Prop. 16 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget