E-post og Internett i domstolene - Delrapport 1 - Innhold