Regjeringen har oppnevnt utvalg som skal utrede helseforetaksmodellen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har oppnevnt utvalget som skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget skal ledes av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen.

–Det er 20 år siden helseforetaksmodellen ble innført. Nå er det behov for å vurdere endringer i modellen. Derfor har regjeringen oppnevnt et bredt sammensatt utvalg, ledet av professor Jon Magnussen, som skal utrede forslag til endringer. Representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, brukerorganisasjoner, forskning, politikk og samfunnsliv, primær- og spesialisthelsetjenesten er med i utvalget, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I mandatet går det frem at utvalget skal basere sine vurderinger på fortsatt statlig eierskap.

–Det er i dag mange ulike forslag til hvordan sykehus-Norge skal organiseres. Nå skal vi få en grundig utredning av dette. Utvalget skal følge opp Hurdalsplattformen og vurdere forbedringer i styringen av sykehusene, sier Kjerkol.   

Regjeringen vil at Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som siker beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig, trygg og omsorgsfull behandling på sykehus. Norske sykehus må organiseres slik at helsepersonell får bruke tiden til pasientkontakt. Utvalget skal vurdere tiltak for å fjerne unødvendig rapportering, vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg og se på lederstrukturen i sykehusene.

Utvalget skal legge fram sin tilrådning innen 31. mars 2023. 

Medlemmer av utvalget:

 • Jon Magnussen, professor, Trondheim (leder)
 • Birgit Abelsen, professor, Alta
 • Bjørnar Allgot, pensjonist, Oslo
 • Sissel Viola Alterskjær, sykepleier, Rana
 • Trude Basso, overlege, Trondheim
 • Ståle Ørstavik Clementsen, overlege, Oslo
 • Inger Marit Eira-Åhrén, direktør, Røyrvik
 • Anne Enger, pensjonist, Moss
 • Anne Sissel Faugstad, spesialrådgiver, Bergen
 • Geir Petter Isaksen, pensjonist, Nordre Follo
 • Janne Johnsen, daglig leder, Stavanger
 • Kjartan Aarstad Olafsson, fastlege, Kinn
 • Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør, Lindesnes
 • Sissel Merete Skoghaug, nestleder forbundsstyre, Hvaler
 • Kari Sønderland, pensjonist, Oslo
 • Thor Arne Thorkildsen, ambulansearbeider, Kristiansand
 • Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum