Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tjenestemannslovutvalget får bredere mandat

Et utvalg som skal vurdere tjenestemannsloven får utvidet mandat. Utvalget skal også foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger.

Utvalget, som ledes av advokat Ingeborg Moen Borgerud, ble oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar i år.

I forbindelse med at Stortinget gjorde vedtak om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven, ble det inngått en avtale mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF om blant annet tjenestemannslovutvalgets mandat. Avtalen omfatter:

  • ” Endre mandatet til lovutvalget som er nedsatt av regjeringen til å gjennomgå tjenestemannsloven, med sikte på å redusere bruken av midlertidighet i staten, særlig når det gjelder de lengste midlertidige ansettelsene.
  • Utvalget bes om å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser i Universitets- og høyskolesektoren med sikte på å redusere antall midlertidige stillinger.”

Som oppfølging av dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gitt tjenestemannslovutvalget en utvidelse av mandatet.

Utvalget skal i tillegg til det allerede gitte mandatet foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger. Dette gjelder særlig de lengste midlertidige ansettelsene.

Utvalget er gitt forlenget frist for sitt arbeid til 18. desember 2015.

Lovutvalget har fire arbeidsgiverrepresentanter, i tillegg til en representant for hver av de fire hovedsammenslutningene i staten. Utvalget har også et medlem fra Arbeids- og sosialdepartementet og ett medlem fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (KD) har som oppfølging av avtalen besluttet at det skal settes ned  en arbeidsgruppe i departementet som skal kartlegge bruken av midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren. Arbeidsgruppen er gitt samme frist som lovutvalget, 18. desember 2015.

Til toppen