Vedlegg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

 

Vedlegg 1

Forslag til opplæringsprogram for vektere (pdf) – brev fra Politidirektoratet 29.11.2011

 

Vedlegg 2

Arbeidsgruppens forslag til opplæringsprogram for vektere (pdf)