Høring - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Resultat: Fremmet i Prop. 1 LS (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2014