Evaluering av mentorpiloter IN 2008/2009

Sluttrapporten i følgeevalueringen av prosjektet Mentorpiloter for unge etablerere gjennomført av Innovasjon Norge fra april 2008 til juni 2009. De tre pilotfylkene er Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms (Næringssenteret i Vestfold).

Rapporten oppsummerer følgeevalueringen av prosjektet Mentorpiloter for unge etablerere gjennomført av Innovasjon Norge fra april 2008 til juni 2009. De tre pilotfylkene er Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms (Næringssenteret i Vestfold).

Mentorpiloter IN 2008/2009, Sluttevaluering (pdf)