Setter kursen for utslippsfri nordisk skipsfart

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet har signert en avtale med et konsortium ledet av DNV om utvikling av et veikart for utslippsfrie drivstoff i nordisk skipsfart.

- Dette er et prosjekt som tar samarbeidet for grønn skipsfart i Norden flere steg videre og vil gi et operativt bidrag til utrullingen av bærekraftige nullutslippsdrivstoff i Norden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge, ved Klima- og miljødepartementet, tok i 2020 initiativ til et veikartprosjekt for utrulling av bærekraftige nullutslippsdrivstoff til skipsfarten i Norden. Prosjektet ble tildelt 18 millioner danske kroner i 2021 fra Nordisk ministerråd og har en varighet på fire år. Dette er blant de såkalte «visjonsprosjektene» i Nordisk ministerråd, som skal bidra til at Norden oppnår visjonen sin om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

DNV med partnerne Chalmers, IVL, MAN Energy Solutions, Menon og Litehauz leverte den best kvalifiserte prosjektsøknaden og skal gjennomføre veikartprosjektet. Målet med prosjektet er tredelt:

  1. Å bryte ned tekniske og regulatoriske barrierer for lovende alternative bærekraftige nullutslippsdrivstoff til skipsfarten.
  2. Å etablere en strategi for infrastrukturutvikling og bruk av havner som grønne energihub’er.
  3. Etablering av plattform for økt samarbeid mellom nordiske industriaktører og selskaper for å sikre at regionens teknologi- og kompetansefortrinn innen grønn skipsfart promoteres globalt når opptaket av nullutslippsdrivstoff øker internasjonalt.

Norden som region har store muligheter til å være ledende innen utviklingen av nullutslippssjøtransport med mye gods og passasjertransport på sjøveien landene imellom. Et sterkt regionalt marked for nullutslippsskipsfart kan også bidra til økte eksportmuligheter i et stadig voksende globalt marked.

- Vi har i Norden mange skipsruter og et tett sjøfartssamarbeid som gir oss mange fortinn i utviklingen av grønne maritime løsninger. Dette er det viktig at vi utnytter, jeg ser fram til å følge dette prosjektet videre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.