Sykehusutvalget

Sykehusutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. februar. Utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget ledes av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen.

Regjeringen vil at Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som siker beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig, trygg og omsorgsfull behandling på sykehus. Norske sykehus må organiseres slik at helsepersonell får bruke tiden til pasientkontakt. Utvalget skal vurdere tiltak for å fjerne unødvendig rapportering, vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg og se på lederstrukturen i sykehusene.

Utvalget skal legge fram sin tilrådning innen 31. mars 2023. 

Medlemmer av utvalget:

 • Jon Magnussen, professor, Trondheim (leder)
 • Birgit Abelsen, professor, Alta
 • Bjørnar Allgot, pensjonist, Oslo
 • Sissel Viola Alterskjær, sykepleier, Rana
 • Trude Basso, overlege, Trondheim
 • Ståle Ørstavik Clementsen, overlege, Oslo
 • Inger Marit Eira-Åhrén, direktør, Røyrvik
 • Anne Enger, pensjonist, Moss
 • Anne Sissel Faugstad, spesialrådgiver, Bergen
 • Geir Petter Isaksen, pensjonist, Nordre Follo
 • Janne Johnsen, daglig leder, Stavanger
 • Kjartan Aarstad Olafsson, fastlege, Kinn
 • Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør, Lindesnes
 • Sissel Merete Skoghaug, nestleder forbundsstyre, Hvaler
 • Kari Sønderland, pensjonist, Oslo
 • Thor Arne Thorkildsen, ambulansearbeider, Kristiansand
 • Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum