet) og bruker det nepalske hilsningsordet Namaste. Namaste betyr ”jeg hilser det hellige i deg”. Hilsenen er mer respektfull jo høyere man holder hendene i forhold til kroppen.

Nepalere er vennlige og gjestfrie. Når man kommer inn i et nepalsk hjem eller et tempel, tar man av seg skoene ved inngangsdøren. Man bør unngå å berøre andre, eller ta i ting andre skal spise, med venstre hånd.

Nepalere har et annet forhold til den private sfære enn nordmenn. Det å være nysgjerrig på andre er helt normalt og bør ikke tas ille opp.

Det er ansett som naturlig å dele sin velstand og gi til trengende. Skulle man ønske å hjelpe, vil en donasjon til en lokal humanitær organisasjon være mer nyttig enn å gi til tiggere og gatebarn.

Nepal har over 50 anerkjente språk. Engelsk er kun utbredt i Kathmandudalen og der det ferdes turister, så det å lære seg noen enkle gloser på nepali er nyttig.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Nepal har meget strenge straffer for besittelse av narkotika. Det er viktig å være klar over at når man er turist i landet, er man underlagt landets lover og regler.

Strømspenningen er 220 volt med trepins stikkontakt. Det er store spenningsvariasjoner og hyppige strømbrudd.  Det anbefales å bruke spenningsstabilisator på alt teknisk utstyr. Stabilisatorer kan kjøpes lokalt.  

De største byene har minibanker som opererer 24 timer i døgnet og tar de viktigste bank- og kredittkort, herunder American Express, Mastercard og Visa. Kredittkort kan også i stadig større grad brukes i forretninger, reisebyråer og på større restauranter og hoteller. Det er imidlertid tilrådelig å ha en reserve i US dollar. For øvrig kan man få ut lokal valuta mot kredittkort i alle større banker mot et gebyr på 500 rupis per uttak. Lørdag er ukens helligdag i Nepal. I tillegg kommer en rekke helligdager gjennom hele året som ofte er knyttet opp til eller har religiøs opprinnelse. Datoene varierer fra år til år. 

Likekjønnede forhold er tillatt i Nepal. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at kjærtegn, kyssing osv. i det offentlige rom, uavhengig av seksualitet eller kjønnsidentitet, anses upassende. Slik oppførsel kan derfor tiltrekke seg negativ oppmerksomhet og føre til trakassering.

Nødtelefonnumre i Nepal er: Politi 100, brannvesen 101, ambulanse: Røde Kors, Lalitpur 5545666, Røde Kors, Kathmandu 4228094, turistpoliti 14247041

Ambassaden i Nepal kan kontaktes på tlf: (+977 1) 42 35 900 eller pr e-post: emb.kathmandu@mfa.no.

Åpningstider: 09.00-16.00, fredager 09.00-14.00

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Tidsforskjellen til Norge er 3¾ timer når det er sommertid i Norge, og  4¾ timer når det er vintertid i Norge. Retningsnummer for samtaler fra Norge til Nepal er +977.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, UD
Nepal.