Høring - forslag til forskrift om tilskudd ved tap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2010

Resultat:

Med henvisning til St.prp. nr. 75 (2008-2009) om jordbruksoppgjøret 2009 – endringer i statsbudsjettet for 2009 kap. 7.1 sendes forslag til forskrift om tilskudd ved tap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll på høring.