Bli lærling

Klima- og miljødepartementet tilbyr lærlingplass i kontor- og administrasjonsfag. Læretiden i departementet varer i to år, og avsluttes med en fagprøve.

Som lærling vil du få innsikt i hvordan arbeidet i departementet foregår og hvordan klima- og miljøpolitikken utformes. Du vil få arbeidsoppgaver innen:

  • Servicetorg, IKT
  • Arkiv
  • Personal
  • Økonomi, budsjett

Hvordan blir du lærling hos oss?

Hvordan du søker lærebedrift får du informasjon om på skolen din. Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Når vi har gjennomgått søkerlistene og enkeltsøknadene, kontakter vi noen av søkerne og inviterer dem til en samtale hos oss. Etter samtalene tar vi kontakt med referansene, det vil si de kontaktpersonene søkerne har oppgitt. Til slutt gir vi tilbud om læreplass til de lærlingene vi mener er best egnet.

Når vi vurderer søkerne, legger vi blant annet vekt på karakterer, fravær og arbeidserfaring. Vi ser etter søkere som liker å jobbe med service, og som kan samarbeide godt med andre. Søkere må kunne skrive og snakke godt norsk.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Astrid Grönberg Helgeby på Astrid-Helgeby.Gronberg@kld.dep.no , tlf: 93 227 642 eller Georg Kjelsberg på georg.kjelsberg@kld.dep.no , tlf: 99 568 568.

Som lærling vil du få innsikt i hvordan arbeidet i departementet foregår og hvordan klima- og miljøpolitikken utformes Foto: Bjørn Stuedal