UD - Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober kl. 10.00.

Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger og nyhetssaker om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.