Høring - forslag til forskrift om tilskudd ved tap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2010

Resultat:

Med henvisning til St.prp. nr. 75 (2008-2009) om jordbruksoppgjøret 2009 – endringer i statsbudsjettet for 2009 kap. 7.1 sendes forslag til forskrift om tilskudd ved tap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll på høring.

Vår ref.:

Fylkesmannsembetene
Norges Bondelag     
Norsk Bonde- og Småbrukarlag   
Norsk Gartnerforbund    
Konservesfabrikkenes Landsforening  
Norsk landbruksrådgivning    
Euro Frukt AS      
Gvarv Fruktlager A/S    
Hardanger Fjordfrukt BA    
A/L Hyggen og Omegns Produsentlag  
P/L Innvik Fruktlager BA    
PL Nå Fruktlager BA     
Rennesøy tomat- og fruktpakkeri   
Sognefrukt BA     
Telefrukt AS       
Ullensvang Fruktlager    
Viken Frukt BA     
Lærdal Grønt BA     

Til toppen