Presseinvitasjon:

Pressemeldinger
Presseinvitasjon:

Vestre møter Tysklands visekansler i Berlin

Næringsminister Jan Christian Vestre reiser tirsdag 9. mai til Berlin for politiske møter med Tysklands visekansler og næringsminister Robert Habeck, sammen med NHO og norske toppledere innen fornybar energi og hydrogen. Norge har full styrke i utviklingen av det norsk-tyske samarbeidet innen grønn omstilling av industrien, og besøket markerer en ny milepæl for energi- og industripartnerskapet med Tyskland.

– Norge og Tyskland jobber tett sammen for å fremskynde det grønne skiftet, skape nye arbeidsplasser og kutte klimagassutslipp. Vi har inngått viktige samarbeidserklæringer som innebærer store muligheter for norsk næringsliv. Vi har hatt hyppige møter det siste året. Det viser at samarbeidet også har høy prioritet i Berlin, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Vestres besøk til Berlin følges av en næringslivsdelegasjon med store aktører innen verdikjedene for hydrogen og batterier. Habeck og Vestre vil blant annet lede rundebordsmøter med toppsjefene i store selskaper knyttet til hydrogen og fornybar energi for å drøfte fremtidig behov og samarbeid. I tillegg deltar statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet. Målet er å knytte tyske og norske næringsaktører tettere sammen.

I januar 2022 ble Norge og Tyskland enige om å styrke det tysk-norske samarbeidet om det grønne skiftet og etablere en langsiktig og strukturert dialog på industri- og energifeltet. Gjennom 2022 og 2023 har det vært flere møter mellom landene, og det ble i februar undertegnet to samarbeidserklæringer om hydrogen og grønn energi- og industriomstilling.

Program

09:00
Frokostmøte mellom visekansler Habeck og næringsminister Jan Christian Vestre. Statssekretær i Olje- og energidepartementet Andreas Bjelland Eriksen deltar også.

09:30
Signering av LoI mellom Aker Horizons og VNG med Habeck og Vestre.
Åpent for akkreditert presse. Mulighet for foto.
Sted: Det tyske nærings- og klimadepartementet, Scharnhorststraße 34-37, Berlin

09:45
Rundebordskonferanse om hydrogen med Habeck, Vestre, Bjelland Eriksen og tysk og norsk næringsliv.
Åpent for akkreditert presse de første minuttene. Mulighet for foto.
Sted: Det tyske nærings- og klimadepartementet, Scharnhorststraße 34-37, Berlin

Torger Rød, CEO Vår Energi

Irene Hummelhoff, EVP Equinor

Jürgen Tzschoppe, EVP New Energy Solutions Statkraft

Kristian Røkke, CEO Aker Horizons

Knut Nyborg, CEO Aker Horizons Asset Mgmt.

Svein Tore Holsether, CEO Yara

Frode Leversund, CEO Gassco

Per Christian Eriksen, CEO Hydro Havrand

Michael Zechner, CEO Wintershall Dea Norway

11:30
Habeck, Vestre og Bjelland Eriksen besøker EnergySphere Berlin/Siemens Energy
Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid deltar også.
Sted: Huttenstraße 12, 10553 Berlin

12.50
Felles pressekonferanse med visekansler Robert Habeck, næringsminister Jan Christian Vestre, administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid
Sted: Huttenstraße 12, 10553 Berlin

13:30
Bjelland Eriksen deltar i panelsamtale om CCS på Niedersachsens konferanse.
Sted: In den Ministergärten 10, 10117 Berlin

15:00
Vestre innleder på den årlige nettverkskonferansen for tyske handelskamre (AHK Weltkonferenz)
Sted: Breite Straße 29, 10178 Berlin

16:00
Vestre innleder rundebordskonferanse om batterier og råvarer, arrangert av NHO, Norsk-Tysk Handelskammer AHK og det tyske industriforbundet BDI
Sted: Den norske ambassaden i Berlin, Rauchstraße 1, 10787 Berlin

Stian Madshus, Deputy CEO and Head of Development, Vianode

Lars Christian Bakker, CEO, Morrow

Pål Brun, EVP Corporate Affairs, Morrow

Svein Kvernstuen, CEO, Beyonder

Jasmin Arifagic, Manager Technical Excellence, Beyonder

Tilo Hauke, EVP Supply Chain Management, Freyr

Jonathon Milne, VP Procurement, Freyr

Erik Sauer, CEO, Cenate

Eli Aamot, EVP, Sintef Industry

Jürgen Tzschoppe, EVP, New Energy Solutions, Statkraft

18:00
Vestre deltar i panelsamtale om hydrogen på Niedersachsens konferanse.
Sted: In den Ministergärten 10, 10117 Berlin

Kontakt

Presse som ønsker å dekke programmet kan kontakte fungerende kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Yngve Angvik for akkreditering. Telefon 459 56 199, e-post Yngve.Angvik@nfd.dep.no.