I-6/2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester

I-6/2006

Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester

Her finner du:

Rundskriv I-6/2006