Kultur- og likestillingsdepartementets historikk

Kultur- og likestillingsdepartementet ble opprettet i 1982 under navnet Kultur- og vitenskapsdepartementet. Fram til da hadde Kirke- og undervisningsdepartementet det overordnete nasjonale ansvaret for kultursaker i Norge. Siden den gang har departementet skiftet navn og arbeidsområder flere ganger.

Departementet har i dag ansvar for kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, mediesaker (film, kringkasting og presse), frivillig sektor, idrett samt spill og lotterivirksomhet. Flere andre departementer behandler også kultursaker. 

Departementsnavn

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) 2022
Kulturdepartementet (KUD) 2010-2022 
Kultur- og kirkedepartementet (KKD) 2002-2010
Kulturdepartementet (KD) 1991-2002
Kirke- og kulturdepartementet (KD) 1990-1991 
Kultur- og vitenskapsdepartementet (KD) 1982-1990

Statsråder i departementet

Anette Trettebergstuen 14.10.2021
Abid Raja 24.01.2020-14.10.2021
Trine Skei Grande 17.01.2018-24.01.2020
Linda Cathrine Hofstad Helleland 16.12.2015-17.01.2018
Thorhild Widvey 16.10.2013-16.12.2015 
Hadia Tajik 21.09.2012-16.10.2013  
Anniken Huitfeldt 20.10.2009-21.09.2012 
Trond Giske 17.10.2005–20.10.2009 
Valgerd Svarstad Haugland 19.10.2001–17.10.2005
Ellen Horn 17.03.2000–19.10.2001
Åslaug Marie Haga 08.10.1999–17.03.2000
Anne Enger Lahnstein 17.10.1997–08.10.1999
Turid Birkeland 25.10.1996–17.10.1997
Åse Kleveland 03.11.1990–25.10.1996
Eleonore Bjartveit 16.10.1989–03.11.1990
Hallvard Bakke 09.05.1986–16.10.1989
Lars Roar Langslet 14.10.1981–09.05.1986

Dagens fagavdelinger i departementet er:

  • Administrasjonsavdelingen
  • Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker
  • Avdeling for medier og kunst
  • Avdeling for sivilsamfunn og idrett
  • Kulturvernavdelingen