Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO

Rambøll har på oppdrag for kunnskapsdepartementet gjennomfør en evaluering av kompetansetiltak i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte i perioden 2005-2009 i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). I denne rapporten presenteres evalueringen og dens hovedfunn i sin helhet.

Les rapporten her.