Barnevernsløftet

Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at alle som trenger hjelp fra barnevernet skal få god hjelp til rett tid.

Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at alle som trenger hjelp fra barnevernet skal få god hjelp til rett tid.

Regjeringens barnevernsløft

For den rødgrønne regjeringen er styrking av barnevernet en av de viktigste oppgavene. Kommunalt barnevern får nå det største løftet på 20 år. Regjeringen vurderer nye reformer i barnevernets organisering og av de prinsipper barnevernet bygger på. Alt dette til barnas beste. Regjeringens barnevernsløft består av tre deler:


• Ressursløftet
• Ny organisering
• Ny prioritering


 
Last ned brosjyren Barnevernsløftet - til det beste for barnet

Ønsker du å bestille eksemplarer av brosjyren?

Send en e-post til:publikasjonsbestilling@dss.dep.no
eller på telefon: 22 24 20 00

Til toppen