Tildelingsbrev for 2016

Oversikt over tildelingsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Alle dokumenter er publisert i pdf-format.

2016:

 

Tildelingsbrev 2015