Høring - utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut på høring et forslag om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen, sammen med overgangsordninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2014