Tildelingsbrev for 2015

Oversikt over tildelingsbrev fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet til underliggende virksomheter.

Alle dokument er publisert i pdf-format.