Historisk arkiv

Mottok rapport fra tjenestemannslovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tjenestemannslovutvalget har i dag overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Se flere bilder på Flickr

Tjenestemannslovutvalget er ledet av Ingeborg Moen Borgerud, advokat og partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Utvalget, som fikk i oppgave å vurdere modernisering av tjenestemannsloven, ble oppnevnt 9. februar i år.

Utvalget skulle også foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidig tilsettinger

- Jeg vil takke for et godt og grundig arbeid. Rapporten vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med modernisering av tjenestemannsloven, sier Sanner.

Departementet skal følge opp forslagene som utvalget fremmer, og vurdere disse. Det skal være bred høring om saken i løpet av våren 2016.

- Jeg vil at en ny lov skal kunne stå seg over tid. Vi skal videreføre det som fungerer godt i tjenestemannsloven, men vi skal også vurdere hvordan vi kan fornye, forenkle og forbedre den. Tjenestemannsloven må bidra til at staten kan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. 

Tjenestemannslovutvalgets rapport: