Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Framtid i nord

Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord

Sluttrapporten Framtid i nord sammenfatter resultatene fra to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge.

Last ned rapport. (pdf)

Last ned sammendrag. (pdf)

I Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord ser Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet nærmere på muligheter for vekst i utvalgte næringer i Nord-Norge. Utvalget av næringer er basert på opprinnelig bestilling i Meld. St. 10 (2010-2011), det vil si reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter, komplettert med to ressursbaserte næringer, fornybar energi og mineraler, som det er knyttet forventninger til med tanke på økt vekst i Nord-Norge.