Forskrift om tilskudd ved tap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.05.2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 om jord (jordlova) §§ 3 og 18 samt kgl.res. 12. mai 1995 nr. 413.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen