Evaluering av Kompetansesenter for distriktsutvikling

Evalueringen vurderer både hvorvidt mandatet og virksomheten ved Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) svarer til de utfordringene som er ment å løses, og om Distriktssenterets rolle som kompetanseformidler kan videreutvikles for å øke treffsikkerheten av virksomheten.

Evalueringen vurderer både hvorvidt mandatet og virksomheten ved Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) svarer til de utfordringene som er ment å løses, og om Distriktssenterets rolle som kompetanseformidler kan videreutvikles for å øke treffsikkerheten av virksomheten.


Oxford Research AS har laget rapporten på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Evaluering av Kompetansesenter for distriktsutvikling (pdf)